Kõik päikesekatuse ehitusest: parimatest katusematerjalidest lisaseadmeteni

Top view photo of a house with solar roof in Estonia
Foto: Liis Reiman / liis@liisreiman.com

Sul seisab ees uue katuse ehitus või vana välja vahetamine ning kaalud ka  päikesepaneelide paigaldamist? Kui otsid lahendust, mis vastupidav, efektiivne ja elegantne, siis oled jõudnud õigesse kohta. Ehitisintegreeritud kaks-ühes päikesekatused on päikeseenergia uusim trend  ning ideaalne võimalus toota elektrit, ilma et peaksid katusele lisaks paigaldama eraldi päikesepaneelid. 

Alljärgnevalt kirjutame põhjalikult lahti mitmed päikesekatustega seotud küsimused – võtame ette katuse ehituseks sobivaimad katusematerjalid, uurime, mida toob endaga kaasa ehitisintegreeritud päikesekatuse ehitus ning mis on elektrit tootva katuse eelised võrreldes klassikaliste päikesepaneelidega.

Loe lähemalt ja saad teada:

 • Mis on päikesekatus
 • Mille poolest erineb päikesekatus klassikalistest päikesepaneelidest
 • Kuidas päikeseenergia tootmise süsteem toimib
 • Kuidas valida sobiv päikesepaneelide inverter
 • Milline päikesepaneelide akupank valida
 • Mis on päikesekatuse eelised võrreldes klassikaliste päikespaneelidega
 • Millised materjalid on päikesekatuse ehituseks sobivaimad
 • Mis on terasest päikesekatuse eelised
 • Kas päikesekatus kergitab su kinnisvara väärtust?
 • Kuidas kindlustada võimalikult efektiivne päikesekatuse ehitus
 • Miks valida Roofit.Solar päikesekatuse lahendus oma kodule või ärihoonele

Sissejuhatus: päikesekatuste tehnoloogia

Ilmselt oled märganud, et päikesepaneele nimetatakse inglise keeles ka PV-panels. PV on lühend sõnast photovoltaics, eesti keeles fotogalvaaniline, mille päritolu tuleneb omakorda sõnast „foto“ ehk valgus ning sõnast „galvaaniline“, mis tähendab „keemilise energia elektrienergiaks muundumisel põhinev” (EKI).

Päikesekiirgusest elektri tootmiseks kasutatakse enamikes päikesepaneelides fotogalvaanilisi elemente (photovoltaic cells ehk PV-elemendid), mis suudavad toota elektrivoolu, ilma et vajaksid lisatoiteallikat.

Roofit.Solar integreeritud päikesepaneelid Eestis
Roofit.Solar katus sobib  nii linna kui ka maale.

Klassikalised päikesepaneelid on täna valmistatud peamiselt ränist. Võimsuse suurendamiseks on hulk ränielemente enamasti üksteisega ühendatud ning kaitsva klaasiga kaetud.

Räni baasil töötavate päikesepaneelide areng on alates esimese päikesepaneeli kasutuselevõtust aastal 1954 olnud märkimisväärne. Tehnoloogia kiire edasiminek on toonud kaasa efektiivsuse tõusu ning viimasel 10-15 aastal ka märkimisväärse hinnalanguse.

Täna on päikesepaneelide tehnoloogia  laialdaselt kasutuses – alates päikeseenergia abil toimivatest aiavalgustitest ja akulaadijatest ning lõpetades suurte päikeseparkidega, mis toodavad elektrit üldvõrku.

Mis on päikesekatus?

Päikesekatuseks kutsume ehitisintegreeritud päikesepaneelide lahendust, mis täidab ühekorraga nii katusematerjali kui ka päikesepaneelide funktsiooni. Inglise keeles on selliste lahenduste nimeks BIPV (ehk Building Integrated Photovoltaics).

Eesti keeles kasutame ka väljendit (ehitis-)integreeritud päikesepaneelid. Sellise lahenduse puhul on päikeseenergiat tootvad ränielemendid katusematerjali sisse ehitatud ehk integreeritud.

Roofit.Solar päikesekatustes on päikesemoodulid integreeritud terasest katusepaanidesse.

 • Päikesekatus on seega innovatiivne energiatootmise viis, mis ühendab päikesepaneelid katuse struktuuri ning asendab klassikalist katusematerjali.
male roof installer wearing a helmet in front of a house with a solar roof
Allikas: Freepik

Mille poolest erineb päikesekatus klassikalistest päikesepaneelidest?

Võrreldes tavaliste, alumiiniumraami paigaldatud päikesepaneelidega, on päikesekatused disainitud täitma nii ehitusmaterjali kui ka päikeseelektri tootmise funktsioone.

Roofit.Solar puhul lisandub ka esteetiline faktor: meie eesmärgiks on, et meie päikesekatused sulanduvad kergesti ümbruskonda ning ei paista eemalt vaadates silma.

Lühidalt öeldes on päikesekatused kaks-ühes päikesepaneelide lahendus, mis järgib arhitektuuri kooslust. Päikesekatuste funktsionaalsuse ja visuaalse ilu kombinatsioon on meie jaoks ideaalne näide kaasaegsest jätkusuutlikkust arhitektuurist.

Kuidas päikesekatused töötavad?

Nüüd aga vaatame lähemalt, kuidas üldiselt toimib päikesevalgusest elektri tootmine ning millised seadmed on süsteemi jaoks vajalikud:

 • Päikesepaneelid: Päikeseenergia tootmise süsteemi põhiosa. Klassikasi päikesepaneele saab paigaldada nii katusele kui ka maapinnale ning neid hoiab enamasti koos alumiiniumist raam. Paneelid koosnevad päikeseelementidest, mis on valmistatud ränist ja muudest abimaterjalidest. Ka ehitisintegreeritud päikesekatuste puhul koosnevad üksikud moodulid ränielementide baasil valmistatud „paneelidest”.
 • Alalisvool: Alalisvoolu rahvusvaheline tähis on DC ( inglise keeles direct current). Alalisvool on elektrivool, mille suund perioodiliselt ei muutu. Alalisvoolu saab kasutada mitmete elektroonikaseadmete jaoks, näiteks akust või patareist laadimisel. Ka päikesepaneelid toodavad alalisvoolu.
 • Vahelduvvool: Vahelduvvool (inglise keeles alternative current ehk AC) on elektrivool, mis muudab aja jooksul perioodiliselt oma suunda. Vahelduvvoolu tarbime me kõik oma kodudes, kui lülitame elektroonikaseadmed üldvooluvõrku. Tegemist on kõige levinuma elektriliigiga, kuna seda saab edastada üle pikkade vahemaade ning see sobib suure hulga seadmete ja kodumasinate toiteks.
 • Inverter: Päikesepaneelide inverter ehk vaheldi on päikesejaama üks olulisemaid seadmeid. Inverter muundab päikesepaneelide poolt toodetud alalisvoolu majapidamises kasutatavaks vahelduvvooluks. Samuti on inverteri ülesandeks hoida alalisvoolul pidevat voolutugevust ning seda võimalikult efektiivselt.

Kuidas valida sobiv päikesepaneelide inverter?

Invertereid eristatakse nende väljundi järgi – need võivad olla kas ühe- või kolmefaasilised. Samuti on olemas string-inverterid ning hübriidinverterid, mikroinverterid ning võrguühenduseta ehk off-grid-inverterid.

 • String-inverterid

Vooluahela põhised string-inverterid on üks levinumaid inverterite tüüpe, mis on elamute puhul hetkel kõige populaarsem valik oma mõistliku hinna ja efektiivsuse tõttu. Nagu nimigi ütleb, on stringinverteriga ühendatud terve päikesepaneelide jada. Kulutõhusate seadmete miinuseks on, et ühe päikesepaneeli probleem (näiteks sellele langev pidev vari) võib mõjutada kogu päikesejaama elektritoodangut.

 • Hübriidinverterid

Hübriidinverterid toimivad sarnaselt stringinverteritega, kuid neil on võime suunata ülejääv energia akudesse. See muudab hübriidinverterid suurepäraseks lahenduseks akupangaga päikeseenergia süsteemide jaoks. Hübriidinverterite miinuseks on suhteliselt piiratud varutoitevõime. Elektrikatkestuse ajal varurežiimile lülitudes võib tekkida viivitus.

 • Mikroinverterid

Mikroinverteritel põhinev lahendus ehk nn moodulinverterite süsteem on mõeldud kasutamiseks igale päikesepaneelile eraldi. Tegemist on kõige uuema inverterite lahendusega. Mikroinverterid toimivad hästi ka varjus ning on sobivaim lahendus, kui vaja päikesejaama hiljem laiendada. Mikroinverterid on hetkel saadaval olevatest inverterite lahendusest kõige kallimad. Nende eeliseks on, et üksikute paneelide vead ei mõjuta ülejäänud päikesepaneelide tööd.

 • Off-grid inverterid

Võrguvälised ehk off-grid-inverterid on iseseisvad vaheldid, mis ei ole üldelektrivõrguga ühendatud, vaid vajavad töötamiseks akupanka. Päikesepaneelide toodetud energia suunatakse alalisvooluna kõigepealt akudesse ning seejärel muundab inverter selle majapidamises kasutatavaks vahelduvvooluks. Mõned võrguühenduseta inverterid sisaldavad ka laadijat, mida saab näiteks talvekuudel akude laadimiseks kasutada (süsteem vajab kindlasti lisaks varugeneraatorit).

Mida jälgida:

 • Sobivat inverterit valides veendu, et see sobiks su päikesepaneelide süsteemiga ning ühilduks muude seadmetega (nt akupangaga). See on oluline, et süsteemi ei tekiks üle- või alapinget.
 • Inverteri suurus peaks üldiselt vastama su päikesejaama koguvõimsusele. Kui majal on näiteks 5 kW päikesekatus, sobib sellele enamasti ka 5 kW inverter. Olenevalt asukohast, kliimast ja valitud lahendusest võib inverter olla ka väiksem. Kui sul on aga tulevikus on plaanis oma päikejaama laiendada, võib olla sobiv lahendus hoopis veidi suurem inverter.
 • Inverteri koormusvõimekuse sobivuse väljaselgitamiseks võid liita kokku kõigi oma majapidamise samaaegselt töötavate seadmete võimsused. Sõltuvalt saadud vattide koguarvust saab kindlaks teha, kas inverter peab koormusele vastu.

Kui sa pole kindel, milline seadu sinu päikesejaamale sobib, võta meie tiimiga ühendust. Aitame iga lahenduse plussid ja miinused lahti selgitada!

Milline päikesepaneelide akupank valida?

Kliimamuutuste kiirenemise ning ettearvamatute elektrihindade valguses on akupanga lisamine soovituslik nii päikesekatuse ehituse kui ka klassikaliste päikesejaamade puhul.

Akupank võimaldab sul päeval toodetud üleliigne energia salvestada. Päikesepaneelide aku ehk salvesti abil saad päikesepaistelisel päeval kogutud energiat kasutada näiteks öösel või pilvise ilmaga. Aku on seega efektiivne energiapank, mis suurendab säästu ja sõltumatust võrgust ostetavast üldelektrist.

 • Akupanga abil optimeerid oma elektritarbimist, säästad raha ja hoiad keskkonda.
solar battery, photo taken by dcbel

 

Päikeseenergia süsteemide jaoks on täna saadaval mitu erinevat akutüüpi, mille valikul on oluline arvestada oma energiatarbimise harjumuste ja eelistustega. Siin on lühike ülevaade erinevatest võimalustest:

 • Liitiumioon-aku: Tänaseks on liitiumioonakud juba kõige levinum päikeseenergia salvestusvõimalus. Selle akutüübi muljetavaldav eluiga (15-20 aastat) tähendab, et seda ei pea liiga sageli välja vahetama. Samuti ei vaja liitiumioonakud erilist hooldust. Nende akude lisaboonuseks on elegantne ja kompaktne disain. Samuti saavad nad hakkama üsna sügavate tühjenemistega. Nagu ka kõigi teiste akutüüpide puhul on  ka liitiumioonakude puhul elektrisüsteemi probleemide vältimiseks oluline korrektne ühendamine ja seadistamine. Kuigi hinnalangust ennustatakse juba lähiaastateks, pead hetkel veel arvestama üsna kuluka väljaminekuga.
 • Pliiaku: Pliipõhine akutüüp on praegu saadaval olevatest akudest kõige vanem ja taskukohasem lahendus. Soodsale hinnale vaatamata on pliiakude oluliseks miinuseks keskmisest lühem eluiga (5-7 aastat) ning korraliku ventilatsiooni ja hoolduse vajadus. Samuti tuleb jälgida, et pliiaku ei tühjeneks alla 50%, kuna see lühendab aku eluiga veelgi.
 • Veepõhine läbivooluaku: Uus ja põnev tulija akumaailmas. Läbivooluakud suudavad pakkuda kuni 100% tühjenemisvõimet. Lisaks sellele on nad keskkonnasõbralikud, kuna neis puuduvad toksilised, keskkonnale ohtlikud koostisosad. Miinusteks on kõrge hind ja üsna suur ruumivajadus.
 • Nikkel-kaadmiumaku: Seda tüüpi akud on pikki aastaid olnud eelkõige lennunduse ning suurte päikeseparkide omanike valik. Nad on robustsed, soodsad ja taluvad hästi temperatuurikõikumisi. Nikkelkaadmiumakud sisaldavad aga mürgiseid materjale, mistõttu on selle akutüübi kasutamine Euroopa Liidu riikides tänaseks juba keelatud.

Oma päikesekatuse jaoks sobiva aku valik sõltub muuhulgas ka sellest, kui kaua on vaja energiat salvestada. Mõned akud suudavad pakkuda salvestamist mõneks tunniks või päevaks. Energia veelgi pikemaajalisemaks salvestamiseks on aga vaja mahukamat akupanka.

Lisainformatsiooni leiad ka meie põhjalikust artiklist päikesepaneelide akude kohta.

Kuidas päikeseelektri tootmine käib? 

Lühidalt öeldes toimb päikeseenergia tootmise süsteem päikesevalguse muundamise teel elektrienergiaks. Siin on protsessi lihtsustatud selgitus:

 1. Päikesepaneelid: Päikeseenergia tootmine algab päikesepaneelidest, mis on paigaldatud katusele või maapinnale. Paneelid koosnevad päikeseelementidest, mis on valmistatud peamiselt ränist ja muudest materjalidest.
 2. Päikesevalgus: Kui päikesevalgus langeb ränielementidele, tekib nende kihtide vahel elektriväli, mis toodab alalisvoolu.
 3. Inverter: Alalisvool liigub inverterisse, kus see muundatakse vahelduvvooluks. Vahelduvvool aga suundub kas üldelektrivõrku või akudesse.
 4. Kodune elektrivõrk: Inverterist pärit vahelduvvool suunatakse sinu kodu elektrivõrku, mille abil saab toita erinevaid elektriseadmeid.
 5. Üldelektrivõrk: Kui su päikesepaneelide süsteem toodab vajadusest rohkem elektrit, saad ülejääva energia müüa tagasi võrku. Võrku müümise hind sõltub energiaturu müügihindadest ning on nähtav sinu elektritootja müügilepingus.

Mis on päikesekatuse eelised võrreldes klassikaliste päikesepaneelidega?

Ehitisintegreeritud päikesekatused on muutunud üha populaarsemaks päikeseenergia lahenduseks kogu maailmas. Kuigi nii klassikalistel päikesepaneelidel kui ka päikesekatustel on omad plussid ja miinused, on ehitisintegreeritud päikesekatuse lahendusel mõned olulised eelised võrreldes traditsiooniliste päikesepaneelidega:

 • Esteetiline lahendus

Erinevalt traditsioonilistest päikesepaneelidest, mis võivad tunduda kohmakad ja silmatorkavad, säilitavad katusematerjali integreeritud päikesemoodulid hoone esteetilise välimuse ning pakuvad visuaalselt kaunist arhitektuurilahendust.

A beautiful house with pool from Roskilde, Denmark
Roofit.Solar unistuste katus Taanis Roskildes
 • Energiatõhusus

Päikesemoodulite integreerimine hoone struktuuri viib sageli parema isolatsiooni ja temperatuuri reguleerimiseni. Ehitisintegreeritud päikesepaneelid aitavad kaasa suurenenud energiatõhususele, vähendades seeläbi energiatarbimist ja muutes elektrikulud hõlpsamini hallatavaks.

 • Vastupidavus

Kuna päikesekatused peavad vastama nii ehitusmaterjalile kui ka päikesepaneelidele esitatud tingimustele, on nad enamasti valmistatud äärmiselt kvaliteetsetest materjalidest ning loodud vastu pidama ka keerulistele ilmastikutingimustele.

 • Vähene hooldusvajadus

Katusekattesse integreeritud päikesepaneelide puhul on elektrijuhtmed ilmastiku eest varjul, mis tähendab, et nende vahele ei saa tekkida prügi. Päikesekatuseid ei pea Eesti kliimas väga tihti puhastama, kuna tuul, vihm ja lumi pesevad paneele loomulikul viisil. Samuti puudub erinevalt klassikalistest päikesepaneelidest vajadus iga-aastaseks kinnituskruvide üle kontrollimiseks. 

 • Positiivne mõju kinnisvara väärtusele

Elegantne päikesekatuse lahendus tõstab su kinnisvara finantsilist, aga ka tunnetuslikku väärtust. Energiatõhususe ja esteetilisuse kombinatsioon aitab kaasa hoone atraktiivsusele kinnisvaraturul, pakkudes koduomanikele tasuvat investeerimisvõimalust.

Kui oled huvitatud päikesekatuse hinnapakkumisest oma kodule või ettevõttele, võta meie tiimiga juba täna ühendust ja saad vaid 3 lihtsa sammu abil elegantse Roofit.Solar päikesekatuse pakkumise!

Kokkuvõtteks:

Päikesekatused on juba praegu saadaval olev päikeseenergia tulevikulahendus, mis ühendab säästva energiatootmise elegantse väljanägemisega. Ja mida iseloomustab tõeline vormi ja funktsiooni sünergia.

Investeering päikesekatusesse võib algselt tunduda kulukam kui tavaliste päikesepaneelide paigaldamine. See tuleneb sellest, et päikesekatus on terviklik lahendus, mis sisaldab endas mitte ainult päikesepaneele, vaid ka katusematerjali, professionaalset planeerimist ja katuse ehitust.

Samuti pakub päikesekatus esteetiliselt nauditavat disainilahendust, mis sulandub su kodu arhitektuuri ning kogu ümbruskonda. Ehitisintegreeritud päikesekatuse pikk kasutusiga, efektiivsus ning selle mõju kinnisvara väärtusele võivad teha sellest oluliselt parema ja kokkuvõttes tasuvama investeeringu, eriti juhul, kui päikesekatuses on kasutatud parimaid katusematerjale. Sellest nüüd lähemalt.

Millised materjalid on päikesekatuse ehituseks sobivaimad?

Terasest valmistatud päikesekatusel on mitmeid ainulaadseid eeliseid võrreldes näiteks klassikaliste katusekivide või sindlitega. Seetõttu olemegi valinud oma Roofit.Solar päikesekatuste „alustalaks” terase. 

Roofit.Solar päikesekatuste valmistamiseks on kasutatud kvaliteetsest Rootsi terasest katusematerjali, mis sobib ideaalselt põhjamaisesse kliimasse ning aitab oluliselt kaasa päikeseenergia tootmise tõhususe suurendamisele. Teras on ohutu, vastupidav ning esteetiliselt kaunis põhjamaine katusematerjal, mis on end juba aastasadu tõestanud ning suures osas taaskasutatav.  

Vaatamegi nüüd lähemalt, mis on teraskatuse eelised võrreldes teiste katusematerjalidega.

Teraskatuse eelised 

Teras on ka Eestis üks levinumaid katusekattematerjale. Terase eelistamisel on kolm peamist põhjust:

 1. Väljanägemine: Teraskatuse sirgjooneline välimus on esteetiliselt nauditav.
 2. Vastupidavus: Terasest katused on vastupidavad ja pikaealised.
 3. Turvalisus: Teras on äärmiselt tule- ja ilmastikukindel.

 

Klassikaline teraskatus koosneb piklikest vertikaalsetest katusepaanidest, mis on omavahel topeltvaltsimise teel ühendatud,  luues veekindla ja tiheda katusematerjali. Eestis on teraskatused kindel valik nii elamutele kui ka äri- ja tööstushoonetele.

Mis siis teeb teraskatusest hea valiku päikesekatuse ehituseks?

 • Vastupidavus ja pikaealisus: Teraskatused on tuntud oma erakordse vastupidavuse poolest. Teras talub ekstreemseid ilmastikutingimusi nagu tugev vihm, lumi, rahe ja UV-kiirgus, tagades, et katus peab ajahambale hästi vastu. Teraskatuse pikk eluiga (50 ja enamgi aastat) sobib päikesekatuste jaoks samuti ideaalselt – nii ei pea sa mitukümmend aastat katuse väljavahetamisele mõtlema ning oled teinud võimalikult jätkusuutliku investeeringu.
 • Kerge kaal: Teraskatuste kergekaalulisus vähendab koormust hoone konstruktsioonile. Seega on terasest katused sobiv valik näiteks vanematele või hapramatele hoonetele, mis ei suuda kanda raskeid katusekive või raamile paigaldatud päikesepaneele.
 • Tõhus päikesekiirte peegeldamine: Teraskatuste oluline eelis seisneb nende võimes peegeldada päikesevalgust tagasi. See aitab reguleerida soojust ning parandab katuse energiatõhusust (liigne kuumus võib päikesepaneelide efektiivsust vähendada). Teras hoiab nii katuse kui ka päikesepaneelid jahedamatena, optimeerides energiatootmist, säilitades paneelide tõhususe ning pikendades nende eluiga.
 • Minimaalne hooldus: Teraskatused nõuavad võrreldes teiste katusematerjalidega üsna vähe hooldust. Nende sile pind takistab prahi, lehtede ja sambla kogunemist, mis tagab, et päikesepaneelid saavad töötada maksimaalse tõhususega pea igal aastaajal.
 • Keskkonnasõbralikkus: Teras on pea sajaprotsendiliselt taaskasutatav katusematerjal. Roofit.Solar päikesekatustes kasutame eranditult Ruukki kvaliteetsest SSAB terasest toodetud katusepaane, mis on mis on valmistatud Skandinaavias kaevandatud rauamaagist. Selle süsinikujalajälg on maailma keskmisest 15-20% väiksem.

Kokkuvõttes on teras katusematerjalina suurepärane valik päikesekatuste ehituseks. Teras on vastupidav, kergekaaluline, vajab üsna vähe hooldust ning seda on võimalik ühildada uusima päikeseenergia tehnoloogiaga.

Teraskatuse ja päikeseenergia tehnoloogia sujuv integreerimine tagab sealjuures mitte ainult efektiivse ning jätkusuutliku energiatootmise, vaid pakub lisaväärtust ka oma esteetilise väljanägemise tõttu. Meie tiimilt on tihti uuritud, kuidas hoonele paigaldatud päikesekatus selle väärtust mõjutab. Vaatame seda lähemalt.

Kuidas mõjutab  päikesekatus su kinnisvara väärtust?

Mitmed rahvusvahelised uuringud ja trendid viitavad sellele, et kodule või ärihoonele paigaldatud päikesepaneelid võivad aidata kaasa kinnisvara väärtuse suurenemisele, pakkudes nii rahalist kokkuhoidu kui ka oma kodu süsinikujalajälje olulist vähenemist.

Rahalised eelised ja atraktiivsus müügiturul

Päikesepaneelide või päikesekatusega kodud paistavad turul silma püsivalt madalate elektrikulude ning omaenda elektri tootmise võimaluse tõttu. Sellega ei kõneta nad mitte ainult keskkonnateadlikke ostjaid, vaid ka neid, kellele on oluline pikaajaline kulude kokkuhoid.

 • Vastupidavus ja potentsiaal pikaajaliseks energiasäästuks muudavad päikesepaneelidega varustatud kinnisvara atraktiivseks.

 

A Roofit.Solar project from Sweden
Roofit.Solar katus Rootsis.

Päikesekatus on keskkonnateadlik valik

Kui arvestada, et lähitulevik on taastuvelektri päralt – millele viitab ka ühe enam levinud elektrifitseerimine, teadlikkus kliimamuutustest ning piirkonniti juba praegu sisse viidud päikeseenergia kohustus – on majaomanikele juba täna järjest enam oluline, et tulevikus ei peaks arvestama päikesepaneelidele kuluva väljaminekuga. Pika elueaga päikesepaneelide süsteemid tagavad koduomanikele usaldusväärse ja jätkusuutliku energiaallika.

Kui enamus seni teostatud turu-uuringutest puudutab tavaliste päikesepaneelide lisaväärtust, siis integreeritud päikesekatus lisab tavapaneelide eelistele visuaalselt elegantse lahenduse ning oskusliku planeerimise abil saavutatud äärmiselt efektiivse elektritootmise.

Kuna nõudlus rohelise ja CO2-vaba energia järele on tõusuteel, paistavad päikesepaneelide või päikesekatusega varustatud kodud turul silma, pakkudes atraktiivset kombinatsiooni rahalisest kasust ja jätkusuutlikust elustiilist.

Meie Roofit.Solar poolt oleme oma toote kvaliteedis ning pikaealisuses 100% kindlad, mistõttu anname oma päikesekatustele 10-aastase tootegarantii ning elektritootmisele 25-aastase lineaarse väljundvõimsuse garantii (garantiitingimuste kohta saad täpsemalt lugeda siit).

Kuidas kindlustada võimalikult efektiivne päikesekatuse ehitus?

Üheks integreeritud päikeskatuse eeliseks võrreldes tavaliste katusele paigaldatud päikesepaneelidega on väga paindlik planeerimine ning võimalus arvestada majaomanike vajaduste ning tarbimisharjumustega:

Planeerimine

Selleks, et su päikesekatus toodaks elektrit võimalikult efektiivselt, vajab see hoolikat ettevalmistamist. Süsteemi optimaalse toimimise ja vastupidavuse tagamiseks tuleb tähelepanu pöörata muuhulgas näiteks ümberkaudsete puude või hoonete poolt heidetavate varjudega. Ka osaline vari, mis päeva jooksul katusele langeb, võib oluliselt mõjutada su päikesejaama tootlikkust.

Sobivus hoone struktuuridega

Üks olulisemaid tegureid kogu katuse ehitusel on kogu hoone struktuuri terviklikkus. Kui plaanid päikesepaneele paigaldada katusekatte peale, on näiteks tähtis hinnata, kas katus suudab kanda päikesepaneelide, paigaldusseadmete ja näiteks lumekoorma lisaraskust. Aja jooksul hoone struktuuridele tekkiva surve vältimiseks võib nii osutuda vajalikuks katuse tugevdamine.

Roofit.Solar terasest päikesekatuse puhul on tegemist kergekaalulise katuselahendusega, mis sobib ka vanematele või struktuuri poolest hapramatele hoonetele. Meie katuste puhul puudub vajadus alumiiniumist raamide ning kinnituste järele, mis vähendab kogu katuse raskust.

Elektrilahendused

Lisaks katuse struktuurile mängib olulist rolli ka elektrisüsteem:  korrektne maandus, juhtmete paigaldus ja ühendamine elektrivõrku on äärmiselt olulised päikesekatuse ohutuse ja efektiivsuse tagamiseks. Kogemustega elektriku kaasamine aitab vältida võimalikke ohte ja probleeme.

Roofit.Solar päikesekatuste puhul võid olla kindel, et sinu katuse lülitab vooluvõrku, vaid põhjaliku päikesekatuse kogemusega elektrik.

Terasest katuse ehitus puumajale. Katusel kaks ehitajat, paremal servas kuusk.
Katuse ehitus on põhjalik protsess.  Freepik

Ehitusluba

Enne päikesekatuse paigaldamist tuleb kindlasti hankida vajalikud load – uue katuse ehituse puhul on näiteks ka päikesepaneelidele vajalik ehitusluba. Katuse renoveerimisel on luba vajalik aga vaid juhul, kui hoone on muinsuskaitse all või asub miljööväärtuslikus piirkonnas. Ehitusloa vajaduse eiramine võib kaasa tuua ehituse viivitusi, trahve ning halvemal juhul ka ebakorrektselt paigaldatud süsteemide eemaldamise.

Päikesekatuse ühendamiseks üldvõrguga tuleb Elektrilevis sõlmida elektritootja leping.

Hooldus

Regulaarne hooldus on oluline selleks, et su päikesekatus töötaks võimalikult efektiivselt. Mustuse, prahi või lume kogunemine võib su katuse efektiivsust vähendada ning selle eluiga lühendada. Ehitisintegreeritud katuse lahenduse puhul on aga kõik elektrijuhtmed ja seadmed katusekatte all ilmastiku eest varjul, mis vähendab hooldusvajadust. Eesti kliimas teeb vihm suurema päikesekatuse hooldustöö sinu eest ära.

Roofit.Solar katuse ehitus

Kui otsustad Roofit.Solar päikesekatuse kasuks, saad lisaks katusele põhjaliku planeerimis- ja paigaldusteenuse, mis hõlmab näiteks 3D-projekteerimist, efektiivsusarvutust ning päikesekatuse tootluse prognoosi.

 

Arvestades just sinu katuse eripäradega, kavandame kõigpealt Roofit.App tarkvara abil kogu su päikesekatuse. Meie enda välja arendatud nutikas abimees võimaldab meie ekspertidel väga täpselt analüüsida mitte ainult su katuse suunda ja kaldenurka, vaid ka ümbritsevat keskkonda. Tarkvara arvestab isegi varjudega, mis võivad läheduses asuvatelt hoonetelt või puudelt katusele langeda .

Järgmise sammuna arvutavad meie insenerid välja sinu päikesekatuse maksimaalse tootmisvõimsuse ning aastase päikeseenergia tootmise prognoosi. Sõltuvalt sinu soovidest ja eesmärkidest saame välja selgitada:

 • kui palju on vaja katusele paigaldada aktiivseid päikesemooduleid
 • kui suureks osutub investeering

ning

 • kui kiiresti katus endasse tehtud investeeringu tagasi toob.

Seega: kui plaanid uue katuse ehitust ning lisaks sellele päikesepaneele, otsid ainulaadset disainilahendust ning usaldusväärset tootjat, oled nüüd jõudnud õigesse kohta. Toetame sind igal päikeseenergiale ülemineku sammul – oma professionaalse tiimi, tipptasemel toote ning pühendumusega oma eesmärgile – aidata iga päikesekatusega kaasa jätkusuutlikumale elektritarbimisele.

Roofit.Solar integreeritud päikesekatused

Roofit.Solar asutati inseneride, teadlaste ning rohelise energia entusiastide koostöös juba aastal 2016. Tänaseks on meil lisaks Tallinnas asuvale peakontorile ka tütarettevõtted Saksamaal ja Rootsis.

Tipptasemel rahvusvaheliste investorite toel oleme välja töötanud auhinnatud integreeritud päikesekatuse lahenduse, mis hõlmab nii katuse ehitust ja planeerimist kui ka päikesepaneelide süsteemi lisasid.

Siin sulle inspiratsiooniks mõned meie päikesekatuse projektidest:

A Roofit.Solar project from Sweden
Roofit.Solar katus Rootsis

Tänaseks võime uhkusega öelda, et meil on üle Euroopa sadu Roofit.Solar päikesekatuse omanikke. Kutsume ka sind nende hulka!

Här är ett elegant solcellstak installerat av Roofit.Solar, i Åkers Styckebruk, Strängnäs i Mälardalen
Kodu Roofit.Solar päikesepaneelidest katusega.

Miks valida Roofit.Solar päikesekatused?

 • Kui oled seni kaalunud klassikalisi päikesepaneele, siis nüüd on sul võimalus valida  nutikas integreeritud päikesekatuse lahendus, mis annab sulle võimaluse säästa igal kuul olulise summa elektriarvetelt ning annab sulle lisaks kauni katuse, mis toob aja jooksul endasse investeeritud rahasumma tagasi.
 • Teistest turulolevatest päikesepaneelide lahendustest eristab Roofit.Solar katust meie stiilipuhas kombinatsioon põhjamaisest katusedisainist ja tipptasemel päikesepaneelide tehnoloogiast. Meie päikesekatused pole mitte ainult funktsionaalsed, vaid tõstavad oma elegantsusega ka su kinnisvara väärtust.
 • Meile on äärmiselt oluline, et meie katused oleksid ohutud ja vastupidavad ning annaksid sulle võimaluse ise võimalikult efektiivselt päikeseenergiat toota ja kasutada.
 • Kui valid Roofit.Solar lahenduse, ei ole su tellimuses kirjas lihtsalt katuse ehitus. Meie ekspertidest tiim toetab sind päikeseenergiale ülemineku igal sammul ning meie katuse paigalduse täisteenus tagab sulle muretu kogemuse projekteerimisest kuni katuse ehituse ja päikesepaneelide sisselülitamiseni välja.
 • Mõtled, millal su investeering end ära tasub? Oleme selle mõtte sinu eest juba läbi mõelnud.

Meie integreeritud päikesekatustega kaasneb ainulaadne tasuvusvõimalus. Tavaline katus ei too endasse investeeritud raha ka 100 aastaga tagasi. Päikesekatus aga teenib toodetud elektri ning säästetud elektrikulu abil su investeeringu tagasi. Oleme oma toote kvaliteedis kindlad: pakume oma katustele 10-aastast tootegarantiid ning elektritootmisele isegi 25-aastast garantiid (lineaarse väljundvõimsuse garantii).

Roofit.Solar päikesekatuse paneelid

Roofit.Solar päikesekatused ühendavad kaks funktsiooni: päikesepaneelide abil rohelise elektri tootmise ning kauakestva katusekattematerjali. Meie mustadesse teraskatustesse on nutikalt integreeritud kvaliteetseimad monokristalsed ränielemendid, millel on väga hea tootlikkus ka nõrga päikesevalgusega. Roofit.Solar katused sobivad nii elamutele kui ka ärihoonetele ning on ideaalne lahendus viilkatustele, mille kalle on vähemalt 10 kraadi. 

Hetkel on meil valikus kolm erinevat katuseprofiili, mis erinevad üksteisest viimistluse, kaalu ning võimsuse poolest.

1) klassikaline topeltvalts-päikesepaneel
2) 70 cm lai Click-päikesepaneel

ning peagi ka

3) arhitektuurselt trendikas kitsas Click-päikesepaneel.

Klassikaline topeltvaltsimine on sajandeid tuntud  paigaldustehnika. Uued suured Click-moodulid, mis tulid turule 2022. aasta teises pooles, on seevastu modernseks lahenduseks, mis teevad  katusepaigalduse kiiremaks ning efektiivsemaks.

 • Topeltvalts-moodul on ideaalne keerulisemale katusele, millel on palju korstnaid, katuseaknaid või vintskappe. Samuti sobib see miljööväärtuslikku  piirkonda või kaitse all olevatele hoonetele. Valtsplekist Roofit.Solar mooduleid saab näha näiteks Tallinnas Rahvusraamatukogu katusel.
 • Lai Click-paneel võimaldab kiire päikesekatuse paigalduse suurematele katustele. Päikespaneeli võimsus on 160 W/m2 ning ruutmeetri kohta on see katuseprofiil kõige soodsam.
 • Kitsas Click-moodul sobib hästi väiksematele katusepindadele ning majaomanikele, kes hindavad elegantset katusedisaini. Kitsad Click-moodulid on ideaalsed, kui soovid võimalikult vähese pinnaga võimalikult palju elektrit toota, kuna mooduli võimsuseks on 170 W/m2.
Roofit.Solar Click päikesepaneel

Lähemalt saad erinevad mooduleid uurida meie kodulehel. Kui sa ei ole päris kindel, millist tüüpi katusepaneelid oma hoonele valida, siis võta meie tiimiga ühendust ja aitame sul leida sobivaima lahenduse.

Mis teeb Roofit.Solar teraskatused kindlaks ja turvaliseks valikuks?

Sinu ja su lähedaste turvalisus on meie peamine prioriteet. Meie päikesekatused peavad olema turvalised, mistõttu testime neid põhjalikult ning valime välja vaid parimad materjalid. Võtamegi siinkohal veelkord kokku kümme olulist terasest päikesekatuste omadust:

Kergekaalulisus: Meie katused on võrdlemisi kerged, mistõttu sobivad ka hoonetele, mis ei kannata eraldi paigaldatavate päikesepaneelide raskust või näiteks katusekive.

Tulekindlus: Teras on äärmiselt tulekindel materjal. Lisaks kasutame oma süsteemides vaid kaarleekkaitsega inverterid, et tagada võimalikult tuleohutu lahendus.

Vastupidavus: Terasest valmistatud päikesemoodulite tagakülg muudab meie moodulid kindlaks lõhenemise, pragunemise, mädanemisele ning roostetamise vastu.

Tõhus kaitse: 0,5 mm paksune teraskiht pakub paremat kaitset võrreldes traditsiooniliste päikesepaneelide 0,3 mm plastikust tagaküljega.

Korrosioonivastane kaitse: Terasest tagakülg takistab veeauru ja hapniku diffusiooni, vähendades korrosiooni ja aeglustades kulumist. Meie päikesekatused sobivad ka niiskesse kliimasse ning näiteks mere äärde.

Eestis paiknev sadamahoone terasest päikesekatusega, taustal meri ja pilves taevas. All paremal Roofit.Solar lipp.
Roofit.Solar ehitisintegreeritud teraskatused on ideaalne näide, kuidas ühendada tradtsiooniline katuseehitus ning päikesepaneelide tehnoloogia.

 

 • Täielik tugevus ja mehaaniline stabiilsus: Kuna meie päikesekatused on katuse struktuuri integreeritud, on tegemist äärmiselt tugeva ja vastupidava lahendusega.
 •  Vastupidavus mikropragudele ning lumekoormusele: Suurem stabiilsus tähendab väiksemat tundlikkust mikropragude suhtes isegi tugeva lumesaju korral. Samuti peavad meie päikesekatused vastu lumevaiba raskusele.
 • Sertifitseeritud toode: Roofit.Solar päikesemoodulid on läbinud põhjaliku testimise Itaalias Kiwa Cermet laboris ning neile on omistatud CE kvaliteedimärgis. Muuhulgas kontrolliti mitmenädalase testi raames meie päikesemoodulite elektrilisi omadusi, tootlust erinevates keskkondades, vastupidavust ilmastikutingimustele nagu rahe, UV-kiirgus ning ekstreemtemperatuurid, aga ka mehaanilist koormust.
 • Pikk kasutusiga: SSAB teraspaanidel, mida oma katuse ehituseks kasutame, on märkimisväärne eluiga, mis ulatub 50–100 aastani.

Veelgi põhjalikuma ülevaate meie katuste eluea, läbitud ohutustestide ja sertifikaatide kohta leiad meie artiklist,  mis keskendub päikesekatuste turvalisusele ning elueale .

Kuidas tellida Roofit.Solar katuse ehitus?

Roofit.Solar päikesekatustes on ühendatud tipptasemel tehnoloogia ning elegantne ja nutikas disain. Sinu isiklik pakkumine ootab sind vaid kolme lihtsa sammu kaugusel!

 • Täida vorm
 • kinnita taotlus
 • saa personaalne pakkumine

ja oledki juba sammu lähemal säästvale ja jätkusuutlikule tulevikule.

Võta meiega tiimiga ühendust!

Ehitame sulle kauni katuse, paneme selle elektrit tootma ning panustame nii koos lahedamasse planeeti!

Muuda oma maja Roofit.Solar abil tõeliseks unistuste koduks