Elektri hinnad ja päikesepaneelide tasuvus 2023. Kui pikk on päikesekatuse tasuvusaeg?

kortermaja Tartus, mida katab must teraskatus integreeritud päikesepaneelidega

Energiaturg on viimasel paaril aastal olnud ettearvamatu. Kui Ukraina sõjast alates hakkasid elektri hinnad kõrgustessse kerkima ning üüratuid elektriarveid kaasa tooma, siis 2023. aasta suviste ilmadega on elektri hinnad nii mõneski Euroopa riigis hoopis miinusesse langenud. 

Odavad elektri hinnad võivad olla küll tavatarbijale kergenduseks, kuid mikrotootjale – päikesepaneelide või päikesekatuse omanikule – tähendab see seda, et päikeselise päeva tipptunnil toodetud ja võrku müüdud elektri eest tuleb hoopis peale maksta. Uurime lähemalt, kuidas selline olukord tekib, kuidas tavaelektri hinnad mõjutavad päikesepaneelide tasuvust ning kui pikk on üldse  päikesejaamade tasuvusaeg. 

Võtame sealjuures ette järgmised teemad:

 1. Kliimamuutused ja päikeseenergia populaarsuse kasv
 2. Päikesepaneelide tasuvus ja elektri hinnad 2023
 3. Millest sõltub päikesepaneelide tasuvus?
 4. Elektri nõudluse kasv ja selle mõju päikesepaneelide tasuvusele
 5. Päikeseelektri salvestamise lahendused
 6. Kui pikk on Roofit.Solar päikesekatuste tasuvusaeg?
 7. Kuidas lühendada päikesepaneelide tasuvusaega ja pikendada päikesekatuse eluiga?
 8. Kokkuvõte: päikeseenergia tulevikuperspektiiv

Kliimamuutused ja päikeseenergia populaarsuse kasv

Kliimamuutused on kohal. Isegi kui meile võib mõte soojadest suvedest algul meeldiv tunduda, mõjutab temperatuuri tõus meid mitmel tasandil negatiivselt, tuues kaasa ekstreemseid ilmastikuolusid, rikkudes meie looduse tasakaalu, liigirikkust ja kogu elukvaliteeti.

Üleminek rohelisele energiale on üks olulisemaid samme kliimamuutuste pidurdamisel. Euroopa Liidu initsiatiivil ja toel on ka Eesti riik võtnud eesmärgiks vähendada oma CO2-jalajälge märkimisväärselt ning ergutada taastuvenergia kasutusele võtmist. Eesmärk: saavutada 2030. aastaks 42-protsendiline taastuvenergia osakaal kogutarbimisest. Sinna jõudmiseks on riik juba praegu asunud toetama tuule- ja päikeseparkide rajamist.

Rohepöördele andis tuntavalt hoogu juurde ka 2022. aastal alanud konflikt Ukrainas ning teravalt esile kerkinud vajadus vähendada sõltuvust Venemaa gaasist. Gaasi nappus ning kõrgustesse kerkinud elektri ja gaasi hind omakorda ergutasid samuti päikesejaamade ehitamist.

Integreeritud päikesepaneelide tasuvuse näide: Eestis asuv ilus elumaja koos rohelise aiaga
Üleminek roheenergiale, mis harmoneerub loodusega: Roofit.Solar päikeseelementidega eramu Tallinnas.

Päikesepaneelide tasuvus ja elektri hinnad 2023

Võrreldes aasta varasemaga on elektri hinnad 2023. aastal märgatavalt langenud. Põhjuseid on mitmeid, alates eelmainitud poliitilistest otsustest ning initsiatiividest ja lõpetades tuumaelektrijaamade suurenenud kasutusele võtmisega. Muuhulgas on hindu kindlasti mõjutanud päikese- ja tuuleenergia osakaalu rekordiline suurenemine nii tootmises kui ka tarbimises.

Päikesest toodetud energia on tänaseks muutunud üha konkurentsivõimelisemaks. Ka Eestis on viimase aastaga rajatud mitmeid uusi päikeseparke, mis on omakorda kaasa toonud muudatused kohaliku elektrituru dünaamikas. Turg aga ei ole veel tootmises toimunud muudatustega kohanenud. Nii võibki juhtuda, et mõnel päeval langeb elektri hind nulli või isegi miinusesse.

Hea näide on sealjuures päikesepaisteline keskpäev näiteks juunikuus, mil kogu Eesti päikesepaneelid toodavad suurtes kogustes elektrit.

Tegemist on ajaga, mil enamik inimesi on kodust eemal ning nõudlus elektri järele pigem madal. Nii võibki tekkida olukord, mil elektrit on saadaval märgatavalt rohkem, kui tol momendil vaja. Elektri hind langeb sel juhul kiiresti, kuid taastub õhtuseks ajaks, mil nõudlus suureneb.

Kuidas aga mõjutab selline elektri „üleküllus” päikesekatuse ja päikesepaneelide tasuvust?

Vaatame seda lähemalt.

Millest sõltub päikesepaneelide tasuvus?

Katusele* paigaldatud päikesepaneelide tasuvus sõltub eelkõige kolmest põhipunktist:

 1. Päikesepaneelide süsteemi ostuhind
 2. Päikesejaama suurus ja tootlikkus
 3. Elektri hinnad

*Kuna meie ekspertiis on katusele paigaldatud päikesejaamad, mille eesmärgiks on toota elektrit eelkõige oma tarbeks, keskendume alljärgnevalt katusele paigaldatud päikeseenergia süsteemidele.

Päikesekatuste ja katusele paigaldatud päikesepaneelide tasuvus oleneb niisiis peamiselt süsteemi eest makstud summast (sh hoolduskulud) ning tootlikkusest (ehk jaama suurusest ning efektiivsusest), aga suuresti ka sellest, kui palju elektrit jääb päikesejaama abil võrgust ostmata ning kui suure summa eest müüakse päikeseelektrit võrku tagasi.

Päikesepaneelide tasuvus on seega paljuski seotud elektri hindadega.

Integreeritud päikesepaneelide tasuvus sõltub oskuslikust planeerimisest: Roofit.Solar teraskatusega eramu Eestis
Roofit.Solar katuselahendus eramajal. Lubja, 2021.

Lisaks eelnevalt mainitud punktidele sõltub päikesepaneelide tasuvus veel järgmistest faktoritest:

 • Päikesejaama efektiivsus (mis omakorda tihedas seoses planeerimisega)
 • Materjalide ja paigalduse kvaliteet
 • Katuse asukoht, suund ja kalle
 • Paigaldatud lisaseadmed
 • Kasutatud toetused

Seega on päikesepaneelide tasuvus lisaks elektri hindadele seotud ka ette mõtleva ja põhjaliku planeerimisega. Meie ekspertidel on abiks meie enda välja arendatud tarkvara ning 3D-modelleerimine, mis arvestab katuse kavandamisel muuhulgas näiteks hoone geograafilist asukohta, ümbruskonnas asuvaid puid ja hooneid, aga ka katuse suunda ning kallet.

3d joonis päikesekatuse planeerimisest
Roofit.App: abimees päikeseelektri katuseprojektide planeerimisel

Vaatame nüüd eelmainitud päiksepaneelide tasuvusega seotud punkte lähemalt:

1. Päikesejaama efektiivsus

Päikesejaama tasuvusaja pikkuse arvestamisel on üks olulistest punktidest, kui hästi ja majapidamise vajadustele vastavalt on katus planeeritud.

Roofit.Solar kaks-ühes päikesekatuse üheks eeliseks ongi väga paindlik planeerimine.

Kuna päikesepaneelid on peidetud terasest katusepaanide sisse, siis saame kombineerida aktiivseid ja passiivseid paneele ning paigaldada päikesemoodulid täpselt sinna, kus nad kõige efektiivsemalt toodavad – ilma et see mõjutaks katuse väljanägemist või hoone üldpilti.

Roofit.Solar integreeritud päikesepaneelidega teraskatusega eramu Setomaaa

Sealjuures on oluline juba ette kalkuleerida, kui palju peaks päikesekatus tootma oma tarbeks ning kui palju on plaanis müüa võrku.

Tegemist on küllaltki keeruka arvutusega, millega Roofit.Solar eksperdid hea meelega aitavad. (Kui tahad rohkem teada, uuri lähemalt meie kodulehel või võta otse meie tiimiga ühendust).

2. Materjalide ja paigalduse kvaliteet ning katuse turvalisus

Päikesepaneelide tasuvust mõjutab kindlasti ka kasutatud materjalide kvaliteet.

Roofit.Solar päikesekatustes kasutame me näiteks Rootsi SSAB-terasest katusematerjali, mille elueaks peetakse 50 ja enamgi aastat. Sellele lisatud päikeseelemendid ning pealmine kiht karastatud klaasi muudavad meie päikesekatused äärmiselt tugevaks ning ilmastikukindlaks.

Terase tugevus

Teraskatused on katusemeistrite seas kõrgelt hinnatud nende kergekaalulisuse ja vastupidavuse tõttu. Teras ei ima niiskust ning suudab seetõttu taluda karmi kliimat pikka aega ilma märkimisväärse kulumise või pragunemiseta.

Ruukki terasest katusepaanid on spetsiaalselt välja töötatud põhjamaise kliima jaoks ning kaetud GreenCoat kaitsekihiga, mis annab neile erakordse vastupidavuse ja pika kasutusea.

lähivaade ehitajast paigaldamas musta plekk-katust integreeritud päikeseelementidega
Teras on ka Roofit.Solar katuste “alustalaks”.

Teras talub päikese ultraviolettkiirgust, temperatuurikõikumisi ning suudab vastu seista tuulele, vihmale ja lumele (loe siit lähemalt terasest katuste eeliste kohta).

Kvaliteetne paigaldus

Roofit.Solar päikesekatuste usaldusväärsus ei sõltu ainult kvaliteetsetest materjalidest, vaid ka paigaldustehnikast. Meie katusepaanid ühendatakse omavahel kas traditsioonilise topeltvaltsimise (topeltvalts-päikesemoodulid) või Ruukki Classic profiiliga sobiva click-tehnika abil (click-päikesemoodulid).

Topeltvaltsimine on olnud aastasadu usaldusväärne katusepaigaldustehnika, mis on kaitsnud Eesti ja Skandinaavia kodusid juba mitmeid põlvkondi.

Meie päikesekatuste paigaldamiseks ei pea olema päikesekatuste spetsialist, kuid vajab ekspertiisi valtsplekk-katusetöödes. Click-kinnitusega paigaldus on lihtsam, kuid nõuab samuti põhjalikku katuseehituse alast kogemust.

Roofit.Solar päikesekatuse detail
Roofit.Solar katuse paigaldus käib kogenud meistrite käe all kiirelt.

 

Võid olla kindel, et meie partnerettevõtted on kogenud paigaldajad, kes ei tee päikesekatuse ehitamisel järeleandmisi. Kõik meie partnerfirmad läbivad lisaks vajaliku koolituse Roofit.Solar päikesekatuste ehitamiseks. Katuse ühendab elektrivõrguga kogenud elektriinsener.

Tuleohutus

Tuleohutus on meile ülimalt oluline. Kõigil Roofit.Solar päikesekatustel on kõrgeim tuleohutusklass A.

Meie elektrikomponendid on paigaldatud katusekatte alla, mis kaitseb neid ilmastikuolude eest, vähendades korrosiooni riski ning pikendades nende eluiga.

Lisaks sellele kasutame oma süsteemide lahendustes ainult invertereid, mis on varustatud integreeritud ülepingekaitse seadmetega. Kaarleekkaitse süsteem tuvastab sädemete ohtu juhtmestikus ning ennetab tulekahju tekkimist.

Roofit.Solar päikesekatuste eelised

Kvaliteedikontroll ja sertifikaadid

Kõik meie tooted läbivad 100% kvaliteedikontrolli. Kontrollime üle saabuvad materjalid, testime kõrgepinget ja elektrilist ohutust ning kontrollime elektro-luminestsents-testi abil üle ränitehnoloogia veatu töötamise.

Samuti on meie toodetel ametlikud sertifikaadid, mis tõendavad nende ohutust ning kasutajasõbralikkust.

Roofit.Solar päikesekatuse puhul võid olla kindel, et ka lähima 25 aasta jooksul ei lakka su katus töötamast. Anname oma katustele 25-aastase koguvõimsuse garantii, mis tähendab, et garanteerime vähemalt 80-protsendilise tootlikkuse ka pärast 25 tööaastat. Meie päikesemoodulite eluiga on aga palju pikem, mis tähendab, et ka pärast 25 aastat ei pea kogu katust uuendama.  Vastavalt vajadusele saab osade mooduleid välja vahetada.

Loe siit veel lähemalt Roofit.Solar päikesekatuste sertifikaatide ja turvalisuse kohta.

c. Katuse asukoht, suund ja kalle

Katusele paigaldatud päikesepaneelide tasuvust mõjutab ka nende efektiivsus, mis omakorda suuresti sõltub katuse geograafilisest asukohast, suunast ilmakaarte suhtest ning kaldenurgast.

Roofit.Solar integreeritud päikesepaneelidest katus on näiteks sobivaim lahendus viilkatusega hoonetele, mille kalle on vähemalt 10 kraadi. Ideaalne oleks 20-40-kraadine kaldenurk.

Sobiv katuse suund ilmakaarte suhtes oleneb majapidamise tarbimisvajadustest.

Enamjaolt soovitame paigaldada päikesemoodulid lõuna suunas. Ida-lääne-suunalised katused võivad olla sobiv lahendus siis, kui elektri kasutamine toimub enamasti hommikuti ja õhtuti. Sel puhul langeb tootmisaeg tarbimisajaga rohkem kokku ja võimaldab efektiivset tarbimist.

Roofit.App: näide päikesekatuse planeerimisest

 

Meie päikesemoodulid on leidnud kasutust ka fassaadidel, mis võimaldab efektiivselt püüda madalalt käivat päikest ning on ka arhitektuuri mõttes efektne ja põnev lahendus. Üks põnev näide on näiteks ka selline ärihoone Austrias ning näiteks Nordic Houses OÜ kaunis päikesefassaadide lahendus Soomes Naantalis:

4 puust eramut Soomes, millel päikesekatus ja fassaadid ja mis on ümbritsetud metsiku loodusega
Roofit.Solar Naantali eramud: päikesefassaadid ja -katused püüavad kinni suurema osa põhjamaisest päikesest.

d. Paigaldatud lisaseadmed

Soetatud lisaseadmed ning nende hoolduskulud mõjutavad samuti päikesepaneelide tasuvust, kuna tänase seisuga on salvestuslahendused veel üsna suur investeering.

Kuna päikesepaneelide süsteem ilma inverterita ei toimi ning ka akupanga lisamine muutub rohepöörde käigus aina soodsamaks ning kasumlikumaks, ei saa neist kuludest enamasti üle ega ümber. Soovitame alati valida usaldusväärse tootja seadmed, mille puhul saad olla kindel ohutuses ning töökindluses.

Roofit.Solar päikesekatustega sobivad hästi näiteks Huawei ja BYD akud ning Froniuse ja Huawei inverterid, millel on olemas ka sädeluskaitse ning lühiajaline elektrikatkestuse katte funktsioon.

Huawei päikeseenergia inverter
Huawei päikesepaneelide inverter

Sobiva aku valimisel on abiks meie põhjalik artikkel erinevatest akutüüpidest. Inverterite kohta kirjutame peagi eraldi – küsimuste puhul pöördu otse meie tiimi poole.

e. Kasutatud taastuvenergia toetused

Kuna päikesekatus on üsnagi kulukas investeering, siis on selle eest tasumiseks mõistlik kaaluda erinevaid finantseerimisvõimalusi.

Eestis pakub Kredex toetust päikesepaneelidele, juhul, kui koos päikesepaneelide paigaldamisega on plaanis ka katuse soojustamine või muul viisil energiatõhususe tõstmine.

Toetuse määr on 30% projekti kogukuludest, mis on üsnagi arvestatav summa, nii et seda tasub päikesepaneelide paigaldamise plaani puhul kindlasti kaaluda.

Samuti pakuvad soodsatel tingimustel n-ö päikesepaneelide laene erinevad pangad. Oma koduleheküljel võtame kokku kogu info erinevate laenude ja nende tingimuste kohta.

Kuvatõmmis taastuvenergia toetuste artiklist

Loe lähemalt siit.

 

Kokkkuvõtteks:

Päikesepaneelide tasuvus sõltub mitte ainult süsteemi ostuhinnast ja päikesemooduli konkreetsest tootlikkusest, vaid ka:

 • päikesejaama asukohast
 • efektiivsest planeerimisest
 • materjalide kvaliteedist
 • oskuslikust paigaldusest
 • elektri omatarbe osakaalust (tarbimisharjumused)
 • kasutatud toetustest

Roofit.Solar katuste tasuvusaja arvestamiseks ei ole sul vaja klaaskuuli, sest meie eksperdid arvutavad üsna  täpselt välja, kui palju elektrit su katus tootma hakkab ning  aitavad katust niimoodi planeerida, et see vastaks su majapidamise tarbimisvajadustele.

Ainsaks „tundmatuks” muutujaks on päikesekatuse tasuvusaja arvestamisel elektri hinnad. Kõik praegused trendid aga näitavad, et inimkonna vajadus elektri järele kasvab lähiaastatel kordades.

Roofit.Solar integreeritud päikesepaneelid Eestis

Eksperdid ennustavad, et juba paari aasta pärast liigub Eesti teedel tuhandeid elektriautosid! Vaatamegi nüüd  lähemalt, kuidas suurenenud elektrivajadus mõjutab päikesepaneelide tasuvust.

Elektri nõudluse kasv ja selle mõju päikesepaneelide tasuvusele

Nagu viimased aastad on näidanud, on rahvusvaheline elektriturg väga ettearvamatu, mistõttu on ülimalt raske ette ennustada, mis hinna eest päikeseenergiat maha müüa saab. See aga omakorda mõjutab päikesepaneelide tasuvust nii palju, et päikesekatuse tasuvusaeg võib kõikuda näiteks 7-17 aastani.

Kahjuks ei oska ka meie ette näha, kuhupoole elektri hinnad liiguvad. Mis aga on kindel, on see, et elektri järele kasvab nõudlus lähiaastatel kordades. Kuidas aga mõjutab elektri nõudluse kasv päikesepaneelide tasuvust?

Lühike vastus on, et mõju on väga suur. Lähiaastatel suureneb kogu maailma elektri vajadus oluliselt ja kliimamuutuste valguses on väga oluline, et tegemist oleks rohelise energiaga. Juba praegu edenedavad mitmed Euroopa Liidu direktiivid üleminekut fossiilkütustelt taastuvenergiale, sealhulgas elektriautodele ja elektriküttele.

See omakorda tähendab, et tulevikus võime oodata aina enam nõudeid ja soodustusi päikesepaneelide paigaldamiseks, mis omakorda lühendab nende tasuvusaega.

Elektriauto laadimas päikesepaneelide aku abil
Elektriautode võidukäik ootab meid juba lähiaastatel, mis toob kaasa veelgi suurenenud vajaduse elektri järele.

 

Üleüldine nõudluse kasv rohelise elektri järele tähendab ka, et päikeseenergia osatähtsuse suurenedes vajavad päikesejaamad üha enam innovatiivseid lahendusi energia salvestamiseks ning nutikaks elektriostu ja -müügi  juhtimiseks.

Elektri hilisemaks kasutamiseks salvestamine on niisiis oluline lisafaktor, mis mõjutab päikesepaneelide tasuvust.

Mida enam elektrit päikesekatuse omanikuna ise ära tarbid, seda kiiremini maksab su katus end tagasi.

Päikeseelektri salvestamise lahendused

Milline akulahendus oma päikesepaneelidele valida?

Päikesepaneelide tasuvuse tõhustamiseks on täna seega kõige parem lahendus lisada oma päikesejaamale aku ehk salvesti. Päikesepaneelide salvesti abil väldid päikesejaama omanikuna olukorda, kus madala nõudluse ajal maksad toodetud elektri võrku müümise eest peale, aga õhtul pead ostma elektrit kalli hinna eest võrgust.

Turul on saadaval erineva võimsuse ja mahutuvusega akupanku. Tähtis on valida sobiv lahendus, mis vastab sinu päikesepaneelide süsteemi suurusele ja majapidamise vajadustele. 

päikesepaneelide aku, allikas dcbel
Akusse salvestatud elektrit saab kasutada ka elektriauto või tõukeratta laadimiseks.

Samuti on juba nüüd olemas nutikad süsteemid, mis oskavad börsihindu arvestades elektri kasutamist ning salvestamist juhtida. Nutikas elektrijuhtimine ei ole seega enam tulevikumuusika, vaid juba praegu täiesti kasutatav lahendus, mis vastavalt vajadusele suunab toodetud elektri kas akupanka, võrku või näiteks elektriautosse. Ka elektriauto on selles mõttes “ratastel salvesti”.

Juba olemasolevate päikesejaamade puhul tuleb kindlasti üle kontrollida, kas jaamal on akuvalmidus olemas ning millise tootja seadmetega see ühildub.

Akusid ja nutikaid juhtimissüsteeme saab vajadusel lisada ka hiljem, aga praeguste elektrihindade ning hinnakõikumise valguses soovitame seda lisainvesteeringut kindlasti kaaluda juba kohe.

Sobiva akulahenduse valimiseks loe kindlasti ka meie artiklit päikeseelektri salvestamisvõimaluste kohta.

Kui pikk on Roofit.Solar päikesekatuste tasuvusaeg?

Roofit.Solar ekspertide arvutuste järgi tasub meie päikesekatus end praeguste, 2023. aasta elektri hindade juures ära 10-15 aastaga – sõltuvalt kõigist eelmainitud punktidest (kasutatud toetused, päikesekatuse tootlikkus, lisaseadmed, üldelektri hinnad jne).

Sõltuvus volatiilsetest elektri hindadest ning katuseomaniku eelistustest ja tarbimisharjumustest on ka põhjus, mistõttu on päikesejaama tasuvusajast rääkides keeruline üldistada. Tunamullu võis tasuvusaeg olla umbes 15 aastat, mullu 5 aastat. Tänavu arvestame jälle 10-15 aastaga.

Kindel on aga, et erinevalt tavalisest katusest hakkab päikesekatus omanikule raha tagasi tooma juba esimest päevast alates. Tavalise katusega võib enam kui 100 aastat tulu ootama jääda. Päikesekatus aga hakkab tööle, säästab omanikule raha omaenese elektri näol ning kestab aastaid.

kortermaja Tartus, mida katab must teraskatus integreeritud päikesepaneelidega
Roofit.Solar ehitisintegreeritud päikeseelementidega katus Tartus.

Kuidas lühendada päikesepaneelide tasuvusaega ja pikendada päikesekatuse eluiga?

Tasuvusaja lühendamiseks on oluline juba planeerimise etapis jälgida mitmeid eelnevalt mainitud punkte, mis päikesepaneelide tasuvust mõjutavad.

Lisaks soovitame omalt poolt veel kolme lihtsat nippi, mille abil päikesepaneelide tasuvusaega lühendada:

1. Suurenda elektri omatarbimise osakaalu

Oluline on meeles pidada, et kõige efektiivsem on päikesepaneelide kasutus sel juhul, kui majapidamine kasutab ära võimalikult suure osa toodetud elektrist. Mida rohkem hoone ise ära tarbib, seda suurem on sääst võrgutasu, elektriaktsiisi ja taastuvenergia tasude ning eraisikute puhul ka käibemaksu pealt.

Elektrihindade volatiilsuse valguses ning arvestades juba soodsamaks muutuvaid salvestamislahendusi, on kindlasti mõistlik lisada oma päikesekatusele ka akupank. Eelkõige juhul, kui päevasel ajal on tarbimine väike ning peamine elektrivajadus koondunud hommikusele või õhtusele ajale, tasub end akulahendus ära ning mõjutab positiivselt päikesepaneelide tasuvusaega.

2. Hoolda oma päikesekatust regulaarselt

Päikesejaama eluea pikendamiseks on oluline ka selle regulaarne hooldamine. Kord aastas tuleks üle kontrollida ühendused ning üle pingutada raamile kinnitatud päikesepaneelide poldid. Samuti tuleb kontrollida, ega päikesepaneelide alla ei ole tekkinud prahti või näiteks linnupesi.

Roofit.Solar ehitisintegreeritud lahenduse puhul on hooldus veelgi lihtsam, kuna selle alla ei saa koguneda prahti ning enamasti piisab juba tugevast vihmahoost, et päikesemoodulitele tekkinud tolm maha pesta.

lähivaade Eestis asuva eramaja teraskatusele
Roofit.Solar katuselahendus vajab Eesti oludes vaid vähesel määral hooldust.

Oluline on hoida pilk peal oma päikesejaama tootlikkusel – kui on näha tootluse langust, on see esimene märk, et süsteem tuleks lähemalt üle vaadata.

3. Ajata võimalusel elektri kasutamist

Võimalusel jälgi börsihindu ning õpi oma toodetud elektrit nutikalt kasutama. Pesumasina ning muud hulga elektrit nõudvad seadmed võid näiteks sisse lülitada keskpäevasel ajal, kui päikesevalgus on kõige intensiivsem. Nädalavahetusel saad teha sama näiteks elektriautoga. Nii hoiad kokku mitte ainult võrgutasude pealt, vaid säästad ka oma akupanka.

Ise toodetud ja kohe ära kasutatud elekter on kõige targem lahendus.  

 

Kokkuvõte: Päikeseenergia tulevikuperspektiiv

Meie Roofit.Solar tiimis oleme kindlad selles,  et päikeseelekter on tulnud, et jääda. Juba täna on päikeseenergia kõige lihtsamini paigaldatav ning odavam taastuvenergia liik.

Katusele paigaldatavate päikesejaamade kasv on viimastel aastatel kogu maailmas hüppeliselt kasvanud. Rahvusvaheline Energiaagentuur ennustab näiteks, et aastaks 2030 on meil katustele paigaldatud ligi 100 miljonit päikesejaama – neli korda rohkem kui praegu! Euroopa Liidu riikides peavad juba aastaks 2029 kõik uued katused tootma elektrit, suurte tööstuslike hoonete katused juba varem.

Eestis paiknev sadamahoone terasest päikesekatusega, taustal meri ja pilves taevas. All paremal Roofit.Solar lipp.
Ka ühiskondlikele hoonetele sobib Roofit.Solar lahendus. Integreeritud päikesepaneelid Ihasalu sadamahoonel.

 

Tulevik on kindlalt päikeseenergia päralt. Roofit.Solar pakub omalt poolt võimalust alustada omaenda puhta energia tootmist ning saavutada energiasõltumatus juba täna – põhjamaiselt elegantse ning nutika päikesekatuse abil, mis on tõepoolest ainulaadne, ilmastikukindel ning disainitud ja ehitatud Eestis.

Uuri lähemalt meie tehtud tööde galeriist ja küsi pakkumist!

Roofit.Solar galerii: