Green ICT

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Eesti-Norra koostööprogrammi „Green ICT“ toetus

Eestis arendatud innovatiivsete päikesekatuste tootja Roofit.solar saab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Eesti-Norra koostööprogrammi „Green ICT“ toetustega alustada uute ambitsioonikate arendusprojektidega.  Ettevõte laiendab tootmist, kaasab uusi investoreid ja tuleb lähiaastatel turule lausa kahe uue ainulaadse päikeseelektrit tootva katusematerjaliga.

Roofit.solar avas esimese tootmishoone aasta tagasi Harkujärvel, tänaseks on tootmispinda laiendatud juba kahekordselt. Ettevõttel on plaanis tootmisliini täielik automatiseerimine ning globaalseks kasvuks vajaliku elektrit tootvate katuste planeerimise tarkvara väljatöötamine.

„Tänu uuele elektrit tootvate katuse planeerimise tarkvarale saame muuta kogu protsessi efektiivsemaks ning aastaks 2025 on metallist päikesekatuseid üle maailma  tõenäoliselt juba vähemalt 10 000“ ütles Roofit.solar tegevjuht Andri Jagomägi.

Paralleelselt alustatakse uute toodete arendust, mis võimaldaks pakkuda nii elektrit tootvat kivikatuse sarnast modulaarset teraskatust kui ka click-kinnitusega katusepaneele, mis sobituks ideaalselt nn Classic profiilidega.

„Click-kinnitusega päikesepaneelide paigaldus on kiirem ja soodsam. Majatootjad, arhitektid ja kinnisvaraarendajad on juba järjekorras, et saada see toode uutele katustele. Plaanime selle tootega turule tulla 2021, sest nõudlus eksportturgudel päikeseenergia lahenduste osas on pidevalt kasvav“ ütles Roofit.solar tegevjuht Andri Jagomägi.

„Üha rohkem kliente küsib päikesepaneelidega katuselahendust ning on meeldivalt üllatunud, kui kuulevad Roofit.solar ehitisintegreeritud päikesepaneelidest. Tänu Ruukki ja Roofit.solar koostööle saab klient kõrge kvaliteediga kaks-ühes elektrit tootva katuse“ sõnas Ruukki Baltikumi müügijuht Kristjan Keert.

Roofit.solar on kiirelt arenev Eesti ettevõte, kes on välja arendanud maailmas unikaalse monokristalsete ränielementidega integreeritud metallist katusematerjali. Innovatiivne päikesekatus näeb välja nagu traditsiooniline teraskatus ja on elektriliselt sama võimas nagu tavalised päikesepaneelid. Praegu toodetakse käsivalts-päikesepaneele, mis on integreeritud Ruukki valtsprofiiliga ja sobituvad hästi Skandinaavia arhitektuuriga. Roofit.solar katuseid on paigaldatud juba üle 100, peamiselt Eestis, kuid ka Rootsis, Saksamaal, Austrias ja Norras. Roofit.solar uued tooted sobivad ka neisse riikidesse, kus kivikatuse imitatsiooniga katused on arhitektuurselt eelistatumad.

Projekt EU53899 „Roofit.solar tarkvara ja tootmisliini protsessiinnovatsiooni projekt“ on toetatud Eesti – Norra koostööprogrammi „Green ICT“ vahenditest. Projekti elluviimise periood on 15.07.2020-14.07.2023 ja toetuse summa 699 913 EUR. Projektijuht on Helen Anijalg ().

Käesoleva projekti fookus on Co2 vähendamine. Päikesekatuste kasutuselevõtt vähendab globaalset fossiilsetest kütustest saadava energia tarbimist (MWh) ja asendab selle majapidamise enda toodetud roheenergiaga. Seega tänu päikesekatustele saab võimalikuks oluline CO2 kokkuhoid.

Projekti EU53899 oodatav tulemus: uue Roofit.solar tarkvara abil suudaksime planeerida ja müüa 1 MW (2020.a.) asemel 32MW aastal 2023 ja 100 MW jagu roheelektrit tootvaid paneele aastal 2025. Uue automatiseeritud tootmisliini väljatöötamine võimaldaks suurenda oluliselt selle läbilaskevõimet, et nõudlusele vastavas mahus materjali toota ja kasutusele võtta uued robootikal põhinevad lahendused.

Aastaks 2023 oleme Norra projekti EU53899 tulemusena välja töötanud vajaliku tarkvara ja käima saanud uued tootmisliinid

Projekti EU53899 partner on Søran AS  ja tema osaks on projekti eesmärkide toetamine, metalli profileerimise know-how jagamine, katuste planeerimise ja paigaldamise kogemuste vahetus ja sisend eesmärkide saavutamiseks.

EAS Eesti-Norra koostööprogrammi „Green ICT“ eesmärgiks on toetada Eesti ettevõtjate jätkusuutlikku arengut.

Lisaks on ettevõte avanud investeerimisvooru uutele investoritele. Arendusplaanide kogumaksumus perioodil 2020-2023 on ca 2,4 miljonit eurot.

Projekt EU53901 „Roofit.solar tootearendus“ on toetatud Eesti – Norra koostööprogrammi „Green ICT“ vahenditest. Projekti elluviimise periood on 15.07.2020-30.09.2022 ja toetuse summa 601 147 EUR. Projektijuht on Helen Anijalg ().

Projekti eesmärgiks on kahe uue "solar metal" toote väljaarendamine, mis võimaldavad inimestel päikeseelektrit toota oma katusel ja seega vähendada globaalset CO2 mõju. Iga 10kW (u 66 m2) võimsusega katuse positiivne keskkonnamõju katuse eluea jooksul (30+ aastat) on sama, kui inimene jätaks autoga sõitmata 78 tiiru ümber maakera.

Käesoleva projekti raames on meil soov uusi tooteid välja arendada, et suurendada päikeseelektrit tootvate metallpaneelide tootevalikut. Meid innustab ja inspireerib üleüldine kliimakriisi retoorika, kus teooriat on palju, aga praktilisi lahendusi vähe. Meie toodete turule tuleku järgselt on globaalsel kliendil võimalik valida taastuvenergia tootmine oma isikliku maja katusel erinevate arhitektuursete lahenduste näol. Seega kokku hoida fossiilsete kütuste kasutamist ja üle minna päikeseenergia kasutamisele.

Projekti tulemusena oleme sügiseks 2022 välja töötanud 2 uut toodet. Projekti lõpule järgevaks aastaks oleme tootnud uusi tooteid kokku võimsusega 7,8 MW st 7800kW (u 780 katust) päikeseelektrit tootvat materjali. Kaks aastat peale projekti lõppu 2025 (st N+3) toodetakse kokkuvõttes ca 51 216 MWh roheelektrit aastas ja nn väheneb 52 421 tonni CO2 aastas (vt detaile rohemõju analüüsist). Kui võtta arvesse metallist päikesekatuste eeldatav kasulik eluiga (minimaalselt 30 aastat, tõenäoliselt kuni 50 aastat) st kogu roheenergia tootlus 30+ aasta jooksul, siis terviklik antud Norra projektist nr 2 tulenev CO2 vähenemine on ligikaudu 1 572 632 tonni (Arvutuskäik: 30 aastat x 52 421 tonni/a). Seega käesoleva Roofit.solar projekti tulemus aastate jooksul ja prognoositav otsene rohemõju on vähemalt 1,5 miljonit tonni CO2 kokkuhoidu, kuid kumuleerub iga järgneva aastaga.

Lisaks antud projekti rohemõju prognoosile tuleb kaaluda ka projekti positiivset majanduslikku ja sotsiaalset mõju (käibe kasv, ekspordi kasv, töökohtade loomine, innovatsiooni riiklik toetamine, Eesti kui innovaatilise riigi kuvandi kinnistamine, energiademokraatia edendamine, jne).

Oluline on ka keskkonnasõbralike ehitusmaterjalide arhitektuurne ja visuaalne mõju. Roofit.solar materjal hoiab ära linnade ja külade visuaalse reostuse (visual pollution).

EAS Eesti-Norra koostööprogrammi „Green ICT“ eesmärgiks on toetada Eesti ettevõtjate jätkusuutlikku arengut.

Lisaks on ettevõte avanud investeerimisvooru uutele investoritele. Arendusplaanide kogumaksumus perioodil 2020-2023 on ca 2,4 miljonit eurot.