Green ICT

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Eesti-Norra koostööprogrammi „Green ICT“ toetus

Eestis arendatud innovatiivsete päikesekatuste tootja Roofit.Solar alustas 2020. aastal Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Eesti-Norra koostööprogrammi „Green ICT“ambitsioonikate arendusprojektidega. Ettevõte laiendas tootmist, kaasas uusi investoreid ja tuleb lähiaastatel turule lausa kahe uue ainulaadse päikeseelektrit tootva katusematerjaliga.

Roofit.Solar avas esimese tootmishoone 2019. aastal Harkujärvel, tänaseks on tootmispinda laiendatud juba kahekordselt. Ettevõttel on plaanis tootmisliini täielik automatiseerimine ning globaalseks kasvuks vajaliku elektrit tootvate katuste planeerimise tarkvara väljatöötamine.

Tänu uuele elektrit tootvate katuste planeerimise tarkvarale saab muuta kogu protsessi efektiivsemaks ja Roofit.Solar tarkvara teeb kliendi jaoks vajalikud arvutused.

Paralleelselt alustatati 2020. aasta juulis uute toodete arendust, mis võimaldaks pakkuda nii elektrit tootvat kivikatuse sarnast modulaarset teraskatust kui ka click-kinnitusega katusepaneele, mis sobituks ideaalselt nn Classic profiilidega.

Click-kinnitusega päikesepaneelide paigaldus on kiirem ja soodsam. Majatootjad, arhitektid ja kinnisvaraarendajad on juba järjekorras, et saada see toode uutele katustele. Üha rohkem kliente küsib päikesepaneelidega katuselahendust ning on meeldivalt üllatunud, kui kuulevad Roofit.Solar ehitisintegreeritud päikesepaneelidest.

Roofit.Solar on välja arendanud maailmas unikaalse monokristalsete ränielementidega integreeritud metallist katusematerjali. Innovatiivne päikesekatus näeb välja nagu traditsiooniline teraskatus ja on elektriliselt sama võimas nagu tavalised päikesepaneelid. Alates aastast 2017 on toodetud innovatiivseid käsivalts-päikesepaneele, mis on integreeritud Ruukki valtsprofiiliga ja sobituvad hästi Skandinaavia arhitektuuriga. Roofit.Solar katuseid on paigaldatud juba üle 10 riigis: Eestis, Rootsis, Taanis, Saksamaal, Austrias, Poolas, Sveitsis, Norras, jne.

Roofit.Solar tarkvara ja tootmisliini protsessiinnovatsiooni projekt

Projekt EU53899 „Roofit.Solar tarkvara ja tootmisliini protsessiinnovatsiooni projekt“ on toetatud Eesti – Norra koostööprogrammi „Green ICT“ vahenditest. Projekti elluviimise periood on 15.07.2020-14.07.2023 ja toetuse summa 699 913 EUR. Projektijuht on Kaia Treier ().

Käesoleva projekti fookus on Co2 vähendamine. Päikesekatuste kasutuselevõtt vähendab globaalset fossiilsetest kütustest saadava energia tarbimist (MWh) ja asendab selle majapidamise enda toodetud roheenergiaga. Seega tänu päikesekatustele saab võimalikuks oluline CO2 kokkuhoid.

Projekti EU53899 oodatav tulemus: uue Roofit.Solar tarkvara abil suudaksime planeerida ja müüa 1 MW (2020.a.) asemel 32MW aastal 2023 ja 100 MW jagu roheelektrit tootvaid paneele aastal 2025. Uue automatiseeritud tootmisliini väljatöötamine võimaldaks suurenda oluliselt selle läbilaskevõimet, et nõudlusele vastavas mahus materjali toota ja kasutusele võtta uued robootikal põhinevad lahendused.

Roofit.Solar katuste planeerimise tarkvara esimene versioon on valminud esimese 1,5 aastaga ja seda kasutavad nii Roofit.Solar tiimi müügiinsenerid kui kodumaised ja välismaised edasimüüjad. Lisaks on kliendid, kelle jaoks on kogu hinnapakkumine, elektri tootmise arvutused ja elektri tarbimise eelduste muutmine arvutuskäikudes oluliselt lihtsustunud. Tarkvara edasiarendus jätkub, et pakkuda täisfunktsioonaalset lahendust igat tüüpi katustele.

Aastatel 2020-2021 oleme soetanud uusi masinaid, automatiseerinud tootmisliini ja lisanud nutikust kogu tootmisprotsessi.

Aastaks 2023 oleme Norra projekti EU53899 tulemusena välja töötanud vajaliku tarkvara ja käima saanud uued tootmisliinid.

Roofit.Solar päikesekatuste planeerimise tarkvara
Roofit.Solar päikesekatuste planeerimise tarkvara

Projekti EU53899 partner on Søran AS  ja tema osaks on projekti eesmärkide toetamine, metalli profileerimise know-how jagamine, katuste planeerimise ja paigaldamise kogemuste vahetus ja sisend eesmärkide saavutamiseks. Kontaktisik on Arild Frøberg 

EAS Eesti-Norra koostööprogrammi „Green ICT“ eesmärgiks on toetada Eesti ettevõtjate jätkusuutlikku arengut.

Arendusplaanide kogumaksumus perioodil 2020-2023 on ca 2,4 miljonit eurot.

Roofit.Solar tootearendus

Projekt EU53901 „Roofit.Solar tootearendus“ on toetatud Eesti – Norra koostööprogrammi „Green ICT“ vahenditest. Projekti elluviimise periood on 15.07.2020-30.03.2023 ja toetuse summa 601 147 EUR. Projektijuht on Helen Anijalg ().

Projekti eesmärgiks on kahe uue “solar metal” toote väljaarendamine, mis võimaldavad inimestel päikeseelektrit toota oma katusel ja seega vähendada globaalset CO2 mõju. Iga 10kW (u 66 m2) võimsusega katuse positiivne keskkonnamõju katuse eluea jooksul (30+ aastat) on sama, kui inimene jätaks autoga sõitmata 78 tiiru ümber maakera.

Käesoleva projekti raames on meil soov uusi tooteid välja arendada, et suurendada päikeseelektrit tootvate metallpaneelide tootevalikut. Meid innustab ja inspireerib üleüldine kliimakriisi retoorika, kus teooriat on palju, aga praktilisi lahendusi vähe. Meie toodete turule tuleku järgselt on globaalsel kliendil võimalik valida taastuvenergia tootmine oma isikliku maja katusel erinevate arhitektuursete lahenduste näol. Seega kokku hoida fossiilsete kütuste kasutamist ja üle minna päikeseenergia kasutamisele.

Loe täismahus kodugeenius portaalist

2021. a jooksul on esimesed uute Roofit.Solar katuseprofiilidega pilootkatused paigaldatud. Majaomanike, koostööpartnerite ning paigaldajate tagasiside on olnud heakskiitev. Samuti on see uus tootearendus läbinud edukalt kõik testid ja sügisel 2021 ka sertifitseeritud. Teise toote arendus on pikem protsess ja edusammudest võib kuulda 2022. aasta kevadel.

Projekti tulemusena töötab Roofit.Solar 2022. aastaks 2 uut toodet. Projekti lõpule järgnevaks aastaks plaanime toota kokku võimsusega 7,8 MW st 7800kW (u 780 katust) päikeseelektrit tootvat innovatiivset materjali. Kaks aastat peale projekti lõppu 2025 (st N+3) toodetakse kokkuvõttes ca 51 216 MWh roheelektrit aastas ja nn väheneb 52 421 tonni CO2 aastas (vt detaile rohemõju analüüsist). Kui võtta arvesse metallist päikesekatuste eeldatav kasulik eluiga (minimaalselt 30 aastat, tõenäoliselt kuni 50 aastat) st kogu roheenergia tootlus 30+ aasta jooksul, siis terviklik antud Norra projektist nr 2 tulenev CO2 vähenemine on ligikaudu 1 572 632 tonni (Arvutuskäik: 30 aastat x 52 421 tonni/a). Seega käesoleva Roofit.Solar projekti tulemus aastate jooksul ja prognoositav otsene rohemõju on vähemalt 1,5 miljonit tonni CO2 kokkuhoidu, kuid kumuleerub iga järgneva aastaga.

Lisaks antud projekti rohemõju prognoosile tuleb kaaluda ka projekti positiivset majanduslikku ja sotsiaalset mõju (käibe kasv, ekspordi kasv, töökohtade loomine, innovatsiooni riiklik toetamine, Eesti kui innovaatilise riigi kuvandi kinnistamine, energiademokraatia edendamine, jne).

Oluline on ka keskkonnasõbralike ehitusmaterjalide arhitektuurne ja visuaalne mõju. Roofit.Solar materjal hoiab ära linnade ja külade visuaalse reostuse (visual pollution).

EAS Eesti-Norra koostööprogrammi „Green ICT“ eesmärgiks on toetada Eesti ettevõtjate jätkusuutlikku arengut.

Arendusplaanide kogumaksumus perioodil 2020-2023 on ca 2,4 miljonit eurot.