Green ICT

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Eesti-Norra koostööprogrammi „Green ICT“ toetus

Eestis arendatud innovatiivsete päikesekatuste tootja Roofit.Solar alustas 2020. aastal Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Eesti-Norra koostööprogrammi „Green ICT“ambitsioonikate arendusprojektidega. Ettevõte laiendas tootmist, kaasas uusi investoreid ja tuleb lähiaastatel turule lausa kahe uue ainulaadse päikeseelektrit tootva katusematerjaliga.

Roofit.Solar avas esimese tootmishoone 2019. aastal Harkujärvel, tänaseks on tootmispinda laiendatud juba kahekordselt. Ettevõttel on plaanis tootmisliini täielik automatiseerimine ning globaalseks kasvuks vajaliku elektrit tootvate katuste planeerimise tarkvara väljatöötamine.

Tänu uuele elektrit tootvate katuste planeerimise tarkvarale saab muuta kogu protsessi efektiivsemaks ja Roofit.Solar tarkvara teeb kliendi jaoks vajalikud arvutused.

Paralleelselt alustatati 2020. aasta juulis uute toodete arendust, mis võimaldaks pakkuda nii elektrit tootvat kivikatuse sarnast modulaarset teraskatust kui ka click-kinnitusega katusepaneele, mis sobituks ideaalselt nn Classic profiilidega.

Click-kinnitusega päikesepaneelide paigaldus on kiirem ja soodsam. Majatootjad, arhitektid ja kinnisvaraarendajad on juba järjekorras, et saada see toode uutele katustele. Üha rohkem kliente küsib päikesepaneelidega katuselahendust ning on meeldivalt üllatunud, kui kuulevad Roofit.Solar ehitisintegreeritud päikesepaneelidest.

Roofit.Solar on välja arendanud maailmas unikaalse monokristalsete ränielementidega integreeritud metallist katusematerjali. Innovatiivne päikesekatus näeb välja nagu traditsiooniline teraskatus ja on elektriliselt sama võimas nagu tavalised päikesepaneelid. Alates aastast 2017 on toodetud innovatiivseid käsivalts-päikesepaneele, mis on integreeritud Ruukki valtsprofiiliga ja sobituvad hästi Skandinaavia arhitektuuriga. Roofit.Solar katuseid on paigaldatud juba üle 10 riigis: Eestis, Rootsis, Taanis, Saksamaal, Austrias, Poolas, Sveitsis, Norras, jne.

Roofit.Solar tarkvara ja tootmisliini protsessiinnovatsiooni projekt

Projekt EU53899 „Roofit.Solar tarkvara ja tootmisliini protsessiinnovatsiooni projekt“ oli toetatud Eesti – Norra koostööprogrammi „Green ICT“ vahenditest. Projekti elluviimise periood on 15.07.2020-14.01.2024 ja toetuse eelarve summa 699 913 EUR. Projektijuht oli Helen Anijalg ().

Käesoleva projekti fookus oli Co2 vähendamine. Päikesekatuste kasutuselevõtt vähendab globaalset fossiilsetest kütustest saadava energia tarbimist (MWh) ja asendab selle majapidamise enda toodetud roheenergiaga. Seega tänu päikesekatustele saab võimalikuks oluline CO2 kokkuhoid.

Projekti EU53899 saavutatud tulemus: uue Roofit.Solar tarkvara abil suudame planeerida ja müüa kordades rohkem roheelektrit tootvaid paneele. Uue automatiseeritud tootmisliini väljatöötamine võimaldab suurenda oluliselt selle läbilaskevõimet, et nõudlusele vastavas mahus materjali toota. Kasutusele võeti uued robootikal põhinevad lahendused.

Roofit.Solar katuste planeerimise tarkvara esimene versioon valmis projekti esimese 1,5 aastaga ja seda kasutavad nii Roofit.Solar tiimi müügiinsenerid kui kodumaised ja välismaised edasimüüjad. Lisaks on tarkvara funktsionaalsustest võitnud kliendid, kelle jaoks on kogu katuse hinnapakkumine, elektri tootmise arvutused ja elektri tarbimise eelduste muutmine arvutuskäikudes oluliselt lihtsustunud. Tarkvara edasiarendus jätkub, et pakkuda täisfunktsioonaalset lahendust igat tüüpi katustele.

Aastatel 2020-2021 soetasime uusi masinaid, automatiseerisime tootmisliini ja lisasime nutikust kogu tootmisprotsessi, et saavutada suurem tootmisvõimekus.

2023. aasta lõpuks oleme projekti tulemused saavutanud ja Norra projekti EU53899 tulemusena on välja töötatud vajalik tarkvara ja käima saadud uued tootmisliinid.

Roofit.Solar päikesekatuste planeerimise tarkvara
Roofit.Solar päikesekatuste planeerimise tarkvara

Projekti EU53899 partner oli Søran AS    ja kontaktisik oli Arild Frøberg arild@soran.no.

EAS Eesti-Norra koostööprogrammi „Green ICT“ eesmärgiks on toetada Eesti ettevõtjate jätkusuutlikku arengut.

Arendusprojektide kogumaksumus perioodil 2020-2023 oli ca 2 miljonit eurot.

Roofit.Solar tootearendus

Projekt EU53901 „Roofit.Solar tootearendus“ sai toetust  Eesti – Norra koostööprogrammi „Green ICT“ vahenditest. Projekti elluviimise periood oli 15.07.2020-30.03.2023 ja toetuse summa 601 147 EUR. Projekti juhtis Helen Anijalg ().

Tootearendusprojekti eesmärgiks oli kahe uue elektrit tootva katuseprofiili väljaarendamine, mis võimaldaksid inimestel päikeseelektrit toota oma katusel ja seega vähendada globaalset CO2 mõju. Iga 10 kW (u. 66 m2) võimsusega päikesekatuse positiivne keskkonnamõju katuse eluea jooksul (30+ aastat) on hinnanguliselt sama, kui inimene jätaks autoga sõitmata 78 tiiru ümber maakera.

Soovisime projekti abil suurendada päikeseelektrit tootvate metallpaneelide tootevalikut. Roofit.Solar uute toodete turule tulekuga on kliendil võimalik valida taastuvenergia tootmine oma maja katusel erinevate arhitektuursete lahenduste näol. Meie eesmärgiks oli CO2 vähendamine. Laiema tootevalikuga saame suurendada inimeste hulka, kes lähevad üle päikeseenergia kasutamisele ning seega vähendavad fossiilkütuste baasil toodetud elektri kasutamist ja CO2 taset.

Loe täismahus kodugeenius portaalist

Projekti tulemusena arendati perioodil 2020-2023 välja 3 uut toodet: ClicSeam profiil, lai Click profiil ja kitsas NuClick profiil. 2021. aasta jooksul paigaldati esimesed Roofit.Solar ClicSeam katuseprofiilidega pilootkatused Rootsis. 2022. aasta suvel kerkisid laia Click profiiliga pilootkatused Eestis Otepää ja Kuusalu lähistel. Esimesed NuClick profiiliga pilootkatused paigaldati Nõmmele ja Roofit.Solar tehasehoone juurde keskkonnasõbralikule rattamajale. Õnnestunud pilootkatustele järgnevalt alustati ClicSeam ja Click toodete müüki juba 2022. aastal. Kitsa kaheveerulise NuClick katuseprofiili masstootmine algab 2023. aasta lõpus. Eeltellimused saab esitada või kontakteerudes Roofit.Solar müügiinseneridega.

Majaomanike, arhitektide, koostööpartnerite ning katusepaigaldajate tagasiside uutele toodetele on olnud heakskiitev. Projekti lõpuüritusel 23.03.2023 tutvustasime Eesti arhitektidele uusi katuseprofiile ja nende erinevusi. Arhitektid kiitsid oma tagasisides katuseprofiilide atraktiivset välimust, elektrilist võimsust ja kokkusobivust laialdaselt kasutatavate Ruukki katusetoodetega.  Roofit.Solar katuseprofiilide võrdlus ja tehniline info on leitav siit: https://roofit.solar/et/paikesepaneelidest-katus/paikesepaneelid/

Roofit.Solar tootearendusprojektil oli ka positiivne majanduslik ja sotsiaalne mõju: ettevõtte käibe kasv, ekspordi kasv, uute töökohtade loomine, päikeseelektri tootmise propageerimine (teavitustegevused) ja rohemõju saavutamine (CO2 kokkuhoidmine).

Oluline väärtus saab olema uute keskkonnasõbralike katusematerjalide mõju linnade ja külade arhitektuurile. Roofit.Solar katuseprofiilid hoiavad ära visuaalse reostuse, mida võivad tekitada katusele eraldi paigaldatud traditsioonilised päikesepaneelid.  Roofit.Solar katuseprofiilide puhul integreeritakse päikesemoodulid traditsioonilise terasest katusekattematerjaliga ning tulemuseks on ühtlane katusprofiil, mille elektrit tootvad päikesemoodulid ei paista eemalt vaadates silma. 

EAS Eesti-Norra koostööprogrammi „Green ICT“ eesmärgiks oli toetada Eesti ettevõtjate jätkusuutlikku arengut.

Roofit.app edasiarendused

Projekt „Roofit.app edasiarendused” (2014-2021.1.02.22-0189) on toetatud Eesti – Norra koostööprogrammi „Green ICT“ vahenditest. Projekti elluviimise periood on 01.02.2023 – 30.04.2024 ja toetuse summa 149 931 EUR. Projektijuht on Helen Anijalg ().

Projekti laiem eesmärk on Roofit.app tarkvara edasiarendus laiendatud kasutajasihtgruppideni jõudmiseks. Täna kasutavad tarkvara lisaks Roofit.solar müügiinseneridele ka Roofit.solar partnerid (katuse paigaldajad, edasimüüjad). Roofit.solar edasise arengu võtmeküsimusteks on võrgustiku laiendamine ja teenuste skaleeruvus. Seepärast peame Roofit.app’i edasi arendama, et võimaldada tarkvara kasutamist ka uutel sihtgruppidel (näit. arhitektidel, projekteerijatel ja energiatõhususe konsultantidel). Näeme tarkvara edasiarendustel suurt potentsiaali lihtsustada ehitus- ja renoveerimissektoris (ligi)nullenergiamajade planeerimist, muutes katused elektrit tootvaks päikesekatuseks. Olulise müügitööriistana aitab tarkvara  tõsta seeläbi ettevõtte majandustulemusi.