Taastuvenergia ja arhitektuuri kooskõla: Rahvusraamatukogu, Tartu Ülikool, Merimetsa meditsiinilinnak

Eemalt vaade Tartu ülikooli õppenhoonele, millele paigaldatud Roofit.Solar päikesepaneelid

Miks peaksid ühiskondlike või ärihoonete omanikud kaaluma omaenda taastuvenergia tootmist? Ja mis on viimaste aastate päikeseenergia trendid? Loe lähemalt, mis on üldkasutatavate hoonete eelised päikeseelektri tootjana ning miks üha enam avalikke hooneid on viimastel aastatel otsustanud Roofit.Solar integreeritud päikesepaneelide lahenduse kasuks. Tutvustame ka kolme silmapaistvamat Roofit.Solar päikesekatuse lahendust linnaruumi hoonetel: Eesti Rahvusraamatukogu, Tartu Ülikool ning Tallinna Merimetsa meditsiinilinnak. 

Võtame ette järgmised teemad:

 1. Taastuvenergia tootmine: tulnud et jääda?
 2. Üldkasutatavate hoonete eelised taastuvenergia tootjana.
 3. Integreeritud päikesekatuse eelised ja võrdlus tavaliste päikesepaneelidega.
 4. Kolm elegantset ja kliimasäästlikku arhitektuurilahendust: Tartu Ülikool, Rahvusraamatukogu, Merimetsa Meditsiinilinnak.
 1. Kokkuvõte: miks valida partneriks Roofit.Solar?

Taastuvenergia: tulnud et jääda?

Taastuvenergia tootmine ja kasutamine on üks olulisemaid viise säästvalt ja jätkusuutlikult majandada ning aidata kaasa meie rohelise planeedi säilitamisele. Olles teadlikud kliimamuutuste mõjust, on meil ühiskonnana kohustus vähendada võimalikult paljude hoonete süsinikujalajälge ning fossiilsetel kütustel põhineva elektri kasutamist. Nagu viimaste aastate trendid näitavad, on fossiilkütuste tipphetked möödas, taastuvenergia tootmine aga hoogustunud.

Graafik: kuidas taastuvenergia tootmine ja tarbimine on hoogustunud kogu maailmas, sh Eestis (päikeseenergia)
Päikeseenergia tootmine kasvab kogu maailmas, sh Eestis. Allikas: Our World in Data.

 

Viimastel aastatel on päikese- ja tuuleenergia muutunud kogu maailmas oluliselt populaarsemaks. Faktid räägivad enda eest:

Lisaks sellele on oluline ära märkida elektri nõudluse kasv. Meie kodudes leidub aina rohkem elektrit vajavaid ning üha võimsamaid seadmeid. Elektriautode laiem levik suurendab tõenäoliselt elektrivajadust hüppeliselt. Kasvav elektrifitiseerimine mõjutab aga omakorda elektri hindu ning ka päikesekatuse tasuvust.

Kliimamuutuste kontekstis on samas erakordselt oluline suurendada loodust säästva, rohelise elektri osakaalu. Taastuveergiale üleminek on seega oluline samm nii eramajade kui ka avalike ja ärihoonete omanikele.

Ka Roofit.Solar päikeseenergia ekspertide hinnangu kohaselt on inimeste teadlikkus taastuvenergia tootmise ja kasutamise kohta  märkimisväärselt suurenenud.  Eestis rajatakse üha rohkem päikesejaamu ning taastuvenergia tootmine on viimastel aastatel tuntavalt populaarsust kogunud, mille tulemusena on  päikesepaneelid leidnud oma koha nii linna- kui ka maakoha arhitektuuris.

Andres Anijalg, Roofit.Solar tegevjuht ja kaasasutaja. 2023

„Integreeritud päikesekatuste tootjana näeme igapäevaselt, et nõudlus päikeseenergia järele on selgelt tõusuteel. Äärmusest äärmuseni kõikuvad elektri- ja küttehinnad ning teadlikkus kliimamuutustest on alternatiivsete energiate kasutuselevõttu maksimaalselt kiirendanud.”

Andres Anijalg

Roofit.Solar tegevjuht ja kaasasutaja

Taastuvenergia populaarsuse kasvul on mitmeid põhjuseid. Kliimamuutuste pidurdamisele lisaks vähendab päikeseelekter olulisel määral majaomaniku igapäevaseid elektrikulusid. See aga on oluline faktor, arvestades viimase paari aasta ekstreemseid elektrihindu.

Täna tasub omaenda katusel rohelise elektri tootmine end ära mitte ainult eramajapidamistel, vaid ka äri- ning üldkasutatavatel hoonetel. Kui aga hoone asub miljööväärtuslikus piirkonnas või on näiteks muinsuskaitse all, siis on klassikaliste päikesepaneelide paigaldamine seni sageli piiratud olnud.

Lahenduseks võibki olla täisintegreeritud päikesekatus, mille puhul jäävad päikesepaneelid eemalt vaadates silmale peaaegu nähtamatuks.

Taastuvenergia tootmine "nähtamatute" Roofit.Solar päikesepaneelide abil - kortermaja Tartus
Tartu kortermaja Roofit.Solar päikesekatusega: katusekattesse integreeritud päikesepaneelid ei paista silma.

Roofit.Solar pakutav katuselahenduse puhul on praktiline taastuvenergia tootmine ühendatud põhjamaise katusedisainiga. Päikeseelemendid jäävad tänavalt vaadates peaaegu nähtamatuks. Seetõttu sobivad meie katused tihtipeale ka Muinsuskaitseameti spetsialistide eeskirjutustega ning linnaarhitektide ettekujutustega.

Miks aga üldse peaksid ühiskondlikud ning ärihooned kaaluma taastuvenergia tootmist? Sellest nüüd lähemalt!

Taastuvenergia tootmise eelised üldkasutatavatel hoonetel

Lisaks eramajadele on ühiskondlike hoonete energiasäästlikkus äärmiselt oluline. Euroopa Liidu REPowerEU kava kohaselt võiks juba 2027. aastaks kõik ühiskondlikud hooned olla varustatud päikesepaneelide või päikesekatusega. See on juba vähem kui kolme aasta pärast.

EL-i kaval on tugev põhi: katusepinna ärakasutamine taastuvenergia tootmiseks on ideaalne võimalus äri- ning ühiskondlike hoonete energiakulu vähendamiseks, mis on tihtipeale ettevõtete üks suurimaid püsikulusid.

Erinevalt eramajade traditsioonilisest elektritarbimisest on avalike hoonete energiavajadus koondunud enamjaolt päevasele ajale. See võimaldab suure koguse toodetud elektrit  koheselt tarbida, mis on mitte ainult odavam ja jätkusuutlikum, vaid lühendab märkimisväärselt ka päikesejaama tasuvusaega.

Võrdluseks: kui eramajad kasutavad oma tarbeks enamasti vaid 18-30 % toodetud elektrist, siis ühiskondlike hoonete puhul võib see ulatuda 80-90 protsendini.

Päikesekatus Tartu Ülikooli õppehoonel toodab rohelist elektrit juba 2022. aastast saati.

Kui kõikuvate elektrihindade raames on eramajadel soovitatav lisada oma päikeseenergia süsteemile ka aku, siis ühiskondlike või büroohoonete puhul ei ole akupank tihtipeale ilmtingimata vajalik.  Enamasti õnnestub suur osa päeva jooksul toodetud elektrist ära kasutada koheselt. (Kui tegemist on hoonega, mis vajab palju elektrit ka öisel ajal, siis on akud loomulikult vajalik elektrisüsteemi komponent).

Samuti kaitseb omaenda päikesejaam ootamatu elektrihinna tõusu ning väsitava börsihindade kõikumise eest. Ise elektrit tootes oled sõltumatu ning saad püsikuludega paremini arvestada.

Lisaks kulude optimeerimisele võivad päikesepaneelid olla elegantne disainilahendus, mis püüab pilku, kergitab hoone väärtust ning näitab ettevõtjat eeskujuna rohelise taastuvenergia kasutusele võtmisel.

 

Kokkuvõtteks: 

Miks on taastuvenergia tootmine sobiv äri- või ühiskondlikele hoonetele? 

 1. Kohene püsivate elektrikulude vähenemine
 2. Kaitse ootamatu elektrihinna tõusu eest
 3. Investeering, mis kergitab hoone väärtust
 4. Võimalus näidata eeskuju rohelisele energiale üleminekul
 • Päikesepaneelid avalikul hoonel aitavad edendada keskkonnasõbralikkust, säästlikku energiakasutust ning näidata positiivset eeskuju kohalikule kogukonnale.
Roofit.Solar katus Läänemaal, maja ees lehvib Eesti lipp

Roofit.Solar pakutava integreeritud päikesepaneelidest katuse lahenduse puhul avanevad sulle lisaks ka põnevad arhitektuurilised võimalused: 

 • säilitad oma hoone ajastutruu välimuse

ja/või

 • rõhutad oma hoone eripära kauni päikesepaneelide lahenduse abil.

Näiteks kasutasid arhitektid Soomes Naantalis valminud loodussõbralike elamute disainis edukalt ära Roofit.Solar päikesemooduleid, kasutades neid nii katusel kui ka fassaadimaterjalina.

Roofit.Solar päikesefassaadide ja -katuse projekt Naantalis, Soomes.

 

Austrias paigaldas meie koostööpartner FirstKraft edukalt meie katusemoodulid kesklinna büroohoonele.

Firstkraft päikesefassaad kesklinna büroohoonel Austrias
Firstkraft päikesefassaad kesklinna büroohoonel Austrias

Integreeritud päikesekatuse eelised võrreldes klassikaliste päikesepaneelidega

BIPV ehk ehitisintegreeritud päikesekatuste puhul ei räägi me lihtsalt katusele paigaldatud päikesepaneelidest, mis hoone välimust oluliselt mõjutada võivad.

Roofit.Solar lahenduse puhul on tegemist on põhjamaises stiilis teraskatusega, millesse on integreeritud efektiivsed, päikesevalgusest elektrit tootvad ränielemendid. (Meie põhjalikus ülevaates erinevatest päikesejaama võimaluste kohta saad veelgi lähemalt lugeda  BIPV lahenduse erinevusest võrreldes klassikaliste päikesepaneelidega.)

Roofit.Solar päikesekatused on saanud paigaldusloa ka mitmetele muinsuskaitse all olevatele hoonetele. Tänu täielikult integreeritud lahendusele

 • säilitab hoone oma arhitektuurilise pärandi
 • saab enda kasutamiseks toota loodussõbralikku rohelist elektrit 
 • säästab meie kliimat.
Roofit.Solar katus ajaloolisel Kintsli kõrtsihoonel Otepääl.

BIPV puhul on tegemist on planeedi vajadusi arvestava arhitektuuri olulise trendiga ja meil on äärmiselt hea meel, et meie lahendus aitab kaasa sellele, et ka kaitse all olevad ning üldkasutatavad hooned muutuvad senisest oluliselt energiasäästlikumaks.

Tahamegi teile nüüd lähemalt tutvustada kolme silmapaistvat Roofit.Solar päikesekatuse projekti: Eesti Rahvusraamatukogu, Tartu Ülikooli õppehoone ning Merimetsa Meditsiinilinnak (Meremeeste haigla).

Need taastuvenergia projektid on vaid mõned näited sellest, kuidas elegantselt integreeritud päikesekatused võivad üheskoos muuta meie maakohtades või linnaruumis paiknevad hooned tõeliselt kauniteks ja keskkonnasõbralikeks (nullenergia)hooneteks.

Taastuvenergia tootmine: Kolm elegantset ja kliimasäästlikku arhitektuurilahendust

Tartu Ülikool

Juba 2022. aasta kevadest toodab Tartu Ülikooli Lossi tn 3 õppehoone tänu Roofit.Solar päikesekatusele oma tarbeks elektrit.

Kokku 303,80 m2 suurusele katusele on paigaldatud 416 päikesemoodulit võimsusega 45,76  kW. Kagusuunaline päikesekatus on paigaldatud 19-kraadise kaldenurga all ja päikesekatuse tootlikkus on aastas 41 013 kWh .

Tartu Ülikooli Lossi tn 3 õppehoones tegutsevad näiteks maailma keelte ja kultuuride instituut ning ülikooli  kirjastus.

 

Tihedas koostöös Muinsuskaitseametiga valmis stiilne ent samas tagasihoidlik päikesekatus, mis sulandub ideaalselt ülikoolilinnakusse ning toodab hoonele tasuta elektrit.

„Meile oli oluline säilitada iga sentimeeter selle väärika hoone ajaloolisest eripärast – nii nagu ka kõigi teiste meie päikesekatuste lahenduste puhul”

 • Ando Konrad, Roofit.Solar müügi- ja projektijuht
must-valge proofilipilt - Roofit.Solar müügi- ja projektijuht Ando Konrad

Tunnustus: Muinsuskaitseameti aastaauhind

Igal aastal tunnustab Muinsuskaitseamet aastaauhindadega kultuuripärandi säilitamise seisukohast silmapaistvaid inimesi ja tegusid.

Meie suureks rõõmuks pälvis Tartu Ülikooli hoone 2022. aasta Muinsuskaitseameti aastapreemia kui oskuslikult renoveeritud hoone kaitsealuses piirkonnas. Roofit.Solar päikesekatus aitas olulisel määral kaasa hoone tehnoloogilisele ajakohastamisele, säilitades samal ajal õppehoone ajastutruu ilme.

Samuti tunnustas hoonet Tartu linn kui parimat 2022. aasta energiatarka ehitist!  

Eemalt vaade Tartu ülikooli õppenhoonele, millele paigaldatud Roofit.Solar päikesepaneelid
Tartu Ülikooli hoone päikesepaneelide võimsus on 45,76 kWp.

Tartu abilinnapea Elo Kiiveti sõnul tegi linnvalitsusele rõõmu, et konkursil paistsid silma mitmed ümbritsevat miljööd väärtustavad objektid, mis näitab, et arengud selles vallas on märkimisväärsed.

„Miljööväärtuslikul alal ja vanalinna muinsuskaitsealal ehitamine ei ole alati lihtne, aga pärandi väärtustamine ja selle hoidmine näitab omanike hoolivust meie ühisest elukeskkonnast ning rõõmustab ka linna elanikke ja külalisi. Lisaks tegime esimest korda ka koostööd Tartu Regiooni Energiaagentuuriga ja valisime ka energiatarka hoonet,“ märkis Kiivet linnvalitsuse teates.

Meil on äärmiselt hea meel oma katuselahendusega kaasa aidata ning täname nii Muinsuskaitseameti spetsialiste kui ka Tartu Ülikooli tiheda ja eduka koostöö eest!

Eesti Rahvusraamatukogu

Praegu rekonstrueeritav Eesti Rahvusraamatukogu hakkab ehitustööde lõppedes 2025. aastal samuti Roofit.Solar abil elektrit tootma. Väärikale hoonekompleksile on kolmes erinevas kohas paigaldatud Roofit.Solar päikesemoodulid.

Roofit.Solar spetsialistide arvutuste kohaselt saab Rahvusraamatukogu oma tarbeks aasta lõikes kohe ära kasutada ligikaudu 84% toodetud elektrist.

 

Ehitusjärgus Rahvusraamatukogu tellingutega, püramiidkatusel Roofit.Solar päikesepaneelidest katus
Eesti Rahvusraamatukogu renoveerimine kestab kuni 2025. aastani.

Kokku on Eesti Rahvusraamatukogu peahoonele ja kõrvalhoonetele paigaldatud 522 katusematerjali integreeritud päikesemoodulit koguvõimsusega 80,05 kW.

542,72 m2 suurune päikesekatus hakkab Rahvusraamatukogule aastas tootma keskmiselt 68 302 kWh elektrit. Sama koguse kilovatt-tundide eest saaks Tesla Model 3 elektriautoga sõita 426 888 km – ehk 10,7 korda ümber maakera!

Roofit.Solar päikesemoodulid on paigaldatud Rahvusraamatukogu peahoone püramiidkatusele ja rinnatise ning D-korpuse katuse kagu- ja edelapoolsetele külgedele. Vastaskülgedele paigaldati mitteaktiivsed mustast terasest katusepaanid, mis on eemalt vaadates päikesekatuse moodulitest eristamatud.

Nii ei mõjuta päikesepaneelid hoone arhitektuurilist üldilmet!

Ehitusjärgus Rahvusraamatukogu püramiidkatusele on paigaldatud mustast terasest päikesemoodulid, mis on ülejäänud katusest eemalt vaadates peaaegu eristamatud.
Ehitusjärgus Rahvusraamatukogu püramiidkatusele on paigaldatud mustast terasest päikesemoodulid, mis on ülejäänud katusest eemalt vaadates peaaegu eristamatud.

„Meil on äärmiselt hea meel, et Roofit.Solar päikesekatus aitab muuta Rahvusraamatukogu olulisel määral energia- ning kliimasäästlikumaks. Meie põhjamaises stiilis musta terasprofiiliga päikesekatuse moodulid on valmistatud Eestis ning sobivad ideaalselt nii hoone arhitektuurse stiili kui ka ideoloogilise pärandiga.”

 • Andres Anijalg, Roofit.Solar tegevjuht ja kaasasutaja.
Andres Anijalg, Roofit.Solar tegevjuht ja kaasasutaja. 2023

Roofit.Solar päikesekatuse lahendus sai heakskiidu ka Muinsuskaitseametilt. Mustast terasest katus on paigaldatud otse roovitusele traditsioonilist topeltvalts-tehnikat kasutades. Ka algselt oli Rahvusraamatukogul klassikaline valtsplekk-katus.

Tallinna Merimetsa meditsiinilinnak

2023. aasta suvel valmis Lääne-Tallinna Keskhaigla kaht haiglahoonet – Meremeeste haiglat ja nakkuskliinikut –  ühendav 120 meetri pikkune galerii, millele on paigaldatud Roofit.Solar integreeritud päikesepaneelid.

Kokku on 221,09 m2 suurusele katusele paigaldatud 226 Roofit.Solar terasest päikesemoodulit koguvõimsusega 35,03 kW. Päikesepaneelid on paigaldatud lõuna suunas, 13-kraadise kaldenurga all.  Galerii päikesekatuse eeldatav tootlikkus aastas on 29 849 kWh.

Meremeeste haiglat ja nakkuskliinikut ühendav galerii ehituskäigus.

Teadaolevalt on tegemist Eestis kõige pikema katusega, kus on katusekattega integreeritud päikesepaneelide ala. Galerii ehitus- ja viimistlusmaterjalina kasutatud puitu, et välis- ja siseruum oleksid võimalikult inim- ja loodussõbralikud.

Projekti arhitektuurse lahenduse autor on Indrek Saarepera (Arhitektuuribüroo Visuaal), ehitustöid teostas Bauest.

 

Ehitustööd nutika katuse paigaldamiseks on käimas. Galerii valmis 2023. aasta suvel ja ootab sisselülitamist.

„Suur rõõm on olnud aidata kaasa Meremeeste haigla galerii valmimisele. Tegemist on ideaalse näitena sellest, kuidas elegantne taastuvenergia lahendus linnapilti kaasata,”

 • Jorma Vätsing, Roofit.Solar Eesti müügijuht
Jorma Vätsing, Roofit.Solar müügijuht

5. Kokkuvõte: Miks valida partneriks Roofit.Solar

Ehitisintegreeritud päikesepaneelid (BIPV) on päikeseenergia tööstuse üks uusimaid trende. Roofit.Solar alustas ainulaadsete, ilmastikukindlate ning kauni disainikeelega BIPV päikesekatuste pakkumist juba aastal 2016.  Tänaseks oleme paigaldanud sadu päikesekatuseid nii eramajadele kui ka ühiskondlikele hoonetele.

Meil on äärmiselt hea meel, et oleme saanud teha koostööd nii paljude arhitektide ja ettevõtetega ning osutunud usaldusväärseks partneriks mitmete linnaarhitektuuri sobivate lahenduste puhul. Teeme omalt poolt kõik selle nimel, et Eestis oleks aina enam päikesekatuseid, mis toovad kasu kõigile – tootes kliimasõbralikku, CO2-vaba ja jätkusuutlikku elektrit.

Lõpetuseks ka üks hea näide, et päikesekatuse lahendus sobib nii suurematele kui ka väiksematele ettevõtetele.

Üks meie viimase aasta lemmikuid on see: Ihasalu sadamahoone!  Hoone on mõeldud ajaloolise rannaküla kooskäimiskohana ning seda haldab kohalik külaselts.

Jorma and Jan from the Roofit.Solar team celebrating the Ihasalu Porthouse project
Ihasalu sadamahoone projekt valmis 2023. aastal.

Ihasalu päikesekatuse võimsus on 5,64 kW, millega hoone toodab 5025 kWh elektrit aastas. Sadamahoone ehitustöid teostas Espak Ehitustööd, katuse kavandas ja ehitas Roofit.Solar.

Seega: kui kaalud oma äri- või üldkasutatavale hoonele päikesepaneele või sul seisab ees katuse vahetus, võta meie tiimiga ühendust!

Võtame enda peale

 • kogu päikesekatuse projekteerimise ning paigaldamise,
 • põhjaliku investeeringutasuvuse ja tulemuslikkuse analüüsi

ning

 • aitame  lubade ja dokumentatsiooni korraldamisega.

 

Oma kogemustepagasi ja ekspertiisiga tagame alati tõhusa, kvaliteetse ja esteetilise lõpptulemuse!

Võta veel täna pakkumine ja paneme ka sinu hoone elektrit tootma!