10 levinumat müüti ja fakti päikeseenergia tootmise kohta

Üha kerkivate energia- ja küttehindadade ja majandusliku ebastabiilsuse tõttu on inimesed ning ettevõtted nii Eestis kui ka kogu maailmas hakanud kaaluma omaenda päikeseenergia tootmist . Tänu riiklikele toetustele ning varasemast soodsamatele hindadele on päikeseenergia muutunud viimase paari aasta jooksul kordades populaarsemaks. Samaaegselt on ringlemas aga ka varasemast enam „arvamusi“ päikeseenergia kohta. Võtame levinumad neist müütidest luubi alla!

Kindlasti olete kuulnud lauseid nagu: 

„Päikeseenergia on „rikaste lõbu“.

„Päikesepaneelide tootmine kulutab liiga palju ressursse.”

„Mu naaber ütles, et päikeseenergia tootmne ei tasu end ära.“ 

Valisime välja kümme oma „lemmikmüüti“, mille tõepõhja võiks teada, kui kaalud omaenda päikeseenergia tootmisega alustamist! 

 

Niisiis: 10 müüti ja fakti, mida võiks teada päikeseenergia tootmisest:

 • Sissejuhatus: Päikeseenergia tootmine ja populaarsus
 • Müüt number 1: „Päikesepaneelid ei tööta pilves ilmaga“ 
 • Müüt number 2: „Päikesepaneelid ei tooda elektrit väga kuuma või külma ilmaga“
 • Müüt number 3: „Päikeseenergia tootmine maksab terve varanduse“
 • Müüt number 4: „Päikeseenergia süsteem ei ole vastupidav“
 • Müüt number 5: „Päikesepaneelide tootmine kulutab rohkem energiat, kui paneelid ise hiljem toodavad“
 • Müüt number 6: „Päikesepaneelid rikuvad su maja välisilme“ 
 • Müüt number 7: „Päikesepaneelid vajavad pidevat hooldust“
 • Müüt number 8: „Päikesepaneelides on kasutusel mürgised ained“
 • Müüt number 9: „Väikestel päikesejaamadel ei ole mõtet, kuna nende kasutamise keskkonnamõju on minimaalne“
 • Müüt number 10: „Päikeseenergia ei ole stabiilne energiaallikas“
 • Kokkuvõte

Kõigepealt aga vaatame üle, kuidas on seis päikeseenergia populaarsusga erinevates maailma riikides. 

Sissejuhatus: Päikeseenergia tootmine ja populaarsus

Taastuvenergia kasutuselevõtt on viimastel aastatel kiirenenud kõigis maailma riikides. Rahvusvahelise Energiaagentuuri IEA eksperdid ootavad järgmise paari aasta jooksul rekordilisi uute päikeseenergia süsteemide kasvunumbreid

 • Eesti on seadnud endale eesmärgiks toota 2030. aastal sama palju taastuvelektrit kui on kogu Eesti aastase tarbimise kogumaht. Selle eesmärgini jõudmiseks tuleb elektrisüsteemis asendada taastuvenergiaga ligi 7 teravatt-tonni fossiilkütustel põhinevat elektrit.
 • Saksamaa võttis 2022. aasta aprillikuus kasutusele uued meetmed taastuvenergia tootmisvõimekuse suurendamiseks. Meetmete hulgas on soodustused tuule- ja päikeseenergia tootmise toetamiseks, aga ka näiteks senisest enam sobilikku maad rohelise energia tootmiseks. Eesmärgiks on saavutada 80% taastuvenergia osakaal aastaks 2030. Aastaks 2035 peaks kliimasõbralikud energialiigid katma kogu Saksamaa energiavajaduse
 • Prantsusmaa valitsus teatas 2022. aasta novembris, et muudab kohustuslikuks päikeseenergiat tootvad katused kõigis vähemalt 80 kohaga autoparklates. Selle nõude sisseviimisega tahab Prantsusmaa toota ligi 11 gigavatti elektrit, mis on ligikaudu sama palju, kui suudaksid toota 10 tuumaelektrijaama.

Pea kõik maailma riigid teatasid 2021-2022 aastal uutest rekorditest päikeseenergia tootmises ja kasutamises. Rahvusvaheline Energiaagentuur ootab aastatel 2021-2026 taastuvenergia 60-protsendilist kasvu võrreldes eelneva viie aastaga – mis vastab keskmiselt ligi 305 gigavatile aastas. 

Euroopa ThinkTank Emberi uuringu kohaselt saavutasid mullu suvel rekordilisi tulemusi näiteks Kreeka, Rumeenia, Eesti, Portugal ja Belgia. Poolas on päikeseenergia osakaal kasvanud rekordilised 26 korda võrreldes 2018. aastaga. Soomes ja Ungaris on päikeseenergia tootmine kasvanud viis korda, Leedus ja Hollandis ligi neli korda.

Kümnes Euroopa Liidu riigis on päikeseenergia osakaal koguvajadusest vähemalt 10%. Suurimad päikeseenergia kasutajad on uuringu kohaselt: 

 • Holland: 22,7%
 • Saksamaa: 19,3%
 • Hispaania: 16,7%

Ameerika Ühendriigid on samuti astunud suuri samme taastuvenergia tootmise ja kasutamise edendamiseks. Ehkki seni on päikeseenergia osakaal Ameerikas olnud madal (3%), on kasvanud nii eramajade päikeseenergia tootmine kui ka riiklikud toetused. 

Oktoobris 2022 kirjutas USA president alla seadusele, mis toetab suuremaid investeeringuid taastuvenergiasse. USA Energiaagentuuri andmetel oli 2021. aastal võrku ühendatud 3,9 gigavatti ehk enam kui kolmandiku võrra rohkem kui 2020. aastal (2,9 gigavatti). 

Kokkuvõttes võib öelda, et päikeseenergia tootmine on kindlalt tõusuteel kogu maailmas

Põhjuseks on ühelt poolt tehnoloogia kiire areng, mis on muutunud päikeseenergia süsteemid soodsamaks

Teiselt poolt sunnib nii rahvusvaheline poliitilis-majanduslik olukord kui ka kliimamuutuste oht valitsusi välja käima erinevaid meetmeid säästva päikeseenergia tootmise toetamiseks

Nagu eespool mainitud, kasvab koos populaarsusega aga ka müütide hulk, mis päikeseenergia ümber keerleb. Kui palju on neis tõtt? Uurime järele: 

Müüt number 1: „Päikesepaneelid ei tööta pilves ilmaga“

 

Kas on tõepoolest tõsi, et niipea kui päike kaob, lõpetavad päikesepaneelid elektri tootmise? See on üks levinumaid müüte päikeseenergia kohta – aga kui palju on selles tõtt?

Kuidas üldse päikeseenergia tekib? 

Päikesepaneelide abil elektri tootmine toimub läbi langeva päikesevalguse – paneelidesse ehitatud päikeseelementide (ingl. k. solar cells) abil. 

Seega toodavad päikesepaneelid tõepoolest elektrit päikesevalguse abil. Mida valgem ja päikesepaistelisem on päev, seda rohkem elektrit toodab su päikesejaam. Kui päikest ei paista, väheneb ka tootmine. Pilves ilm vähendab toodetud elektri kogust. See osa väitest vastab niisiis tõele. 

Samas ei ole tõsi, et pilves taeva puhul on su päikesejaama toodang alati nullilähedane. Ka pilves ilmaga toodavad päikesepaneelid elektrit – lihtsalt vähem kui näiteks suvisel keskpäeval. Üldiselt võib arvestada, et ka kaetud taeva puhul toodab su päikesejaam ligikaudu 15-25% tavapärasest tootmismahust. 

Tõestuseks, et päikeseenergia tasub end ära ka põhjamaistes oludes, on edukad päikeseenergia süsteemid näiteks Skandinaavia riikides: Rootsis, Norras, Soomes ja Eestis. Uuri lähemalt meie galeriist ning loe lisa blogist, kus rahulolevad kliendid jagavad oma kogemust Roofit.Solar päikesekatustega.

A house with solar rooftop panels in the middle of a forest

Müüt number 2: „Päikesepaneelid ei tooda elektrit väga kuuma või külma ilmaga“ 

 

Tegemist on teise väga levinud müüdiga, mida ehk kuulnud olete. Kas tõesti siis päikesepaneelid talvekuudel ei tööta? Või kuumal suvepäeval? 

Vaatame seda teemat lähemalt: 

 • Päikesepaneelid toodavad energiat päikesekiirgusest ehk paneelidele langevast päikesevalgusest. Päikesekiirte kuumus ei mängi sealjuures efektiivsuse seisukohast rolli. See aga tähendab, et talvekuudel toodavad paneelid elektrit – ajal, mil päike ei suuda küll väga palju soojendada, kuid annab siiski valgust.
 • Veelgi enam, ekstreemne kuumus võib päikeseelementide elektritoodangut isegi vähendada. Seetõttu sobib päikeseenergia tootmine ideaalselt ka keskmisest jahedamasse kliimasse nagu Eesti, Kesk-Euroopa või Skandinaavia riigid. 
 • Temperatuurist oluliselt suuremat rolli mängib näiteks päikesepaneelide kaldenurk. Kui paneelid on paigaldatud 60-kraadise kaldenurga all, langeb nende efektiivsus ligi 16% võrreldes nendega, mis on paigaldatud 25-kraadise kaldenurga all. 

Kokkuvõttes on müüdil nr. 2 tõepõhi all. Samas ei vasta tõele väide, et ekstreemtemperatuuridel päikeseenergiat toota ei saa. Täpsem oleks öelda, et teatud temperatuuridel võib tootlus langeda. 

Roofit.Solar päikesekatused on testitud ekstreemtemtingimustes. Meie päikesemoodulid peavad vastu temperatuuridele -40 kuni +85 kraadi. Uuri täpsemalt järele Roofit.Solar katusekattematerjalisse integreeritud päikesekatuste ning nende eeliste kohta. 

 

Müüt number 3: „Päikeseenergia tootmine ei tasu end ära ja  maksab terve varanduse“

 

Artikli algul võtsime lühidalt kokku viimaste aastate päikeseenergia arengud. Üheks eesmärgiks oli seejuures näidata, kui palju on riikide poolseid soodustusi ning võimalusi päikeseenergia tootmise toetamiseks. 

Samaaegselt suurenenud teadlikkusega taastuvenergia kasulikkusest on päikeseenergia muutunud üha suuremale osale inimkonnast lihtsamini kättesaadavaks (loe: soodsamaks)

„Maksab terve varanduse“ sõltub loomulikult inimesest ning tema isiklikest rahalistest võimalustest. Faktid aga näitavad, et päikeseenergia tootmine on tehnoloogia arengu tõttu viimase kümne aasta jooksul märgatavalt soodsamaks muutunud. Näiteks on päikeseelementide hinnad aastatel 2010 – 2020 ligi 89% alanenud. Samuti on päikeseenergia osutunud võrreldes teiste energiaallikatega viimastel aastatel kõige taskukohasemaks. 

Lisaks sellele: ära unusta, et Roofit.Solar päikesekatus maksab tehtud investeeringu soodsa/tasuta elektri näol aastate jooksul tagasi. Samuti teed teene loodusele, kuna ei tarbi fossiilkütuste baasil toodetud ja õhku saastavat elektrit

Päikesekatus võib pealegi kõrgendada sinu maja energiamärgist ja sellega oluliselt kergitada su kinnisvara väärtust. Sellel teemal kirjutame oma blogis peagi. 

Päikeseenergia tootmine katusel - paneelide paigaldus

Müüt number 4: „Päikeseenergia süsteemid ei ole vastupidavad“ 

 

Järjekordne levinud arvamus. Ehkki turult võib leida ka mittekvaliteetseid päikesepaneele, peavad kvaliteetsed ning spetsialistide poolt korrektselt paigaldatud päikeseenergia süsteemid vastu aastaid.

Roofit.Solar päikesekatused on väga stabiilsed, tormi- ning tulekindlad. Meie päikesemoodulitel on kõrgeim tuleohutuse kvaliteeditase A, samuti vastavad katused kõikidele EL-i tuleohutuse standarditele. Miks ja millal eelistada integreeritud päikesekatuse lahendust klassikalistele päikesepaneelidele ja kuidas valida sobivaim lahendus, selle kohta saad lugeda siit!

Päikesepaneelide tootjad annavad oma toodetele keskmiselt 10-aastase tootegarantii ning 25-aastase maksimaalse võimsuse garantii. Ka Roofit.Solar päikesekatuste puhul kehtib, et isegi 25 aasta möödudes toodab meie päikesekatuse süsteem vähemalt 80% oma algsest tootmisvõimsusest

Metallkatuse eluajaks arvestatakse 50 ja  isegi 100 aastat. Meie päikesemoodulitega integreeritud teraskatused on praktilised: nad ei roosteta ega mädane, ei lähe pakasega katki ega mõrane. Täpsemalt teemal teraskatuse eelised saad lugeda meie kodulehel. 

 

Müüt number 5: „Päikesepaneelide tootmine kulutab rohkem energiat, kui paneelid ise hiljem toodavad“ 

 

Selle müüdiga on lihtne. 

Fakt on, et igasuguse energia tootmine nõuab ressursse ja mõjutab meie planeedi keskkonda. 

Kui võrdleme päikesepaneelide tootmisele kulunud materjali kogust ja aega sellega, mida vajavad energia tootmiseks näiteks fossiilkütused või gaas, on päikeseeergia tootmise keskkonnamõju kordades väiksem.

Päikesejaamade töö raames ei teki kasvuhoonegaaside heiteid ega õhusaastet. Samas aga on päikeseenergial vägagi positiivne mõju meie keskkonnale: Päikeseenergia tootmine toob nimelt kaasa, et inimesed loobuvad fossiilkütustest või vähendavad nende kasutamist oluliselt. See aga teeb teene meie planeedile.  

Kokkuvõttes: on põhjuseid palju, miks  erinevad maailma riigid Saksamaast kuni Austraaliani kiirendavad üleminekut päikeseenergiale.

Taastuvenergia on juba praegu konkreetne osa riikide tulevikuplaanidest ning eksperdid ennustavad ülemineku kiirenemist veelgi.  

Päikeseenergia tootmine ja kasutamine on kliimamuutuste leevendamiseks üks parimaid valikuid – hoolimata päikesepaneelide endi tootmisele kulunud energiast. 

 

Müüt number 6: „Päikesepaneelid rikuvad su maja välisilme“ 

 

See müüt on meie tiimi üks lemmikuid. 

Paljud meie klientidest on maininud, et algselt hoidis neid päikeseenergiale üleminekul tagasi ettekujutus rohmakatest päikesepaneelidest, mis mõjuvad maja katusel võõrkehana. 

Traditsiooniliste päikesepaneelide väljanägemine oli ka üks põhjustest, miks Roofit.Solar asutaja ning nõukogu liige Andri Jagomägi tuli mõttele luua esteetiline ning ümbruskonda sulanduv päikesekatus – ning pakkuda seda ka teistele. 

Kui Andri 2016. aastal oma maja katusele päikesepaneele paigaldada tahtis, ei olnud ta ühegi seni eksisteeriva lahendusega rahul. Tavalised päikeseenergia lahendused olid kobakad, kallid ja mitte eriti ilusad.

Nii saigi alguse Roofit.Solar. Soovist, et oleks olemas 

„katus, mis näeb välja nagu täiesti tavaline katus, aga toodab elektrit.“

 

Kõlab huvitavalt? Uuri lähemalt, kuidas Roofit.Solar alguse sai

Tänaseks on Roofit.Solar päikesekatused ideaalne lahendus majaomanikele, kelle sihiks on päikeseenergia tootmine, kuid kes ei taha selle nimel ohverdada oma maja välimust. 

Roofit.Solar teraskatused kombineerivad kõrgkvaliteetset päikeseenergia tehnoloogiat minimalistliku ja põhjamaise disainiga. Meie katused sulanduvad märkamatult igasse naabruskonda – olgu selleks siis suurlinn või maakoht. 

Roofit.Solar päikesekatus näeb täna välja nagu tavaline katus, kuid toodab sulle tasuta elektrit. Vähemalt sama palju kui klassikalised, katusele paigaldatud päikeseenergia lahendused!

(Täpsemat infot meie katuselahenduste kohta leiad siit).

Solar metal roof

Müüt number 7: „Päikesepaneelid vajavad pidevat hooldust“

 

Kuna päikeseenergia tootmine ja kasutamine on enamikele inimestele võrdlemisi uus, ringleb üsna palju valesid arusaamu ka selle kohta, kui palju hooldust päikesejaamad töötamiseks tegelikult vajavad. 

Siinkohal võime kohe ette ära öelda: pärast korrektset ülespanekut vajavad päikesepaneelid väga vähe regulaarset hooldust. 

Soovitav on vaid iga-aastane ülevaatus, et võimalikke probleeme ennetada. Samuti võib osutuda vajalikuks lehtede või prügi eemaldamine, kui need päikesejaama tootlust mõjutama hakkavad.

Roofit.Solar integreeritud päikesekatused vajavad võrreldes klassikaliste lahendustega veelgi vähem hooldust, kuna neil puuduvad raamid ja kinnitused, mille vahele võiks prügi koguneda. 

Ka lumesaju puhul on Roofit.Solar päikesekatused praktiline valik. Integreeritud päikeseelementidega metallkatus soojeneb sulaga ise ja kiiresti, mistõttu ei pruugi  lume lükkamine katuselt olla vajalik. 

 

Müüt number 8: „Päikesepaneelides on kasutusel mürgised ained“

 

Päikeseenergia on taastuvenergia – energiaressurss, mis on piiramatult saadaval tänu päikesevalgusele

Päikeseenergia tootmine ja kasutamine aitab kaasa kasvuhoonegaaside vähendamisele ning kliimamuutuste pidurdamisele. Lisaks sellele hoiab päikeseenergia meie õhu puhtana

Päikesest toodetud energia ei ole seega meie planeedile kahjulik – vastupidi, selle kasutamine aitab kaasa ressursside kokkuhoiule. 

Mis aga puudutab paneelides kasutatud materjale: 

? Kõigist maailmas paigaldatud päikesepaneelidest on ligi 96% valmistatud monokristalsetest ränielementidest, mida kaitsevad polümeerist kapsel ning klaas. Seega ei sisaldu neis toksilisi aineid, välja arvatud joodises sisalduv vähene plii

Päikeseenergia tootmise ja kasutamise laialdasema leviku raames on nii riigid kui ka üha enam tootjaid võtnud endale eesmärgiks hoolitseda selle eest, et paneelid ka pärast oma eluea lõppu prügimäel ei lõpetaks. Sest: enam kui 90%  kasutatud materjalidest on võimalik taaskasutada. 

? Pärast päikesepaneelide eluea lõppemist tuleb saata paneelid päikeseelementidele spetsialiseerunud jäätmejaama, kus nad võetakse osadeks ning taaskäideldakse

Koos päikeseenergia kiire arenguga ennustavad eksperdid tulevikus praegusest veelgi enam võimalusi, kuidas kasutatud materjale efektiivselt  taaskasutada.

 

Müüt number 9: „Väikestel päikesejaamadel ei ole mõtet, kuna nende kasutamise keskkonnamõju on minimaalne“

 

Selle müüdi puhul saame lasta faktidel enese eest rääkida: 

 • Keskmiselt säästab üks 10 kW päikesekatus aastas ligi 4 tonni süsinikdioksiidi heitkoguseid. Sama tulemuse saamiseks peaksime istutama enam kui 100 puud igal aastal.
 • Võimsamate päikesejaamade efekt võib olla veel kümneid kordi suurem.
 • Päikeseenergia tootmine ei erita maa atmosfääri saasteaineid ning ei tekita kasvuhoonegaase. Katusel asuv päikesejaam võib su kodu süsinikujalajälge vähendada ligi 80% aastas.
 • Päikesekatuste eluaeg on pikk ning nad vajavad vaid minimaalset hooldust. 

Seda kõike arvestades võime kindlalt öelda, et absoluutselt iga päikesejaam mängib olulist rolli meie planeedi  kliimamuutuste pidurdamisel.

Müüt number 10: „Päikeseenergia ei ole stabiilne energiaallikas“

 

Selle müüdi puhul meenutame taas müüti nr. 1: „Päikesepaneelid ei tööta pilves ilmaga.“

Kuna päike õhtuti loojub, arvavad nii mõnedki, et päikeseenergia süsteemid kas lõpetavad töötamise, või ei tööta usaldusväärselt ja ei tasu end seetõttu ära. 

Jah, tehniliselt ei tooda päikesepaneelid öösel elektrit. Aga see ei tähenda, et sa ei saaks öösiti oma päikesejaama poolt toodetud elektrit kasutada. 

Üks võimalus on kasutada pärast päikese loojumist võrguelektrit – ettemaksu eest, mille võrra oled päevasel ajal võrku elektrit müünud. Teine variant on soetada aku või akupank, millesse päeval salvestatud elektrit saad kasutada sel ajal, kui su paneelid puhkavad.

Võid kindel olla, et päike tõuseb igal hommikul uuesti! Seega on iga päikeseenergia süsteem sama stabiilne kui päikeseenergia ise. Ning mis kõige tähtsam: lõputu, tasuta ja roheline.

Kokkuvõtteks: päikesenergia tootmisel on palju eeliseid

Omaenda päikeseenergia tootmine on muutumas järjest populaarsemaks. Ja tundub, et samaaegselt sellega kasvab ka müütide ja valede ettekujutuste hulk, mis puudutab päikeseenergia tootmist ja kasutamist. Oluline on, et suudaksid fakte müütidest eristada.  

Kui kaalud üleminekut päikeseenergiale, siis need on punktid, mida silmas pidada: 

 • Päikeseenergia on väga stabiilne ja usaldusväärne elektritootmise allikas. 
 • Ehkki rahalised võimalused on igaühe jaoks erinevad, tasub silmas pidada, et päikeseenergia süsteemid on viimastel aastatel muutunud üha soodsamaks – üheks põhjuseks on ka viimase paari aasta ülemaailmne energiakriis.
 • Päikesepaneelid on väga pika elueaga ning vajavad vähe hooldust. 
 • Päikesekatus võib olla väga ilus ning sulanduda kergesti igasse naabruskonda. 
 • Ja mis kõige tähtsam: päikeseenergia kasutamine aitab leevendada kliimamuutusi, vähendada süsinikujalajälge ning üleliigseid jäätmeid.

Roofit.Solar pakub sulle nutikat, praktilist ja tõepoolest kaunist päikeseenergia lahendust: Kaks-ühes integreeritud päikesekatust, mis kombineerib põhjamaise teraskatuse uusima päikeseenergia tehnoloogiaga. 

Kui soovid täpsemat infot, kas sinu majale võiks meie lahendus sobida, või tahaksid lihtsalt rohkem Roofit.Solar katustest kuulda, võta meie tiimiga ühendust

Hea meelega varustame su maja päikeseenergiaga – nagu oleme teinud juba sadade seniste klientidega! Uuri lähemalt ka meie tehtud tööde galeriist.