Päikeseenergia eelised

Solar energy

Üleminek päikeseenergiale on parim viis saavutada energia mõistes iseseisvus ja vähendada elektriarveid. Lisaks finantsilistele võitudele on päikeseenergia kasutamine väga kasulik meie planeedile. Ulatuslik üleminek päikeseenergiale omaks samamoodi märkimisväärselt positiivset mõju keskkonnale. Siinkohal on meil sulle hea uudis – me kõik saame sellest osa olla!

Põhilised päikeseenergia kasutamise eelised:

Õhusaaste vähendamine

Fossiilkütuste põletamine on kõige suurem CO2 heite tekitaja ning põhjustab tõsist kahju tervisele ja keskkonnale. Päikesevalgus on seevastu tasuta, taastuv, lõputu ja roheline energiaallikas, mille kasutamine vähendab märgatavalt meie ökoloogilist jalajälge, mis omakorda tähendab puhtamat õhku.

Kivisöe põletamine toodab keskmiselt 16 korda ja maagaas 7 korda rohkem süsihappegaasi heitkoguseid, kui seda teeb päikeseenergia. Juba see näitab päikeseenergia selget eelist fossiilkütuste ees.

Vee kokkuhoid

Tavapärane elektri tootmine võib aastas kulutada tuhandeid liitreid vett, mida kasutatakse nii generaatorite jahutamiseks, kütuste töötlemiseks ja rafineerimiseks kui ka kütuste torude teel transportimiseks.

Näiteks kivisöel töötav elektritehas kulutab keskmiselt 530 liitrit vett, et toota 1000 kWh elektrit. Maagaasi abil sama koguse elektri tootmiseks kulub 38 liitrit vett. 2 Päikesepaneelid ei kasuta energia tootmiseks vett, mis annab meile võimaluse oma väärtuslikke veevarusid säilitada.

Kliimamuutuste aeglustamine

Päikesepaneelide abil elektri tootmine ei paiska õhku kasvuhoonegaase. Seega, kui võtame päikeseenergia laiaulatuslikumalt kasutusele, võime anda sellele suure rolli keskkonna muutuste vähendamisel. Oleme teadlikud, et igal vormil ja viisil energia tootmisel on mingi mõju meie loodusele ja keskkonnale, kuid päikeseenergia mõju on võrreldes fossiilkütustega hulganisti väiksem.

Kivisöel töötav elektrijaam toodab 800-1250 grammi süsihappegaasi ühe kWh kohta, maagaas 360-575 grammi süsihappegaasi kWh kohta. Kasutades päikeseenergiat oma kodu või ettevõtte energiaga varustamiseks ei toimu kütuste põletamist ega emissioonide tootmist. See teeb päikeseenergia üheks tõhusaimaks viisiks, kuidas kiirenevat kliimamuutust pidurdada.

Miks minna üle päikeseenergiale?

Sest päikeseenergia on üks parimaid viise proovida kliimamuutust pidurdada. Vähendades meie jalajälge ja õhku paiskavaid emissioone, saame üheskoos panustada keskkonna heaolusse.

Üks 10 kW päikesepaneelidega katus vähendab keskmiselt 4 tonni süsiniku emissioone aastas, mis on võrdväärne 100 puu istutamisega. Suuremad päikesekatused võivad omada lausa kümnekordset tulemust. Isegi ühele eramajale paigaldatud paneelid mõjutavad keskkonda positiivselt.

Tekkis huvi päikeseenergia vastu?