Päikesepaneelide süsteemid: Kas valida on-grid või off-grid lahendus?

Päikesepaneelid on viimase 10-15 aasta jooksul muutunud üha taskukohasemaks. See on omakorda  soodustanud päikeseenergia populaarsuse kasvu ning on juba praegu teinud teene nii päikesejaamade omanike rahakotile kui ka meie planeedile. Päikesepaneelid on ka Eestis üha levinum lahendus energiasõltumatuse suurendamiseks. Olenevalt asukohast ning vajadustest võib olla sobivaimaks süsteemiks võrku ühendatud ehk on-grid või ilma võrguühenduseta ehk off-grid lahendus. Üha levinumaks muutub hübriid-süsteem.

Võtame koos Roofit.Solar ekspertidega kokku kõige tähtsamad punktid, mida arvestada päikesejaama elektrisüsteemi valikul ning selgitame erinevad võimalused lahti.

Alljärgnevalt saad teada:

 • Kuidas päikeseenergia elektrisüsteem töötab
 • Millised erinevad päikesejaamade  lahendused on olemas
 • Kuidas alustada: mis on esimesed sammuvad sobiva võrgulahenduse valimisel

Kuidas päikeseenergia elektrisüsteem töötab?

Algajale päikesepaneelide huvilisele võib päikesevalgusest elektri  tootmise ning päikesepaneelide võrku ühendamise erinevad lahendused algul segaseks jääda. Seega alustame päris algusest:

Kõik päikeseenergia tootmise süsteemid toimivad samal põhimõttel: päikesepaneelid muundavad päikesevalguse  elektroonilise protsessi käigus pooljuhtmaterjali abil elektrienergiaks:

 • Päikesepaneelid koosnevad ränist valmistatud päikeseelementidest (ing. k. solar cells), mis neelavad päikesekiirte valguse ning muundavad valgusenergia elektrienergiaks.
 • Päikesepaneelid toodavad päikesevalgusest alalisvoolu. Voolu saab salvestada akusse või muuta see inverteri abil vahelduvvooluks.
 • Vahelduvvoolu saad kasutada kõigi majapidamises käigus olevate elektrit vajavate seadmete jaoks.

Vaatame lähemalt, milliseid lahendusi on olemas:

Milliseid erinevad päikesepaneelide elektrisüsteemi lahendusi on olemas?

Põhimõtteliselt saab eristada kolme erinevat lahendust:

 • On-grid ehk üldisesse energiavõrku ühendatud lahendused
 • Off-grid lahendused ehk võrguvabad, autonoomsed süsteemid
 • Hübriid-lahendused

On-grid lahendused

On-grid lahenduse puhul on päikesepaneelidest elektri tootmine ühendatud üldelektrivõrguga. See tähendab, et päikesepaneelidest toodetud elekter toodetakse esmajoones omatarbeks, ülejääk aga juhitakse üldvõrku tagasi.

Kuidas on-grid süsteem töötab?

On-grid energiasüsteemi lahendus on kõige levinum viis päikesepaneelidest elektri tootmisel ja kasutamisel. Selle süsteemi puhul on su päikesejaam ühendatud üldelektrivõrguga.

See tähendab seda, et kui su päikesepaneelid ei tooda elektrit (näiteks pilves ilmaga või väga lumisel talvel), siis saad osta elektrit üldvõrgust.

Kui päikesepaneelid toodavad elektrit rohkem, kui su majapidamine ise vajab, saad selle võrku tagasi müüa. Elektri võrku müümise hind on sinu elektritootja müügilepingus kokku lepitud ning sõltub energiaturu müügihindadest.

Üks võrguühendusega süsteemi eeliseid on, et sa ei pea ostma kallist akut või akupanka, et üle jäävat energiat salvestada.

Mis kuulub on-grid lahenduse juurde?

Võrguga ühendatud päikesejaam vajab kolme põhikomponenti:

 • Päikesepaneelid
 • Voolumõõtja
 • Inverter

(Sellest, kuidas valida sobiv inverter, saad juba peagi meie blogis lugeda.)

Süsteemi sobivus 

 • Sobib hästi linnapiirkonnas asuvatele hoonetele.
 • Sobib kindla elektrivõrgu ühenduse puhul, kui elektrikatkestuste oht on madal.

Eelised 

 • Raha kokkuhoid
 • Aku ei ole vajalik
 • Soodne hind võrreldes teiste lahendustega
 • Lihtne paigaldada

Miinused

 • Vajab stabiilset võrguühendust
 • Ei tööta maapiirkondades, kuhu ei ulatu üldvõrk

 

Residential solar systems
Päikesepaneelid ühendatakse on-grid lahenduse puhul üldelektrivõrku, kuhu juhitakse ka ülejääv elekter.

Off-grid lahendused: võrguväline energiasüsteem

Off-grid lahenduse puhul on tegemist autonoomse süsteemiga , mille puhul ei ole su päikesejaam üldelektrivõrku ühendatud.

Kuidas off-grid lahendus toimib?

Off-grid lahendus sobib näiteks suvilasse või maakodusse, kus üldvõrguühendus puudub ning selle rajamine osutub väga kulukaks.

Kuna üldvõrgust elektri ostmise võimalus puudub, vajab off-grid lahendus lisaks päikesepaneelidele ka mahukat päikesepaneelide akupanka, mis suudaks kogu majapidamist ka sel ajal elektriga varustada, kui päikesepaneelid piisavalt elektrit ei tooda.

Lisaks sellele pead investeerima sobivasse inverterisse, mis võimaldaks vajadusel ka suurt hulka energiat ühekorraga kasutada.

Off-grid energiasüsteemi aastaringseks kasutamiseks tuleb süsteemile kindlasti lisada  ka varugeneraator. Sealjuures tuleb aga meeles pidada, et generaatori lisamine ning käigus hoidmine on üsna kallis investeering ning lisakulu.

Mis kuulub off-grid lahenduse juurde?

Ilma võrguühenduseta päikesepaneelide elektrisüsteemi lahenduse juurde kuulub kolm põhikomponenti:

 • Päikesepaneelid
 • Inverter
 • Akupank

Sobivate päikesepaneelide akude kohta saad täpsemalt lugeda eraldi postituses.

Süsteemi sobivus

 • Sobib maapiirkonnas asuvatele hoonetele.
 • Sobib kohta, kus elektrivõrgu ühendus puudub või on puudulik.

Eelised

 • Päikesenergia kasutamise võimalus maakohtades.
 • 100% jätkusuutlik ja autonoomne energiakasutus.

 Miinused

 • Off-grid lahendus on kallim investeering võrreldes võrku ühendatud süsteemiga
 • Vajab mahukat akupanka

Off-grid lahendus eramajal
Off-grid lahenduse puhul ei ole su päikesepaneelid üldvõrku ühendatud.

Hübriid-lahendused

Võimalik on ka on-grid ja off-grid lahendust omavahel kombineerida. Kombineeritud ehk hübriidsüsteem on kõige paindlikum ja  jätkusuutlikum viis oma päikesejaama toodetud energiat kasutada.

Kuidas hübriid-lahendus töötab?

Hübriidlahenduse puhul saab energia salvestamiseks kombineerida võrguühendust akupangaga. See tähendab, et su majapidamine saab vajadusel kasutada akusse salvestatud elektrit, aga saad seda osta ka üldelektrivõrgust.

Hübriid-süsteemi puhul liigub päikesepaneelidest toodetud energia inverterisse, mis omakorda suunab selle su majapidamises vajamineva elektri tarbeks. Tootmise ülejääk salvestatakse esialgu akupanka. Seda energiat kasutab su hoone siis, kui päikesepaneelid parajasti energiat ei tooda – näiteks hilja õhtul või öösel.

Alles siis, kui aku on tühjaks saanud, hakkab maja kasutama elektrit üldelektrivõrgust.

Selline süsteem on enamasti kõige otstarbekam ning säästlikum. Samas on hübriid-süsteem seni olnud pigem kallis – kuna pead investeerima akusse ning maksma sellele lisaks ka elektri võrgutasu.

Samas on selline süsteem märgatavalt mugavam kui off-grid lahendus ning enamasti ka soodsam, kuna sa ei pea investeerima varugeneraatorisse ning elektrivarustus on alati tagatud.

Kõikide süsteemide puhul on oluline meeles pidada, et voolukatkestuse korral elektri kasutamiseks on sul kindlasti vaja vastavaid lisaseadmeid.

Lühiajalise voolukatkestuse katmiseks piisab, kui lisad oma elektrisüsteemile näiteks Huawei back-up boxi. Fronius pakub ka ühefaasilise reservtoitega inverterit, mis suudab elektrikatkestuse puhul seadmetele automaatselt kuni 3 kW toidet pakkuda.

Pikemaajaliste elektrikatkestuse katmiseks tuleb üles ehitada põhjalik süsteem, mis hõlmab investeeringut nii mahukasse akupanka kui ka varugeneraatorisse.

Kui plaanid hübriid- või off-grid lahendust koos päikesekatusega ja tahad kindlasti voolukatkestuse korral elektrivarustust tagada, siis võta kindlasti Roofit.Solar tiimiga ühendust ja leiame sulle sobiva lahenduse.

Mis kuulub hübriid-lahenduse juurde?

Hübriidsüsteemid vajavad nelja erinevat komponenti:

Süsteemi sobivus

 • Sobib nii linna- kui ka maapiirkonnas asuvatele hoonetele, kuhu ulatub üldelektrivõrk.
 • Sobib (maa-)piirkondadesse, kus on tavapärasest suurem elektrikatkestuse oht.

Eelised 

 • Paindlikkus: Saad suure osa toodetud energiast ise ära kasutada ja vajadusel võrgust elektrit osta.
 • Koos lisaseadmetega kindel lahendus voolukatkestuse korral.
 • Soodsam kui off-grid lahendus: Tänaseks on hübriid-süsteemid muutunud üha levinumaks.

Miinused

 • Kallim kui lihtsalt võrguühendusga ning ilma akupangata on-grid lahendus.

 

 

Hybrid residential solar system
Hübriidlahenduse puhul saad kasutada elektrit nii võrgust kui ka akupangast.
types-of-residential-solar-energy-systems_hero

Kuidas alustada: esimesed sammuvad sobiva energialahenduse valimisel

Kuidas majale päikesepaneelide süsteemi planeerimist alustada?

Esimene samm on kindlasti selgitada välja, millist tüüpi elektrienergia süsteem sobib su kodu ning vajadustega kõige paremini.

Ennekõike… 

 • Kontrolli üle oma maja energiatõhusus: Mida saad sa teha, et hoone oleks energiasäästlikum?
 • Selleks, et saaksid päikesest toodetud elektrit kõige otstarbekamalt kasutada, tee kõigepealt kindlaks, et toodetud energia ei lähe läbi ukse või akna uuesti välja.
 • Samuti vaata üle, kui palju elektrit vajab su majapidamine igapäevaselt. Seda on vaja selleks, et arvutada välja, kui palju päikesepaneele, kui suure mahutavusega akut ja millist inverterit sa vajad.

Kui oled otsustanud paigaldada päikesepaneelid või päikesekatuse, siis on esimesed sammud järgmised:

 • Tee kindlaks oma maja energiatootmise potentsiaal: Uuri järele, mis suunas ja mis kaldenurga all on su katus ning ega hoonele ei lange varje. Eesmärgiks on selgitada välja, kui palju elektrit su päikesekatus tulevikus toota suudab. Mõned hooned ei ole päikesepaneelide jaoks ideaalsed oma asukoha või katuse omapärade tõttu.
 • Pane kirja kõik võimalikud päikesejaama variandid: Kas teadsid, et päikesepaneelide ostmine ei ole ainus võimalus? Ka üürikorteris võib sul kokkuleppel omanikuga olla võimalik päikesepaneele paigaldada. Samuti on tänaseks turul saadaval päikesepaneelide rentimise teenus.

Kui aga plaanid kogu katuse vahetust või uue ehitust, tasub end ära ehitisintegreeritud päikesekatus, mis annab sulle kaks-ühes: kvaliteetse katusekattematerjali ning elektrit tootvad päikesemoodulid.

Kui otsustad integreeritud päikesekatuse kasuks, siis on Roofit.Solar eksperdid valmis sind su teel igati toetama! Võta tasuta päikesekatuse pakkumine ja arutame kõik võimalused koos läbi.

Roofit.Solar päikesekatus – vali päikeseenergia!

Roofit.Solar integreeritud päikesekatuse puhul ei ole tegemist lihtsalt päikesepaneelidega. Meilt saad kauni ning vastupidava katusekattematerjali, mis kestab aastakümneid ja varustab su maja rohelise, ressursse säästva energiaga.

Meie kaks-ühes päikesekatused on kombinatsioon minimalistlikust, põhjamaisest disainist ning uusimast päikeseenergia tehnoloogiast. Roofit.Solar päikesepaneelidest teraskatus on üheaegselt nutikas ja silmale kena vaadata. Samuti sobib meie lahendus ka keerulisematele katusetele ning kõikide energiasüsteemidega, olgu selleks siis on-grid, off-grid või hübriid-lahendus.

Pakume kõiki olulisi päikeseenergia süsteemi üles ehitamiseks vajalikke seadmeid päikesepaneelide akupangast kuni sobiva inverterini. Meilt saad täispaketi: tulevikutehnoloogia omaenese päikeseelektri tootmiseks.

Kui mõtled hakata ise jätkusuutlikku elektrit tootma,  võta meie tiimiga kindlasti ühendust!

Planeerime koos sinu uue tulevikukatuse, nii et see kestab aastakümneid ning toodab ka tulevastele põlvedele puhast elektrit.