KREDEX 2021

Taotluste vastuvõtt on rahaliste vahendite ammendumise tõttu peatatud alates 02.03.2021.

01.03.2021 avatakse Kredex väikeelamute rekonstrueerimistoetuse taotlusvoor.

Meetme eelarve on 1,3 miljonit eurot ja taotlusvoor on avatud eelarve ammendumiseni.

Väikeelamute rekonstrueerimistoetuse abil aitadakse omanikel nende elamu rekonstrueerida. Toetuse eesmärk on väikeelamute energiatõhususe ja parema sisekliima saavutamine, energiakulude vähendamine ning taastuvenergia kasutuselevõtu soodustamine.

Kellele sobib

 • eraisikule ja perele

Teenus sobib, kui

 • taotleja omandis on üksikelamu, ridaelamu või kaksikelamu sektsioon, kahe korteriga elamu või ridaelamu, samuti suvila või aiamaja, kui see rekonstrueeritakse toetuse abil alaliseks kasutamiseks ja ehitisregistris muudetakse kasutamise otstarve tööde lõppemisel üksikelamuks.
 • rekonstrueeritav hoone on kasutusele võetud enne 2000. aastat.
 • väikeelamu on taotleja alaline elukoht.
 • on olemas omafinantseering vähemalt osas, mida toetus ei kata.

Taotlusprotsess

 • Telli ehitusprojekt
 • Võta töödele vähemalt kolm konkureerivat hinnapakkumust.
 • Täida energiatarbimise andmete esitamise vorm
 • Võta päiksepaneelide rajamise korral liitumispakkumine.
 • Täida taotlus ja allkirjasta digitaalselt.
 • Taotluse lisadokumendid on:
  • volikiri, kui esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel;
  • ehitusseadustiku kohane ehitusprojekt;
  • hinnapakkumised;
  • tervikliku rekonstrueerimise korral energiatõhususe tõendamise energiaarvutus väikeelamu energiatõhususarvu kalkulaatoriga või simulatsioonarvutusena;
  • projekteerija antud hinnang taastuvenergiaallikaid kasutava seadme eeldatava aastase energiatoodangu kohta, kui see ei sisaldu ehitusprojektis;
  • elektritootmisseadme paigaldamisel lisaks eeldatava aastase energiatoodangu andmetele ka tarbimiskoha aastase elektritarbimise andmed;
  • jaotusvõrguettevõtja väljastatud liitumispakkumine, kui taastuvenergia toomisseade paigaldatakse piirkonnas, kus on jaotusvõrk

Rohkem infot: https://kredex.ee/et/majaduueks