Vad gör Roofit.Solars plåttak hållbara och säkra?

Roofit.Solar Kuusalu Estonia project, residential house, 2022

Solcellslösningar på taket har blivit populära på grund av de stigande elpriserna och effekterna av den globala uppvärmningen. Med det uppstår också många frågor gällande dess säkerhet. I den här artikeln kommer vi att diskutera vad som gör våra solcellstak säkra och hållbara, från materialen som används till prestandatesterna.

Låt oss börja med säkerhets- och hållbarhetsparametrarna för en taklösning och dyka ner i vad som gör våra estetiskt tilltalande tak både säkra och hållbara.

 • Säkerhet och hållbarhet för plåttak med integrerad PV
 • Material som används i Roofit.Solars integrerade soltak
 • Är Roofit.Solars solcellsplåttak väderbeständiga?
 • Är Roofit.Solar solar plåttak brandsäkra?
 • Certifikat, utmärkelser och garanti
 • Slutsats

 

Säkerhet och hållbarhet för solmetalltak med integrerad PV

Det finns många faktorer som påverkar kvaliteten, säkerheten och hållbarheten på tak i plåt.

Oavsett om du funderar på ett solcellstak för ditt hushåll för att sänka dina elkostnader, letar efter en lösning för ditt företag för att minska ditt koldioxidavtryck eller letar efter ett tak som kan installeras säkert på en äldre historisk byggnad, bör du ställa frågorna nedan innan du fattar ett beslut:

 

 • Vilket material används på solcellstaket?
 • Är det väderbeständigt?
 • Finns det några förebyggande åtgärder för säkerheten?
 • Hur kommer installationen att skötas?
 • Behövs det något annat underhåll?
 • Vilken typ av certifikat har produkten?
 • Erbjuder företaget en garanti?

 

När du har svaren kan du göra en utvärdering utifrån dina behov och prioriteringar.

Kuusalu residential house, Estonia, 2022 with Roofit.Solar solar metal roofs
Roofit.Solar-projekt – Kuusalu bostadshus, Estland, 2022

Fördelarna Roofit.Solars integrerade soltak – kvalitet och material som används

Roofit.Solar grundades ur ett personligt behov, och vår prioritet har alltid varit våra kunders säkerhet.

Lång historia kort, vi använder förstklassiga material i våra produkter. Roofit.Solars integrerade plåttak är baserade på traditionella tekniker för takläggning, tillsammans med snygg design och beprövad solcellsteknik (PV).

(Inte bekant med PV? Läs mer om det i vår artikel Hur ett PV system fungerar.)

De helt integrerade mono PERC cellerna – flitigt använda i PV-industrin – i den svensktillverkade SSAB-kvalitetsmetallen är lätta jämfört med standardmoduler och nästan osynliga på avstånd.

På Roofit.Solar använder vi metall med GreenCoat®-beläggning som är ett premiumstål av nordisk kvalitet som lämpar sig för tuffa väderförhållanden, som klarar även de tuffaste väderkraven.

Själva plåttaket är mycket föredraget vid takläggning på grund av dess hållbarhet. Roofit.Solars högkvalitativa plåttak har även PV integrerade, vilket ökar fördelarna ännu mer.

 

Här är tio saker som är bra att veta om våra plåttak med integrerad PV och deras skillnader från solpaneler:

 

 1. Plåttak är lätta.
 2. Själva plåttaket är mycket brandsäkert. Dessutom gör vi säkerhetstester på våra produkter och använder endast växelriktare med bågfelsbrytare vilket vi kommer att diskutera mer i följande avsnitt.
 3. Våra solcellstak är hållbara tack vare metallunderlaget. De ruttnar inte, rostar eller spricker.
 4. Vanliga paneler skyddas på baksidan av ett 0,3 mm lager av plastunderlag. Våra har 0,5 mm stål.
 5. I konventionella paneler diffunderar vattenånga och syre genom bakytan, vilket med tiden orsakar korrosion i elementen. Ingen sådan diffusion sker genom vårt 0,5 mm stål. Kort sagt, vi kan med säkerhet säga att Roofit.Solar-produkter slits ut långsammare.
 6. Vår lösning är en del av hela takkonstruktionen och installeras inte separat ovanpå andra taklösningar. Det är därför den är mer robust jämfört med vanliga solpaneler på tak.
 7. Våra moduler har bättre mekanisk stabilitet. Det beror på att är de är mindre och har fler stödpunkter på grund av takkonstruktionen under.
 8. Kopplat till föregående punkt, om det är mycket snö blir det inga mikrosprickor dvs ingen dramatisk minskning av produktiviteten.
 9. Våra soltak är testade mot en viss snölast. Resultaten visar att det inte finns några betydande förluster och det kommer vi gå in på mer i följande avsnitt.
 10. Den förväntade livslängden för SSAB-metall är 50–100 år.

 

Plåttak har byggts framgångsrikt i över 100 år. Det traditionella dubbellåsningssystemet för stående sömmar från SSAB  plåt har länge varit erkänt som ett tecken av expertis inom tak.

På tal om hållbarhet och mekanisk stabilitet, det leder oss till en annan fråga som vi får mycket här på Roofit.Solar, och det är…

 

Är Roofit.Solars plåttak väderbeständiga?

I föregående avsnitt delade vi en kort sammanfattning av varför våra plåttak med integrerad PV är säkra och hållbara.

Om man går djupare in på ämnet, kommer hållbarhet inte bara från själva materialet utan hur de är installerade. Det bidrar också till väderbeständigheten.

När de är installerade sys metallpanelerna ihop för att bilda en enhetlig struktur. De är testade och utrustade för att klara alla väderförhållanden – inklusive snö, is, hagel och vind.

Modulerna är väderbeständiga, tack vare beprövad traditionell sömteknik och ett starkt metallunderlag som i princip är baksidan av en panel. Dessutom håller våra moduler i årtionden och har genomgått olika vind-, snö- och hageltester.

Sist men inte minst har växelriktarna som vi använder integrerade överspänningsskydd i båda ändar DC och AC. Denna DC SPD (Surge Protective Device) inuti växelriktaren kommer att skydda nätet om blixten slår ner i taket.

Så vad Moder Natur än bjuder på under hårda vinterdagar, kommer dina nära och kära att vara säkra under våra solcellstak.

Det finns alltså en anledning (tja, tydligen fler än en!) till att vi har fått så många utmärkelser som Swedish Steel Prize och Awards for the Environment av European Business under de senaste åren. (Vi kommer naturligtvis att prata om våra framgångshistorier mer lite längre ner.)

 

Universitetet i Tartu, 2022, med sitt tak. Soltak

 

Är Roofit.Solars plåttak med integrerad PV brandsäkra?

Idag vill många gå över till ren energi, men är oroliga över eventuella brandincidenter i byggnader som använder solenergi.

Som tidigare nämnts, säkerheten för en solcellstaklösning, oavsett om en panel eller ett plåttak som vårt kommer med många krav. Utöver de material som används finns det en hel del faktorer, såsom vilken solomriktare som används, hur installationen görs och hur testprocesser går till.

Låt oss dyka in i var och en av dem en efter en.

 

Den smartaste av solomriktare: Växelriktare med DC ARC-felbrytare

En växelriktare är en av de viktigaste delarna i ett solcellssystem. Solpaneler producerar likström (DC) el. För ökad effektivitet och minskade förluster i kabeln under strömöverföringen spelar AC (växelström) in.

På Roofit.Solar använder vi endast växelriktare med integrerat DC ljusbågsfelskydd som är en detekteringsenhet för att hitta ljusbågar i dina solpaneler. När växelriktaren upptäcker ett problem i algoritmen för tidsserie- och frekvensspektrumanalys, kommer den att direkt avbryta strömflödet.

Växelriktare med bågfelsbrytare hjälper till att undvika bränder som dåliga ledningsanslutningar, felaktiga paneler, dålig installation, dålig isolationsresistans och jordfel kan orsaka.

Det är obligatoriskt att använda en växelriktare med ett ljusbågsavbrottsalternativ i solenergisystem i USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland. Tyvärr är det inte helt reglerat i EU ännu. Den goda nyheten är att standarden IEC 63027 ”DC Arc Detection & Interruption in Photovoltaic Power Systems” är under utveckling. Normen syftar till att ställa krav på AFCI i solcellssystem.

Roofit.Solars integrerade plåttak har fått högsta brandskyddsgrad (A). Alla elsystem är väl dolda under takpanelerna och kan anslutas till nätet av elingenjörerna.

 

Roofit.Solar team member in Production working in the factory

Installation hos Roofit.Solar

Hos Roofit.Solar möts produkter av premiummaterial med expertis från produktion till fullserviceinstallation.

När du väl bestämt dig för att förnya ditt tak med vårt integrerade solcellstak, skapar vi ett personligt 3D-projekt med hjälp av vårt eget takplaneringsprogram.

Tack vare en smart programvara kan vårt team analysera inte bara riktningen och lutningen på ditt tak utan även den fysiska miljön runt ditt hus. Det tar även hänsyn till skuggor från närliggande byggnader eller träd.

Våra ingenjörer beräknar den maximala effekten för ditt solenergiprojekt och en prognos för ett helt år. Beroende på ditt mål för energiproduktionskapacitet, kommer vi även att beräkna nivån på investeringskostnaderna och när ditt tak kommer att börja betala tillbaka sina kostnader.

 

Installationen görs med vårt expertteam och våra partners, så vi minimerar riskerna för eventuella felaktiga ledningar eller dåliga ledningsanslutningar.

 

Testar processer hos Roofit.Solar

För prestanda- och säkerhetssyften genomför vi olika tester på våra produkter.

 • Kvalitets- och prestandatester: Tack vare våra robotar kontrollerar vi kvaliteten på varje PV-modul innan vi skickar ut dem. Dessa tester kallas IV-test (effektmätning) och

 

”På Roofit.Solar går varje enskild modul igenom IV-testet.”

Carl-Martin Teearu, kvalitetsingenjör, Roofit.Solar

 

Vi kör effekttester för att kontrollera att våra produkter producerar den kraft som vi annonserar om.

När det gäller elektroluminescenstest gör det automatiserade testsystemet ett speciellt foto av produkten som sedan kontrolleras av en produktionsspecialist.

 

 • Miljösäkerhet: Vi testar våra solcellsmoduler i termisk cykling från -40 till +85, 200 gånger och 1000 timmars fuktiga värmeförhållanden för att verifiera att PV-moduler kan hantera höga temperaturer och att de inte överhettas. Miljösäkerhetstestet tar cirka två månader att genomföra.

När det kommer till säkerhet är ventilation i solcellstaksystem viktigt. Våra BIPV-moduler har ett ventilationsgap på min 50mm. Dessutom finns det ett extra metallskikt på 0,5 mm som hjälper till med att kyla ner.

Andri Jagomägi, Ph.D., vår grundare och ordförande för Advisory Board in Management, Estland, har genomfört många produktivitetsexperiment under sin akademiska tjänstgöring på Tallinn University Technology. Baserat på dessa experiment är den årliga förlusten av BIPV jämfört med takmonterade PV-paneler mindre än 1 % eftersom det inte finns någon signifikant vind som kommer från baksidan av takmonterade PV-paneler. Platsspecifika problem (som skuggor) spelar en viktigare roll.

Vi körde ett speciellt test och jämförde två identiska solpaneler, en helt ventilerad, markmonterad och den andra helt integrerad i en sandwichpanel. Testet visade att den helintegrerade panelens effektivitet sjönk med cirka 3,6–4 % årligen jämfört med en panel med hel ryggventilation. Detta bevisar att våra paneler får ordentlig ventilation från sidorna.

 • Elsäkerhetstester: Förutom testerna ovan kör vi även elsäkerhetstester för att säkerställa att alla våra produkter är säkra att använda.

Genom att göra det kan vi enkelt identifiera alla problem innan våra plåttak börjar sin resa runt om i världen.

Roofit.Solar production team, 2022

 

Certifikat, utmärkelser och garanti

Här kommer vår favoritdel där vi kan prata om vår oändliga lista med priser och certifikat!

 

Roofit.Solars certifikat

Vår produkt har en CE-märkning eftersom den framgångsrikt klarade rigorösa tester utförda av Kiwa Cermet Italy, en av världens 10 främsta ledare inom testning, inspektion och certifiering (TIC).

Förutom CE-certifieringen uppfyller våra integrerade plåttak följande PV-standarder:

 

 • IEC 61215-1:2016/IEC 61215-1-1:2016/IEC 61215-2:2016: Konstruktionskvalifikation och typgodkännande – moduler är lämpliga för långvarig drift i allmänna utomhusklimat.
 • IEC 61730-1:2016/IEC 61730-2:2016: Säkerhetskvalificering för PV-moduler – konstruktionskrav för PV-moduler för att ge säker elektrisk och mekanisk drift.
 • IEC 62716: Ammoniakkorrosionstestning – PV-modulers motståndskraft mot ammoniak.
 • IEC 61701: Korrosionstestning av saltdimma – PV-modulers motståndskraft mot korrosion från saltdimman.
 • IEC 61730-2:2016 MST 23 (UL790): Enligt denna globala standard för säkerhetskvalificering för PV-moduler har Roofit.Solar klass A-klassificering.
 • Brandsäkerhet [CEN TS 1187]: EN 13501-5:2016 Broof (t2): Tändbarhet och flamspridning av takbeläggningar mäts.
 • EN 14782:2006: Denna europeiska standard specificerar terminologin, kraven och testmetoderna för fabrikstillverkade självbärande plåtar och plattor (för icke-strukturella applikationer) levererade i form av tillverkade delar för tak- och väggbeklädnad och foder. Metalldelarna är CE-märkta, vilket innebär att de uppfyller EU:s säkerhets-, hälso- och miljöskyddskrav.

 

Roofit.Solars garanti

Vi är stolta över våra integrerade plåttak, vilket säkert är uppenbart nu.

Vi ger en effektgaranti på alla våra tak: 97,5 procent på nominell effekt under det första året och en garanti på 80 procent effekt efter 25 år.

På Roofit.Solar erbjuder vi 10 års produktgaranti för integrerade soltak. Ta en titt här för att lära dig mer om garantivillkoren.

 

Våra utmärkelser

Föreställ dig ett 2-i-1 solcellstak gjord av förstklassiga material som är lätta, hållbara, säkra, estetiskt tilltalande, brandbeständiga och även väderbeständiga.

Det är tyst under regn och blåst. Det är också lämpligt för äldre byggnadet och historisk arkitektur. Utöver det har den utmärkt prestanda i svagt ljus och uppfyller PV-standarder. För att inte tala om att den har en CE-märkning också.

Skulle du bli förvånad om vi säger att dessa produkter har belönats av många institutioner i Europa?

The awards Roofit.Solar received

Slutsats – Roofit.Solar är en säker och hållbar solcellslösning

Solenergi är framtidens våg. Vi kan inte vara blygsamma när det gäller våra soltak, eftersom de helt enkelt är det perfekta sättet att komma ombord på!

 • Starka och motståndskraftiga plåttak som tål extrema väderförhållanden
 • Säker och hållbar med hög prestanda även i geografier med svagt ljus
 • En 2-i-1-lösning – ett hållbart, estetiskt tilltalande tak som även kan generera solenergi

 

Här på Roofit.Solar är vår prioritet att tillhandahålla säkerhet med våra produkter av högsta kvalitet, uppbackade med smart design och högteknologi. Om vi tittar på vårt ständigt ökande antal kunder – 15+ länder i Europa från och med januari 2023 – verkar det som om vi är på väg åt rätt håll!

Vill du lära dig hur du byter till solenergi med Roofit.Solar i 3 enkla steg?

Tveka inte att kontakta oss – vi ser fram emot att hjälpa dig med solenergi snart!