Allt du behöver veta om solcellsbatterier

Electric car charging from a solar battery

Du går i tankarna på att skaffa solceller för att minska dina elkostnader, samtidigt som du skyddar vår planet genom att använda ren energi. Men samtidigt undrar du vad som kommer hända med överskottselen eftersom du kanske inte kommer konsumera all energi. Detta är en rimlig fråga, och svaret på den är solcellsbatterier.

I denna artikel kommer du lära dig:

 • Vad ett solcellsbatteri är
 • Fördelarna med att använda ett solcellsbatteri
 • Olika typer av solcellsbatterier
 • Vad du ska tänka på när du väljer solcellsbatteri
 • Vad det gröna avdraget innebär

Vad är ett solcellsbatteri?

Som solpanelsägare använder du kanske inte solenergin exakt vid den tidpunkt som den produceras. Detta är den största anledningen till att solcellsbatterier finns. Anledningarna kan bero allt från klimat och geografiska läget till kultur och livsstil

Som ett exempel, enligt U.S Energy Information Administration, så sker maximal strömförbrukning i USA oftast under sommarkvällar, när ”solenergin” är som lägst. Men för hushåll där människor arbetar under dagen, så sker den högsta energiförbrukningen troligtvis under kvällstid istället för på eftermiddagen. Alla dessa skillnader kring energiproduktion och konsumering skapar ett behov för teknisk förvaring.

Kortfattat förvarar solcellsbatterier överskottsenergin som genererats av solpanelerna. Det betyder att du kan använda den extra energin vid behov under regniga och grå dagar eller när solen gått ner, dvs när solenergiproduktionen är låg. 

Vad är fördelarna med att använda solcellsbatteri?

Först och främst får du som mest användning av solenergin som genererats av ditt solpanelssystem tack vare solcellsbatterier. Att slösa bort överskottsenergin skulle definitivt vara motsatsen till den ursprungliga motivationen, som är att rädda planeten och att använda energiresurserna på bästa sätt, eller hur?

Du kan läsa mer om detta under ”Miljömässiga fördelar med solenergi”, om du är intresserad.

 • Om ditt solpanelstak och solcellsbatteri är stort nog, kan du driva ditt hem främst på solenergi.
 • Att använda elektricitet från ditt batteri kan bli billigare per kilowattimme jämfört med elektricitet från det fasta nätet. Detta beror på dels vilken tid på dagen och elpriset i ditt område. 
 • Elöverskott tar också bort riskerna när elpriserna stiger och eltarifferna sjunker
 • Sist men inte minst, solcellsbatterier kan stabilisera variationerna i solenergiflöden (förändringarna i mängden solljus som lyser på solcellspaneler (PV) eller ett koncentrerat solenergisystem (CSP).)

Vad finns det för olika typer av solcellsbatterier?

Det finns fyra huvudsakliga batterier som används för solenergi – blysyra, litium-jon, flödesbatteri och nickelkadmium.

Låt oss titta lite närmare på de olika typerna.

1. Blysyra

Denna typ av batteri är den äldsta av solcellsbatterier. Tack vare att den funnits så länge, har den utvecklats i takt med rena energikällor.

Blysyrabatterier kommer i två olika varianter. Förseglade blysyrabatterier är designade på det sätt att de kan reducera utsläppet av giftig gas i vår atmosfär under laddningsprocessen.

Den andra typen av blysyrabatteri är vattenfyllt blybatteri. Den är mer som en större version av det traditionella bilbatteriet. 

Sett till de olika funktionerna, så har blysyrabatteriet en generellt kortare livstid och deras urladdningsdjup är lägre jämfört med de andra alternativen. De kräver också regelbundet underhåll. Det är därför som blysyrabatterier anses vara det billigaste alternativet av de fyra olika typerna. 

Ha dock i åtanke att experter rekommenderar att man inte driver blysyrabatterier till ett urladdningsdjup som högre än 50 %. Överstiger urladdningen den procenten så kan det ha en negativ inverkan på batteriets livstid. 

2. Litium-jon

Vi kan kalla den här typen ”the new kid on the block” om man jämför med den långa historiken som blysyrabatterier har.

Batteriet har de senaste åren förbättrats i takt med den tekniska utvecklingen av batterier som krävs för elbilar. Litium-jon solcellsbatterier är ett populärt val bland bostadsägare. 

Det finns tre anledningar till detta: 

 • Livstiden är längre.
 • Mindre underhåll.
 • De väger mindre och är även mindre i storlek jämfört med blysyrabatterierna.

Utöver dessa funktioner, kan batterierna enkelt hantera en urladdning upp mot 80% och mer, vilket innebär att de har en högre användbar kapacitet. 

Med detta sagt, så finns det en stor nackdel med att litium-jon batterier utgör en risk av termisk flykt, vilket innebär att de kan fatta eld om de inte är korrekt installerade. 

3. Flödesbatteri

Flödesbatteriet är verkligen en helt ny utmanare på marknaden och tar nu plats på solcellsbatteriernas tekniska scen. 

Trots att det är en relativt ny förvaringslösning och fortfarande kräver förbättringar, så finns där ett par anledningar till att flödesbatterier är ett populärt alternativ.

 • Urladdningsdjupet ligger på 100%, så man kan alltså använda all lagrad energi.
 • Till skillnad från nickel-kadmiumbatterier, vilka vi kommer diskutera längre ner, så är flödesbatterier inte giftiga. Anledningen till det är att de är vattenbaserade. 

Här är nackdelarna med att använda flödesbatterier: 

 • Som nämnt tidigare, så är teknologin fortfarande i utvecklingsstadiet, men detta är ändå ett dyrare alternativ än de andra.
 • På grund av låg lagringskapacitet, så tar det tar upp mer förvaringsutrymme.
 • 4. Nickelkadmium

En annan prövad och testad lösning – Kadmiumbatterier, även kallad ”nickelbatterier” och ”Ni-Cd” har varit på batteriernas tekniska scen ett tag. 

Det är känt för sin förmåga att hantera extrema temperaturer utan något komplext batterihanteringssystem. Det är därför som detta batteri är vanligast vid stora handelsprojekt.

En viktig sak att ha i åtanke är nickelbatterier anses ha en väldigt gammal teknologi och på grund av den höga halten av gift är de förbjudna i ett stort antal länder. 

electric meter

Segmentering baserat på tidsram

Ett annat sätt att segmentera solcellsbatterier är tidsramen, dvs korttids- och långtidslagring. 

Korttidslagring innebär att lagringsfunktionen slutförs på så lite som några minuter. Målet är att säkerställa att solcellsbatterisystemet fortfarande fungerar även om ett moln passerar till exempel.

Som namnet antyder, långtidslagring, hänvisar det till en längre tidsram som ger tillgång över dagar eller veckor, snarare än minuter eller timmar. Det är vettigt att välja långtidslagring när solenergiproduktionen minskar avsevärt på grund av en dramatisk förändring i klimatet.

Att tänka på när du väljer solcellsbatteri

Börja med att utgå från dina personliga behov.

Ett solcellstak är bra, men att koppla det till det rätt solcellsbatteri är ännu bättre.

När du väljer solcellsbatteri, utöver batterifunktionerna som vi snart kommer att nämna, måste du också tänka på:

 • Geografi och klimat: Var du bor.
 • Energiproduktion: Vilken typ av soltakssystem du har.
 • Energikonsumtion: Hur mycket energi du förbrukar.
 • Livsstil: Vad din budget och prioritering är.

För att förtydliga med några exempel:

 • Om du bor i ett område där energiproduktionen är högst på eftermiddagen, men du förbrukar mest energi på kvällen när du kommer tillbaka från jobbet, kommer du definitivt att dra nytta av ett lagringssystem.
 • Om du har ett 5kW solsystem behöver du med största sannolikhet ett batteri med en kapacitet på minst 10kWh, och till och med upp till 13kWh.

 

Tekniska egenskaper hos solcellsbatterier

Varje batterityp kommer med vissa fördelar och nackdelar. Det är därför det är viktigt att ta hänsyn till sex viktiga faktorer när du väljer ett solcellsbatteri för ditt företag eller ditt bostadshus.

 

Batteristorlek/kWh

Det första du bör veta om batteristorleken är att den mäts i kilowattimmar (kWh). Som tidigare nämnts används kWh i en batteribank nattetid eller i svagt ljus när solelproduktionen inte räcker till för att driva dina apparater.

Alla batterier kommer i olika storlekar baserat på preferenser. Som ett exempel kan mindre batterier ha en storlek på 2 kWh upp till 20 kWh eller ännu mer.

För att göra det mer tydligt med en jämförelse, om du förbrukar cirka 0,75-1 kW energi i timmen, skulle 10 kWh batteri räcka cirka 10-12 timmar och ett 13 kWh batteri räcka cirka 13-16 timmar.

 

Energikapacitet/kW

Till skillnad från batteristorlek som mäts i kWh, mäts energikapaciteten hos solcellsbatterier i kilowatt (kW).

För att undvika förvirring i förväg:

 • kWh avser den totala mängden energi som används.
 • kW avser elanvändningseffekten.

Ett batteris effektklassificering talar om både hur många apparater ditt batteri kan driva samtidigt och vilka apparater det är.

Tänk på att de flesta av de batterier som finns på marknaden idag har en kontinuerlig uteffekt på cirka 5 kW.

 

Verkningsgrad

Verkningsgrad är den procentandel av el som förvaras i lager och som används senare.

Kort sagt, det finns två scenarier när du sannolikt kommer att förlora några kWh el:

 • När du omvandlar några kWh el från likström (DC) till växelström (AC).
 • När du lagrar el i ditt batteri och använder det igen.

Ju högre verkningsgrad, desto mindre energi går förlorad i lagringsprocessen. Vanligtvis är det cirka 80%.

 

Urladdningsdjup

Du använder ett solbatteri för att lagra överskottssolenergi, men hur är det med mängden du faktiskt kan använda av överskottet?

Urladdningsdjupet (DoD) är en av de viktigaste faktorerna när man fattar ett beslut om vilket solcellsbatteri man ska använda. Det hänvisar till mängden energi du kan använda från ditt solcellslagringssystem.

Som ett exempel, låt oss säga att du har ett batteri på 8kWh med en DoD på 80%. Det betyder att du kan använda max 6,4 kWh.

 

Batterilivslängd

Batteriets livslängd mäts med tre olika mätvärden:

 • Förväntade förbrukningsår.
 • Förväntad genomströmning.
 • Förväntade cykler.

Batteriets livslängd definieras i år, medan ett batteris förväntade kapacitet och cykler är som garantin för en bils körsträcka.

Solcellsbatterier har en väldigt lång livscykel. Detta innebär att de inte kräver frekvent underhåll eller utbyte. Goda nyheter är, att efter att ha laddat och laddat ur solcellsbatterier tusentals gånger förblir de fortfarande mycket funktionella.

 

Säkerhet

Sist men inte minst, säkerheten kommer först.

Solcellsbatterier anses vara ganska säkra i allmänhet. Alla solcellsbatterier måste dock uppfylla vissa säkerhetskrav för att bli certifierade för installation i hem och företag.

Av denna anledning, se därför till att det solcellsbatteri du planerar att köpa uppfyller alla dessa krav.

Electric car charging from a solar battery

Ökad skattereduktion för grön teknik

Det nya året inleds med goda nyheter för dig som planerar att installera solcellssystem. Regeringens förslag på ökad skattereduktion för Grön Teknik även kallad det gröna avdraget trädde i kraft den 1 januari 2023.

Från och med 1 januari 2023 är skattereduktionen för installation av Grön Teknik 20% upp till 50 000 kr per person och år istället för 15%.

Detta betyder att installationer, av solcellssystem och lagring av egenproducerad elenergi, som betalats efter 31 december 2022 har möjlighet till avdrag för debiterad arbets- och materialkostnad.

Det gröna avdraget regleras direkt på fakturan och du som beställare betalar endast nettobeloppet dvs. fakturerad totalkostnad minus skattereduktion.

Förutsättningen för att utnyttja avdraget är att du betalat tillräckligt med skatt under året och att du blir beviljad skattereduktion av Skatteverket. Ett annat krav är installationen sker enligt den teknik som omfattas av det gröna avdraget.

Läs mer på forstarkt-skattereduktion-for-installation-av-solceller.pdf (regeringen.se)

Hur kan Roofit.Solar hjälpa dig på din solcellsresa?

Om du: 

 • Planerar att lägga om taket och installera solceller samtidigt.
 • Letar efter såväl design som teknik.
 • Letar efter lite vägledning på vägen.

I så fall är du definitivt på rätt plats.

Som en prisbelönt integrerad solcellstaklösning erbjuder Roofit.Solar kompletta paket av solsystem, inklusive solbatterier, solomriktare och andra nödvändiga enheter.

Kontakta oss för att få ett skräddarsytt premium solcellstak som kommer att skydda ditt hem under de kommande decennierna!