Teamet

Andri

Founder

Andri har 15 års erfaring ved Tallinn tekniske universitet innen solenergi og vitenskapelige undersøkelser.

Andres

Forretningsutvikling

Andres har erfaring fra Eesti Energia med ledelse av store internasjonale energiprosjekter

Raimond

Finansleder

Raimond har drevet med finans i årevis. De siste utfordringene har vært TV3 og KidzoneTV.

Iryna

Produksjonssjef

Iryna har utdanning fra Tallinn tekniske universitet, og kjenner produksjonsprosessene inn og ut.

Helen

Eksport

Helen presenterer vårt produkt både i Estland og på eksportmarkedene, er døråpner for nye markeder og nye muligheter.

Dan

Teknisk sjef

Dan har vitenskapelig bakgrunn i eksperimentell fysikk fra NICPB og ETH Zurich og har jobbet i IT-sektoren.

Elli

Humørsjef

Elli vokter oss og holder humøret vårt oppe.