Avdrag för grön teknik: Allt du behöver veta

Avdrag för grön teknik: Allt du behöver veta

Är du intresserad av att minska ditt koldioxidavtryck på planeten och dessutom spara pengar på lång sikt? Då kan installationen av ett solcellstak och satsning på solenergi vara en utmärkt investering för din bostad. Med den nyligen införda skattereduktionen för grön teknik i Sverige finns det nu ännu ett incitament att överväga i skiftet till förnybar och egenproducerad energi.

 

På Roofit.Solar brinner vi för att skapa en grönare planet utan att kompromissa med estetiken. Vi erbjuder därför en lösning som både är hållbara och vacker att titta på.

Våra 2-i-1 tak är diskret designade samtidigt som de är starka och motståndskraftiga, då de klarar extrema väderförhållanden. Dessutom är de säkra och hållbara, med hög prestanda även i miljöer med svagt ljus. Vill du utforska detta mer, klicka vidare här.

När du väl tar steget och investerar i ett solcellstak finns det olika ekonomiska incitament du inte får missa. I den här artikeln kommer vi därför ta en närmare titt på den nyligen införda skattereduktionen för grön teknik och hur den kan påverka din investering av ett solcellstak.

Vi kommer bland annat att gå igenom:

 1. Syftet med de olika incitamenten
 2. Vilka olika typer av stöd finns det?
 3. Vilka fördelar finns det med grön teknik
 4. Vem kan utnyttja dem och när?
 5. Gäller ROT avdrag för solcellstak?
 6. Hur tar jag del av det?
 7. Hur du tar steget mot en grönare framtid

Har du fler frågor om solcellstak rekommenderar vi dig att läsa om de vanligaste frågorna om soltak.

Syftet med de olika incitamenten

I Sverige infördes en skattereduktion för grön teknik den 1 januari 2021 varpå en höjning på avdraget från 15% till 20% gjordes den 1 januari 2023.

Syftet med skattereduktionen är att främja användningen av miljövänlig teknik och uppmuntra människor att vilja bidra till en mer hållbar planet.

Skattereduktionen för grön teknik innebär att privatpersoner och företag kan få avdrag på skatten för kostnader som är relaterade till inköp och installation av vissa miljövänliga produkter och system.

Det kan inkludera solpaneler, laddstationer för elbilar, energilagringssystem, och andra liknande produkter.

solar roof installer guy standing in front of a house
Image by Freepik

 

Vilka är fördelar finns det

Som vi skrev ovan är syftet bakom beslutet av skattereduktionen att uppmuntra människor att vilja bidra till en mer hållbar planet. Att stötta investeringar av grön teknik bidrar till bättre hållbarhet på flera olika sätt.

 • Främjar användningen av miljövänlig teknik:

Genom att erbjuda ekonomiska incitament i form av skattereduktioner uppmuntras både privatpersoner och företag att investera i olika miljövänliga tekniklösningar. Det kan inkludera installation av solpaneler och soltak för förnybar energiproduktion och laddstationer för elbilar för att främja övergången till fossilfria fordon.

 

 • Minskar klimatpåverkan

Att premiera grön teknik är också ett sätt att minska den totala klimatpåverkan från hushåll och företag. Genom att producera och använda förnybar energi och minska energiförbrukningen bidrar det till att minska utsläppen av växthusgaser och bekämpa klimatförändringarna.

 

 • Stimulerar den gröna ekonomin

Genom de olika incitamenten skapas det även affärsmöjligheter för företag som tillverkar och installerar grön teknik, samt främjar innovation och utveckling inom hållbara sektorer.

 

 • Förbättrar energieffektiviteten

Investeringar i hållbara produkter och system hjälper till att förbättra energieffektiviteten i bostäder och företag. Det kan leda till minskad energiförbrukning och därigenom minska behovet av resurser och bidra till att spara energi.

 

Vem kan utnyttja dem och när

Skattereduktionen för grön teknik gäller generellt sett för de flesta typer av bostäder i Sverige. Det innebär att både villaägare, ägare av radhus, lägenhetsinnehavare och andra typer av bostäder kan vara berättigade till skattereduktionen.

En viktig sidonotering – endast installationer som påbörjats, slutförts och betalats tidigast den 1 januari 2021 omfattas av skattereduktionen.

Andra krav att ha åtanke för att kunna utnyttja skattereduktionen är att du som begär skattereduktion för grön teknik också måste vara ägaren till bostaden där installationen utförs och att du fyllt 18 år.

En annan förutsättning för att utnyttja avdraget är att du ska ha betalat tillräckligt med skatt under året och att installationen sker enligt den teknik som omfattas av det gröna avdraget samt att företaget som utför den är godkänt för F-skatt.

 

Vilka typer av incitament finns det

Vilka arbeten som omfattas regleras i Inkomstskattelagen. Det finns i dagsläget tre olika arbeten avseende grön teknik där du har rätt till att ansöka om en skattereduktion.

Dessa olika arbetsområden är:

 • Installation av nätanslutet solcellssystem:

Skattereduktion ges med 20 procent av kostnaden för arbete och material.

 

 • Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi:

Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

 

 • Installation av laddningspunkt till elfordon:

Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

 

Installationer som omfattas av skattereduktionen: Nätanslutet solcellssystem: 20% System för egenproducerad elenergi

En viktig notering att ha i åtanke är att det är upp till 50 000 SEK per person inklusive moms för samtliga incitament. Det innebär att två personer i samma hushåll kan få upp till 100 000 SEK i avdrag totalt per kalenderår.

 

Vad ger inte rätt till avdrag kopplat till arbetet av installationen?

Tillkomna utgifter eller kostnader för utrustning eller resor i samband med arbetet omfattas inte av det gröna stödet för egenproducerad energi.

 

Gäller ROT avdrag för solcellstak?

Låt oss ta det från början – vad är ROT?

ROT-avdraget är en skattereduktion som kan vara tillämplig vid installationen av ett solcellstak i Sverige. ROT står för ”Reparations-, Ombyggnads- och Tillbyggnadsåtgärder” och avdraget syftar till att främja renoveringar och förbättringar av bostäder.

När det gäller installationen av ett solcellstak kan du ha rätt till ROT-avdrag för arbetskostnaderna i samband med installationen. Det innebär att en del av arbetskostnaderna kan dras av från din totala skattskyldighet, vilket kan ge dig ekonomiska fördelar.

 

Här är ett elegant solcellstak installerat av Roofit.Solar, i Åkers Styckebruk, Strängnäs i Mälardalen.
Här är ett elegant solcellstak installerat av Roofit.Solar, i Åkers Styckebruk, Strängnäs i Mälardalen.

Vem kan utnyttja ROT?

För att vara berättigad till ROT-avdraget krävs att installationen utförs av ett företag som är godkänt för F-skatt och att det är en renoverings- eller ombyggnadsåtgärd på din bostad. Solcellstaket klassas som en renoveringsåtgärd och kan därmed vara berättigad till ROT-avdraget.

Det är viktigt att notera att ROT-avdraget har vissa begränsningar och regler. För närvarande (baserat på information fram till september 2021) ligger gränsen för ROT-avdraget på 30% av arbetskostnaderna upp till en viss summa. Det finns också ett maxtak för ROT- och RUT-avdrag, vilket innebär att du kan få avdrag upp till ett visst belopp per person och år.

 

Håll dig uppdaterad

Det är viktigt att notera att skattereduktionen för grön teknik är avsedd att vara en ekonomisk stimulans och ändringar kanske därför ske över tiden. Vi rekommenderar dig att alltid hålla dig uppdaterad och rådgöra med Skatteverket för att få den senaste och mest exakta informationen om ROT-avdraget och dess tillämpning på solcellstaksinstallationer.

På Roofit.Solar är vi givetvis också redo att bistå dig med svar på dina frågor och för att ge dig vägledning om hur du ansöker om avdraget och hur det fungerar när du väljer att installera ett solcellstak med Roofit.Solar.

Sammantaget kan ROT-avdraget vara en extra förmånlig faktor att överväga vid installationen av ett solcellstak, eftersom det kan minska dina totala kostnader och göra investeringen ännu mer ekonomiskt fördelaktig.

 

Den skattereduktion som du har blivit beviljad under året kommer att iförhandsfyllas i din deklaration följande år och det är därför viktigt att du kontrollerar att avdraget som fyllts i är korrekt.

Hur tar jag del av det?

Roofit.Solar både utformar, bygger, installerar och driftsätter ditt nya soltak. När du kommit så långt på din solcellsresa att du tagit ett beslut att installera ett soltak med Roofit.Solar görs avdraget för skattereduktionen på din faktura för både arbetskostnaderna samt materialet.

Ja, det är så enkelt!

Den skattereduktion som du har blivit beviljad under året kommer att iförhandsfyllas i din deklaration följande år och det är därför viktigt att du kontrollerar att avdraget som fyllts i är korrekt.

Sammanfattning

I slutändan finns det ett starkt incitament för att omfamna den gröna tekniken och dra nytta av skattereduktionen som erbjuds. Genom att investera i ett solcellstak kan du inte bara minska din klimatpåverkan, utan också samtidigt minska dina elkostnader och vara mindre beroende av externa energikällor.

Att investera i grön teknik som solceller är ett steg i rätt riktning mot en mer hållbar framtid. Varje solcellstak bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser och bevara våra naturliga resurser.

Genom att ta del av skattereduktionen kan du påskynda övergången till förnybar energi samtidigt som du får ekonomiska fördelar.

Så varför inte ta steget och investera i ett solcellstak idag? Som vi tidigare nämnt erbjuder Roofit.Solar tak som både tillhandahåller en snygg design och smart teknologi. Vill du lära dig mer om våra olika produkter och takmoduler, klickar du enkelt vidare här.

Sammanfattningsvis, så gör du tillsammans med Roofit.Solar en insats för både din privata ekonomi och miljön, där vi kan skapat en grönare och mer hållbar framtid för kommande generationer.

 

Hur du tar steget mot en grönare framtid

Nu när du vet mer om stödet för grön teknik och förhoppningsvis tagit ett steg närmare ditt beslut om att gå över till solenergi, kanske du undrar vad ditt nästa steg är?

Som tur är, är Roofit.Solars team experter på hela processen, från tanke och planering till genomförande och färdigt resultat.

På din solcellsresa är vi med från start och ger dig stöd i de funderingar som dyker upp längs vägen.

Det ska vara enkelt att byta till solenergi. Vi tillhandahåller därför en enkel 3-stegsprocess om du är nyfiken på vad Roofit.Solar kan göra för dig:

 • Fyll i formuläret
 • Bekräfta din förfrågan
 • Få ett personligt erbjudande

 

Tveka inte att kontakta oss och påbörja din solcellsresa nu!