Team

Andri

Founder

Andri har 15 års erfarenhet inom solenergi och forskning från Tallinns Tekniska Universitet

Andres

Affärsutveckling

Andres har omfattande erfarenhet inom internationell projektledning i energibranschen från Eesti Energia.

Raimond

Finanschef

Raimond har ägnat sig åt finansledning i många års tid. Hans senaste utmaningar har varit TV3 och KidzoneTV.

Iryna

Produktionschef

Iryna är en forskare med examen från Tallinns Tekniska Universitet och med ingående kunskap om hela produktionsprocessen.

Helen

Export

Helen presenterar våra produkter både i Estland och på våra exportmarknader och öppnar dörrar för oss till nya marknader och nya möjligheter.

Dan

Teknisk chef

Dan har en vetenskaplig bakgrund inom experimentell fysik från NICPB och ETH Zürich och har arbetat inom IT-sektorn.

Elli

Trivselchef

Elli ser till att vi mår bra och jobbar glatt.