Installation & Tjänster

Vänligen läs Roofit.solars installationsanvisning och säkerhetsmanual noga innan du installerar något av Roofit.solars system

RoofitSolar-DS-2021-3-installation-manual-SW

HOW TO INSTALL OUR ROOF

TJÄNSTER FÖR VILLAÄGARE

Vi erbjuder heltäckande tjänster med helhetslösningar för takläggning. Allt från projektering och montering till nätanslutning och driftsättning. Dessutom erbjuder vi lönsamhetskalkyler, tekniska konsultationer och rådgivning för inköp av s.k. ”off-grid” system utan nätanslutning. Se hur mycket energi ett solcellstak kan ge i Sverige .

TJÄNSTER FÖR FÖRETAG

Vi projekterar, tillverkar och installerar energiproducerande paneler till både tak och fasader.

Vi samarbetar med:

  • arkitekter
  • byggherrar
  • byggföretag
  • trähusproducenter
  • taktillverkare

för att motsvara våra kunders förväntningar och erbjuda dem en estetiskt tilltalande soltakslösning. Roofit.solar hjälper dessutom att uppfylla nära-nollenergireglerna. Europeiska Unionens energieffektiviseringsdirektiv säger att från och med slutet av 2020 ska alla nya byggnader vara nära-nollenergibyggnader. Alla nya offentliga byggnader ska vara nära-nollenergibyggnader fr.o.m. 2018.