Installasjon & Tjenester

VENNLIGST LES ROOFIT.SOLAR INSTALLASJONSMANUAL OK SIKKERHETSINSTRUKSJONER  NOYE FOR DU STARTER EN ROOFIT.SOLAR SYSTEMINSTALLASJON

RoofitSolar-DS-2021-3-installation-manual-ENG

HOW TO INSTALL OUR ROOF

TJENESTER FOR PRIVATE BOLIGEIERE

Vi tilbyr en komplett tjeneste, fra prosjektering og montering av soltaket fram til montering av nytt tak. Fra prosjektering av nytt soltak, via montering og fram til nettilkopling. Vi tilbyr også lønnsomhetsberegninger, tekniske konsulenttjenester og rådgivning omkring anskaffelse av systemer uten nettilkopling (“off-grid”). Se hvor mye strøm du kan produsere med soltaket  og hvor stort det gjennomsnittlige elforbruket er for en husholdning.

TJENESTER FOR BEDRIFTER

Vi prosjekterer, produserer og monterer elektrisitetsproduserende paneler både for takene på produksjonsbygg og for fasader.

Vi samarbeider gjerne med:

  • arkitekter
  • eiendomsutviklere
  • byggeforetak
  • trehusprodusenter
  • produsenter av taktekkingsmaterialer

for å svare på kundenes ønsker og tilby dem en estetisk vakker soltakløsning. Videre bidrar Roofit.solar til å oppfylle kravene til nesten nullenergi. EU-s energieffektivitetsdirektiv krever at nye bygg skal være nesten nullenergibygg fra og med 2020. Alle nye offentlige bygg må være nesten nullenergibygg fra 2018.