Taastuvenergia toetus

Taastuvenergia toetus

NB! TOETUSE TAOTLUST SAAB ESITADA KUNI 31.12.2020. TEGUTSE JUBA TÄNA JA KÜSI LISAINFOT MEIE MEESKONNALT!

Toetusi taastuvate energiaallikate kasutuselevõtuks, energiasektori efektiivsemaks muutmiseks ja sisemaise varustuskindluse/võimsuse piisavuse tagamiseks jagatakse Elektrituruseaduse § 59 alusel. Toetusi makstakse elektrienergia eest, mis on toodetud taastuvatest energiaallikatest, koostootmise režiimil biomassist või tõhusa koostootmise režiimil.

Vastavalt elektrituruseadusele maksab toetused välja põhivõrguettevõtja ehk Elering. Toetuse rahastamisest tekkiva kulu kannab tarbija vastavalt võrguteenuse tarbimise mahule ning otseliini kaudu tarbitud elektrienergia kogusele.

Taastuvenergia toetust makstakse alla 50 kW võimsusega tootmisseadmega toodetud elektrienergia eest, kui elektrienergiat toodetakse hiljemalt 2020. aasta 31. detsembril ning tootmisseadme rajamiseks ei ole saadud riigipoolset investeeringutoetust.

Toetust makstakse kaksteist aastat alates kuupäevast, mil võrguettevõte on tunnistanud tootmisseadme võrgueeskirja ja elektrisüsteemi toimimise võrgueeskirja alusel nõuetele vastavaks tootmisseadmega otseses või kaudses ühenduses oleva võrgu liitumispunkti suhtes.

Taastuvenergia toetuse määr on 5,37 s/kWh ehk 0,0537 eurot kilovatt-tunni kohta.

Toetuse esmakordsel taotlemisel tuleb tootmisseade registreerida toetuse saajaks. Palume Teil sisse logida Taastuvenergia infosüsteemi aadressil green.elering.ee ja täita registreerimise vorm. Samasse infosüsteemi palume  salvestada võrguettevõtjaga kahepoolselt allkirjastatud võrguleping ja siin veebilehel allpool lisatud tootmisseadme toetuse saajaks registreerimise taotlus.

Rohkem infot Elering kodulehelt https://elering.ee/taastuvenergia-toetus#tab1