Uuringu raames käsitleti Roofit.solar poolt kasutatavate PV-paneeli üksikute kihtide soojuspaisumistegurite erinevust ja nende mõju tervele paneelile.

Meie suurimate, ligikaudu 2 meetri pikkuste paneelide osas täheldasime kogu pikkuse suurenemist 1 mm temperatuurivahemikus -20 kuni 100 °C. Suurima soojuspaisumisteguriga on karastatud klaasi ja metallpleki kihid. Küll aga on nende vahel mitu elastomeeri kapselduskihti, mis taluvad termilisi pingeid temperatuurivahemikus -40 kuni 100 °C. Täheldati, et ligikaudu 100 °C juures hakkab polüolefiini elastomeer jõudma kõvastumispunkti.

Lisaks on toode läbinud termilise tsükli testi, mis teostati vastavalt standardile IEC 61215:2005. Selle testi eesmärk on teha kindlaks PV-mooduli võime taluda kiirete temperatuurimuutuste mõju (materjali väsimus, temperatuurist tulenevad pinged jms) temperatuuri vahemikus 85 kuni -40 °C.

See test koormab PV-moodulit, millele ilmnevad PV-kihtide erineva soojuspaisumisteguri tulemusel defektid (halb jootmine, pragunenud rakud, delamineerumine, jõudluse vähendamine ja isolatsioonitakistus jms). Meie paneelide puhul ei esinenud paneelis enne ja pärast termilist tsüklit olulisi jälgitavaid ning mõõdetavaid erinevusi. Testid hõlmasid visuaalset kontrolli, elektroluminestsentsi teste, elektrilist toimivuskontrolli ja haardumisteste.

Veebruar 2020