Kui Tarvo Teder 2019. aasta suvel endale eramaja rajamiseks kinnistu ostis, ei olnud ta midagi kuulnud Roofit Solar Energy OÜ-st ega osanud ta ka tol hetkel arvata, et tema maja katus võiks kunagi hakata elektrit tootma.

Algselt oli Tarvol plaanis oma majale standartne valtsplekk-katus paigaldada, mistõttu ta hakkas internetist otsima võimalikke sobivaid lahendusi. Järgnevate otsingute käigus sattuski ta ka Roofit. solari kodulehele. Kuid sellest esmasest kontaktist piisas, et lummata Tarvo päikesekatuse  innovatiivsusest ja visuaalselt kaunist lahendusest.

“Mulle imponeeris kõige enam Roofit.solar toote kaks ühes lahendus. Kena välimusega plekk-katus, mis samas toodab ka elektrit” ütles Tarvo Teder. “Elektrit tootev katus annab majale lisandväärtuse ning mulle ka meeldivad uued ja innovatiivsed asjad selles valdkonnas”

Olles kinnisvarasektoris juba aastaid tegutsenud ja saades ka ehitusvaldkonnas tegutsevatelt kolleegidelt kuulda Roofiti kohta head tagasisidet, toimus edasiste sammude ja otsuste tegemine kõhklusteta.

“Ma olen oma loomult kiire otsustaja. Hirme kui selliseid ei tekkinudki, mulle piisaski ehitusega tegelevatelt inimestelt saadud tagasisidest”.

Peale esimest kontakti Roofit.solar’iga, mis oli Tarvo sõnul positiivne ja kindlustunnet tekitav, sujus ka muu järgnev ladusalt. Tarvo rõhutas eriti seda, et kõik asjad toimusid professionaalselt ja vastavalt kokkulepitule – see, mida oldi talle lubatud, seda ka täpselt tehti. Asi, mis peaks olema tegelikult iseenesestmõistetav ja alati toimiv, kuid reaalses elus kahjuks siiski mitte nii igapäevane.

Hetkel on maja ehitamine veel lõpetamisjärgus ning Tarvo plaanib oma perega kolida uude majja 2021. aasta suvel. Maja katusepind on kokku 160m2, millest elektrit tootvat materjali on 74,4 m2. Tarvo katuse võimsus on 11,16kW.

Lõpetuseks nendib Tarvo, et inverter ühendati alles mõni aeg tagasi ja oli rõõm näha, et tänu päikesekatusele oli oktoobrikuus nädalaga tootmine 107kWh. Vahel piisab õnnetundeks ka kilovattidest.

Päikesekatus

November 2020